Damned

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del fullEnglish English

Temps: 32 - Parets: 4 - Nivell: Beginner / Intermediate
Autor/a: Ivonne Verhagen (NL)
Font: Kickit.to Trad: Mercè Orriols

Música del ball:
Pure Prairie League - I'll Be Damned (Intro: 16)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

KICK FORWARD, KICK SIDE, SAILOR STEP, KICK FORWARD, KICK SIDE, SAILOR STEP ¼ LEFT
1-2 Puntada de peu dret endavant, puntada de peu dret a la dreta
3&4 Pas peu dret per darrere de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret a la dreta
5-6 Puntada de peu esquerre endavant, puntada de peu esquerre a l’esquerra
7&8 Pas peu esquerre per darrere del dret, girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre lleugerament endavant (9:00)

KICK BALL CHANGE, ROCK STEP, TOUCH HOP STEP, COASTER STEP
1&2 Puntada de peu dret endavant, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre al costat del dret
3-4 Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
5&6 Tocar amb peu dret enrere, saltar sobre el peu esquerre enrere (aixecant el dret), pas peu dret enrere
7&8 Pas peu esquerre enrere, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre endavant (9:00)

STEP, TURN ¼ LEFT, SIDE TOUCH & SIDE TOUCH, ARM MOVEMENT, KNEE UP, ROCK STEP TURN ¼ LEFT
1-2 Pas peu dret endavant, girar ¼ de volta a l’esquerra (pes al peu esquerre) (6:00)
3&4& Tocar amb peu dret a la dreta, tornar el peu dret al lloc, tocar amb peu esquerre a l’esquerra, tornar el peu esquerre al lloc
5-6 Pausa, (amb els braços per sobre el cap, fer un cercle d’esquerra a dreta), aixecar el genoll dret – hitch (estirar els braços endins)
7&8 Rock peu dret a la dreta, girar ¼ de volta a l’esquerra (tornar el pes al peu esquerre) (3:00)

SHUFFLE FORWARD, ROCK STEP, COASTER STEP, OUT OUT IN IN
1&2 Pas peu dret endavant, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant
3-4Rock peu esquerre endavant, tornar el pes al peu dret
5&6 Pas peu esquerre enrere, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre endavant
&7&8 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre a l’esquerre (obrint), pas peu dret al lloc, pas peu esquerre al costat del dret (tancant) (3:00)


Vídeos

Font: Catalan Honky Tonk Friends


Font: HansBoelens
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...