Barry White

Ball revisat Ball revisat

Temps: 64 - Parets: 4 - Nivell: Novice
Autor/a: Mª Lourdes García Rosa
Font: Mª Lourdes García Rosa

Música del ball:
Barry White - You’re the first my last my everything


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Nota: Aquest ball està dedicat al meu alumna Teresa, una linedancer molt bona amb un gust musical excel·lent.

SHUFFLE FORWARD, ROCK, SHUFFLE BACK ROCK
1 Pas peu dret davant
& Pas peu esquerre al costat del peu dret
2 Pas peu dret davant
3 Rock peu esquerre davant
4 Recuperar pes al peu dret
5 Pas peu esquerre darrere
& Pas peu dret al costat del peu esquerre
6 Pas peu esquerre darrere
7 Rock peu dret darrere
8 Recuperar pes al peu esquerre

STEP, CROSS, SHUFFLE RIGHT, STEP TOUCH, STEP TOUCH
9 Pas peu dret a la dreta
10 Cross peu esquerre per darrere del peu dret
11 Pas peu dret a la dreta
& Pas peu esquerre al costat del peu dret
12 Pas peu dret a la dreta
13 Pas davant peu esquerre en diagonal dreta
14 Touch peu dret darrera del peu esquerre
15 Pas peu dret darrere
16 Touch peu esquerre al costat del peu dret

STEP, CROSS, SHUFFLE LEFT, STEP TOUCH, STEP TOUCH
17 Pas peu esquerre a l'esquerra
18 Cross peu dret per darrere del peu esquerre
19 Pas peu esquerre a l'esquerra
& Pas peu dret al costat del peu esquerre
20 Pas peu esquerre a l'esquerra
21 Pas davant peu dret en diagonal esquerra
22 Touch peu esquerre darrere del peu dret
23 Pas peu esquerre darrere
24 Touch peu dret al costat del peu esquerre

ROCK FORWARD, ROCK BACK, SHUFFLE FORWARD, STEP ½ TURN RIGHT
25 Rock peu dret davant
26 Recuperar pes peu esquerre
27 Rock peu dret darrere
28 Recuperar pes al peu esquerre
29 Pas peu dret davant
& Pas peu esquerre al costat del dret
30 Pas peu dret davant
31 Pas peu esquerre davant
32 Girar ½ volta a la dreta pivotant sobre els dos peus

ROCK FORWARD, ROCK BACK, JAZZBOX, TOUCH
33 Rock peu esquerre davant
34 Recuperar pes al peu dret
35 Rock peu esquerre darrere
36 Recuperar pes al peu dret
37 Pas peu esquerre creuant davant del peu dret
38 Pas peu dret darrere
39 Pas peu esquerre a l'esquerra
40 Touch peu dret al costat del peu esquerre

SHUFFLE DIAGONAL RIGHT, TOUCH, SHUFFLE DIAGONAL LEFT, TOUCH
41 Pas peu dret davant en diagonal dreta
42 Pas peu esquerre al costat del peu dret
43 Pas peu dret davant en diagonal dreta
44 Touch peu esquerre al costat del peu dret
45 Pas peu esquerre davant en diagonal esquerra
46 Pas peu dret al costat del peu esquerre
47 Pas peu esquerre davant en diagonal esquerra
48 Touch peu dret al costat del peu esquerre

ROCK FORWARD, COASTER STEP
49 Rock peu dret davant
50 Recuperar pes al peu esquerre
51 Pas peu dret darrere
& Pas peu esquerre al costat del peu dret
52 Pas peu dret davant
53 Pas peu esquerre davant
54 Recuperar pes al peu dret
55 Pas peu esquerre darrere
& Pas peu dret al costat del peu esquerre
56 Pas peu esquerre davant

STEP FORWARD, TURN ¼ LEFT X3, KICK BALL CHANGE
57 Pas peu dret davant
58 Gir de ¼ a l'esquerra pivotant sobre els dos peus
59 Pas peu dret davant
60 Gir de ¼ a l'esquerra pivotant sobre els dos peus
61 Pas peu dret davant
62 Gir de ¼ a l'esquerra pivotant sobre els dos peus
63 Kick peu dret davant
& Recolzar el ball del peu dret al costat del peu esquerre
64 Pas peu esquerre a l'esquerra

TAG: Al final de la 2 ª i la 4 ª paret fer:
1 Pas peu dret a la dreta
2 Pas peu esquerre al costat del peu dret
3 Pas peu dret a la dreta
4 Touch peu esquerre al costat del peu dret
5 Pas peu esquerre a l'esquerra
6 Pas peu dret al costat del peu esquerre
7 Pas peu esquerre a l'esquerra
8 Touch peu dret al costat del peu esquerre


Restart: a la 5a paret, després del count 56, tornar a començar
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...