Balada boa

Ball revisat Ball revisat

Temps: Seqüencial: A: 32 counts + B:16 counts - Parets: 2
Autor/a: Mª Lourdes García Rosa,
Font: Mª Lourdes García Rosa,

Música del ball:
Gustavo Lima - Balada boa


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Seqüència del ball: AB AAB AAB AAB A

PART A

ROCK FORWARD RIGHT & ROCK BACK RIGHT , TRIPLE STEP FORWARD RIGHT & LEFT

1 Rock peu dret davant
2 Recuperar pes al peu esquerre
3 Rock peu dret darrere
4 Recuperar pes al peu esquerre
5 Pas peu dret davant
& Pas peu esquerre al costat del peu dret
6 Pas peu dret davant
7 Pas peu esquerre davant
& Pas peu dret al costat del peu esquerre
8 Pas peu esquerre davant

STEP RIGHT FORWARD , STEP TURN 1/4 LEFT , STEP RIGHT FORWARD , STEP TURN ¼ LEFT , ROCK CROSS LEFT , TRIPLE RIGHT
9 Pas peu dret davant
10 Gir de ¼ a l'esquerra pivotant sobre els dos peus
11 Pas peu dret davant
12 Gir de ¼ a l'esquerra pivotant sobre els dos peus
13 Rock peu dret creuant per davant del peu esquerre
14 Recuperar pes al peu esquerre
15 Pas peu dret a la dreta
& Pas peu esquerre al costat del peu dret
16 Pas peu dret a la dreta

ROCK CROSS RIGHT , TRIPLE LEFT , CROSS STEP LEFT X 2
17 Rock peu esquerre creuant per davant del peu dret
18 Recuperar pes al peu dret
19 Pas peu esquerre a l'esquerra
& Pas peu dret al costat del peu esquerre
20 Pas peu esquerre a l'esquerra
21 Cross peu dret creuant per davant del peu esquerre
22 Pas peu esquerre a l'esquerra
23 Cross peu dret creuant per davant del peu esquerre
24 Pas peu esquerre a l'esquerra

STEP RIGHT , TOGETHER , STEP RIGHT , TOUCH , STEP LEFT , TOGETHER , STEP LEFT , TOUCH .
25 Pas peu dret a la dreta
26 Pas peu esquerre al costat del peu dret
27 Pas peu dret a la dreta
28 Touch peu esquerre al costat del peu dret
29 Pas peu esquerre a l'esquerra
30 Pas peu dret al costat del peu esquerre
31 Pas peu esquerre a l'esquerra
32 Touch peu dret al costat del peu esquerre


PART B

ROCK RIGHT FORWARD , ROCK BACK RIGHT X 2 , PADDLE TURN 1/8 LEFT X 4

1 Rock peu dret davant
& Recuperar pes al peu esquerre
2 Rock peu dret darrere
& Recuperar pes al peu esquerre
3 Rock peu dret davant
& Recuperar pes al peu esquerre
4 Rock peu dret darrere
& Recuperar pes al peu esquerre
5 Touch peu dret davant
& Gir de 1/8 a l'esquerra pivotant sobre el peu esquerre
6 Touch peu dret davant
& Gir de 1/8 a l'esquerra pivotant sobre el peu esquerre
7 Touch peu dret davant
& Gir 1/8 a l'esquerra pivotant sobre el peu esquerre
8 Pas peu dret davant fent un gir de 1/8 a l'esquerra

ROCK LEFT FORWARD , ROCK BACK LEFT X 2 PADDLE TURN 1/8 RIGHT X 4
9 Rock peu esquerre davant
& Recuperar pes al peu dret
10 Rock peu esquerre darrere
& Recuperar pes al peu dret
11 Rock peu esquerre davant
& Recuperar pes al peu dret
12 Rock peu esquerre darrere
& Recuperar pes al peu dret
13 Touch peu esquerre davant
& Gir de 1/8 a la dreta pivotant sobre el peu dret
14 Touch peu esquerre davant
& Gir de 1/8 a la dreta pivotant sobre el peu dret
15 Touch peu esquerre davant
& Gir de 1/8 a la dreta pivotant sobre el peu dret
16 Pas peu esquerre davant fent un gir de 1/8 a la dreta
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...