Cheers # 1er lloc al IV Concurs de ball de Cor Country - 2013

Français

Temps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Intermediate
Autor/a: Partyfor2 – Elisabet Castejón (”Shaky”) i Olga Tormo (”Elvis”)
Font: Partyfor2

Música del ball:
Nathan Carter - Drift Away (Cd: Wagon Wheel-2012 - 180 bpm)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

(Intro de 32 counts) Seqüències: 32 - 64 - 64 -64 - 64 – 56 - 64 -64 -64

STRADDLE FEET APART (R-L), RIGHT SWIVELS IN, ROCKIN’ CHAIR (R)
&1-2 Pas del peu dret a la dreta, pas del peu esquerre a l’esquerra (pes al peu esquerre), desplaçar el taló del peu dret cap al peu esquerre
3-4 Desplaçar la punta del peu dret, desplaçar el taló del peu dret cap al peu esquerre
5-6 Pas del peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
7-8 Pas del peu dret enrera, tornar el pes al peu esquerrre

KICK BALL CROSS (R), SWIVELS (L-R), SWIVEL(L) ½ TURN RIGHT, HOOK(R), 1/2 TURN RIGHT, HOOK (L)
9&10 Puntada del peu dret endavant, pas del peu dret al costat del peu esquerre, pas del peu esquerre creuat davant del peu dret
11-12 Girar talons a l’esquerra, tornar talons al lloc
13-14 Girar talons a l’esquerra girant ½ volta a la dreta (pes al peu esquerre)(06:00), ganxo (hook) del peu dret davant del peu esquerre
15-16 Pas del peu dret a la dreta girant 1/4 de volta a la dreta (09:00), pivotant sobre el peu dret girar 1/4 de volta a la dreta (12:00) fent un ganxo (hook) del peu esquerre darrere del peu dret

LEFT GRAPEVINE end.SCUFF(R), JAZZBOX TRIANGLE (R)
17-18 Pas del peu esquerre a l’esquerra, pas del peu dret creuat darrera del peu esquerre
19-20 Pas del peu esquerre a l’esquerra, fregar el taló del peu dret al costat del peu esquerre
21-22 Pas del peu dret creauat davant del peu esquerre, pas del peu esquerre enrera
23-24 Pas del peu dret a la dreta, tocar amb la punta del peu esquerre al costat del peu dret

STRADDLE FEET APART(L-R), LEFT SWIVELS IN ,SWIVETS (R-L)
&25-26 Pas del peu esquerre a l’esquerra, pas del peu dret a la dreta (pes al peu dret), desplaçar el taló del peu esquerre cap al peu dret
27-28 Desplaçar la punta del peu esquerre, desplaçar el taló del peu esquerre cap al peu dret
29-30 Sobre taló dret i punta esquerra, girar les puntes dels peus cap a la dreta, tornar al centre -peus en paral·lel.
31-32 Sobre taló esquerre i punta dreta, girar les puntes dels peus cap a l’esquerra, tornar al centre-peus en paral.lel.

(* 1r Reinici- Restart- 1a.paret )

JUMPING CROSS-ROCK (R) WITH HOOK (L), RECOVER, TURNING PIVOTS RIGHT (R-L-R), CROSS-ROCK (L), RECOVER, STEP BACK (L)
33-34 (saltant) Pas del peu dret creuat davant del peu esquerre fent ganxo (hook) amb el peu esquerre darrere del peu dret, pas del peu esquerre enrere.
35-36 Girar ¼ de volta a la dreta i pas endavant del peu dret (03:00), girar 1/2 volta a la dreta i pas enrere amb el peu esquerre (09 :00)
37-38 Girar ¼ de volta a la dreta i pas amb el peu dret a la dreta (12:00), pas amb el peu esquerre creuat davant del peu dret,
39-40 Recuperar el pes al peu dret, pas del peu esquerre enrere

SLOW COASTER STEP(R), SCUFF (L), STEP-LOCK-STEP FORWARD (L-R-L-), HOLD
41-42 Pas del peu dret enrere, pas del peu esquerre al costat del peu dret
43-44 Pas del peu dret endavant, fregar el taló del peu esquerre al costat del peu dret
45-46 Pas del peu esquerre endavant, pas del peu dret creuat darrere del peu esquerre
47-48 Pas del peu esquerre endavant, pausa

STOMP FORWARD (R), HOLD, STOMP TOGETHER (L), SIDE STOMP (L), HOLD, STEP FORWARD (R), ½ TURN LEFT, HOLD
49-50 Peu dret pica a terra al davant, pausa
51-52 Peu esquerre pica a terra al costat del peu dret, peu esquerre pica a terra obrint a l’esquerra
53-54 Pausa, pas del peu dret endavant
55-56 Girar ½ volta cap a l’esquerra (06:00), pausa (pes al peu esquerre)

(* 2on Reinici- Restart- 6a. paret )

HEEL TOUCH FORWARD(R), TOE TOUCH TOGETHER (R), STEP SIDE(R), TOE TOUCH TOGETHER(L),
HEEL TOUCH FORWARD(L), TOE TOUCH TOGETHER (L), STEP SIDE(L), TOE TOUCH TOGETHER(R)

57-58 Taló dret toca al davant, punta del peu dret toca al costat del peu esquerre
59-60 Pas del peu dret a la dreta, punta del peu esquerre toca al costat del peu dret
61-62 Taló esquerre toca al davant, punta del peu esquerre toca al costat del peu dret
63-64 Pas del peu esquerre a l’esquerra, punta del peu dret toca al costat del peu esquerre

TORNAR A COMENÇAR

**Reinicis-Restarts
--(1r) Primera paret -- Ballar la coreografia fins al pas 32 i tornar a començar la sèrie (comença i acaba a les 12:00)
--(2n) Sisena paret -- Ballar la coreografia fins al pas 56 i tornar a començar la sèrie (comença a les 12:00 i acaba a les 06:00)

Vídeos

Font: CorCountry


Font: mycountrycat


Font: nashmerville
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...