All night

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Intermediate
Autor/a: TALES - Marta Gelabert & Carles Clols (Març 2013)
Font: Carles Clols

Música del ball:
Kyle Park - All night (180 BPM) - Farem un RESTART després del count 32 a la 3ª i la 7ª paret. En el count 32 farem Stomp-up en lloc de Hold.
Gary Allan - Don't Leave Her Lonely Too Long (148 BPM) - Sense Restarts


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

KICK BALL CROSS, STOMPS (x2)
1&2. Kick amb peu dret, peu dret al lloc, peu esquerre creua per davant de peu dret.
3–4. Stomp peu dret al costat de peu esquerre, repetim.
5&6. Kick amb peu dret, peu dret al lloc, peu esquerre creua per davant de peu dret.
7–8. Stomp peu dret al costat de peu esquerre, repetim.

STEP FWD, HOLD, STEP FWD, ½ PIVOT TURN RIGHT, STEP FWD, HOLD, SHUFFLE FWD with ½ TURN LEFT
9–10. Pas peu dret endavant, Hold (pes a peu dret).
11–12. Pas peu esquerre endavant, pivotant girem ½ volta per la dreta.
13–14. Pas peu esquerre endavant, Hold (pes a peu esquerre).
15&16. Shuffle endavant amb peu dret girant ½ volta per l’esquerra.

ROCK STEP with ½ TURN LEFT, STEP BWD, HOLD, ROCK STEP with ½ TURN RIGHT, ROCK STEP with ½ TURN RIGHT
17–18. Fent ½ volta per l’esquerra, Rock peu esquerre endavant, tornem pes a peu dret.
19–20. Pas peu esquerre enrere, Hold (pes a peu esquerre).
21–22. Fent ½ volta per la dreta, Rock peu dret endavant, tornem pes a peu esquerre.
23–24. Fent ½ volta per la dreta, Rock peu dret endavant, tornem pes a peu esquerre.

SLOW COASTER STEP, STOMP, SWIVEL LEFT, HOLD
25–26. Pas enrere amb peu dret, peu esquerre al costat.
27–28. Pas endavant amb peu dret, Stomp peu esquerre al costat de peu dret.
29–30. Obrim punta peu esquerre a l’esquerra, movem taló peu esquerre a l’esquerra.
31–32. Obrim punta peu esquerre a l’esquerra, Hold.

VAUDEVILLE, CROSS, STEP, HEEL with ¼ TURN LEFT, HOOK (‘VAUDEVILLE’)
33–34. Creuem peu dret per davant de peu esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra.
35–36. Taló peu dret en diagonal endavant a la dreta, peu dret al lloc.
37–38. Creuem peu esquerre per davant de peu dret, pas peu dret a la dreta.
39–40. Girant ¼ de volta a l’esquerra, Taló peu esquerre davant, Hook peu esquerre.

STEP FWD, TOE TOUCH, SCUFF with ¼ TURN, HOOK, KICK, KICK, STOMP
41–42. Pas peu esquerre endavant, marquem Punta peu dret a la dreta.
43–44. Scuff peu dret creuant per davant de peu esquerre a la vegada que girem ¼ de volta a l’esquerra, baixem peu dret davant mentre aixequem peu esquerre per darrera peu dret (hook).
45–46. Pas enrere peu esquerre mentre aixequem peu dret endavant (kick), saltant, canviem pes a peu dret mentre aixequem peu esquerre endavant (kick).
47-48. Baixem peu esquerre avançat, Stomp peu dret al costat de peu esquerre.

KICKS, STOMP, STOMP with ¼ TURN RIGHT, KICKS, STOMP, SCUFF with ¼ RIGHT
49–50. Kick peu dret davant, repetim.
51–52. Stomp up peu dret al costat de peu esquerre, girant ¼ de volta a la dreta Stomp up peu dret al costat de peu esquerre.
53–54. Kick peu dret davant, repetim.
55–56. Stomp up peu dret al costat de peu esquerre, girant ¼ de volta a la dreta Scuff peu dret al costat de peu esquerre.

SIDE TOGETHER (x2), WAVE RIGHT
57–58. Pas peu dret a la dreta, ajuntem peu esquerre al costat del peu dret.
59–60. Pas peu esquerre a l’esquerra, ajuntem peu dret al costat del peu esquerre.
61–62. Pas peu dret a la dreta, creuem peu esquerre per darrera peu dret.
63–64. Pas peu dret a la dreta, creuem peu esquerre per davant peu dret.

TORNEM A COMENÇAR


Vídeos

Font: Vanesa Barambio Corboud


Font: Vanesa Barambio Corboud
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...