Stay, stay, stay

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del fullEnglish English

Temps: 32 - Parets: 4 - Nivell: Begginer / Intermediate
Autor/a: Niels B. Poulsen
Font: Mercè Orriols

Música del ball:
Taylor Swift - Stay Stay Stay (CD: Red)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Intro: 32

RIGHT JAZZ BOX, STEP LEFT FORWARD, RIGHT MAMBO FORWARD, LEFT MAMBO BACK
1-2 Creuar peu dret per sobre de l’esquerre, pas peu esquerre enrere
3-4 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre endavant
5&6 Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre, pas peu dret enrere
7&8 Rock peu esquerre enrere, tornar el pes al peu dret, pas peu esquerre endavant

RIGHT & LEFT HEEL SWITCHES, BIG STEP RIGHT FORWARD, TOGETHER LEFT, STEP ½ LEFT, STEP ¼ LEFT
1&2&Toc de taló dret davant, tornar el peu dret al lloc, toc de taló esquerre davant, tornar el peu esquerre al lloc
3-4 Pas llarg peu dret endavant, pas peu esquerre al costat del dret
5-6 Pas peu dret endavant, girar ½ volta a l’esquerra (pes al peu esquerre) (6:00)
7-8 Pas peu dret endavant, girar ¼ de volta a l’esquerra (pes al peu esquerre) (3:00)
* Restart aquí a la paret 6, mirant a les 12:00

RIGHT CHARLESTON STEP, RIGHT LOCK STEP FORWARD, STEP ½ RIGHT
1-2 Toc de peu dret endavant, pas peu dret enrere
3-4 Toc de peu esquerre enrere, pas peu esquerre endavant
5&6 Pas peu dret endavant, pas peu esquerre per darrere del dret (lock), pas peu dret endavant
7-8 Pas peu esquerre endavant, girar ½ volta a la dreta (pes al peu dret) (9:00)

LEFT SHUFFLE FORWARD, RIGHT MAMBO FORWARD, LEFT COASTER CROSS, RIGHT SIDE ROCK
1&2 Pas peu esquerre endavant, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre endavant
3&4 Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre, pas peu dret enrere
5&6 Pas peu esquerre enrere, pas peu dret al costat de l’esquerre, creuar peu esquerre per davant del dret
7-8 Rock peu dret a la dreta, tornar el pes al peu esquerre

TORNAR A COMENÇAR

OPCIONAL
En els cors, pronuncieu els passos 1,2,3 secció 1 (stay,stay, stay), secció 2 (time, time, time) i secció 3 (mad, mad, mad). Per tant, tracteu de fer aquests passos molt clars fent-los amplis i clarament definits.

RESTART
A la paret 6, després dels primers 16 counts, tornar a començar (12:00)

ENDING
Automàticament acabareu a les 12:00. A la paret 10 que comença a les 3:00, fareu 24 temps i acabareu a les 12:00. Queda 1 temps, feu un pas amb l’esquerre endavant

Vídeos

Font: nashmerville


Font: NielsBP
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...