Hot Sexy Mama

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full English English

Temps: 64 - Parets: 4 - Nivell: Begginer / Intermediate
Autor/a: Francien Sittrop
Font: Mercè Orriols / Kickit

Música del ball:
Bouke - Hot Sexy Mama (CD: For The Good Times)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Intro: 64

(1-8) TOE STRUTS TWICE, KICKS TWICE, STEP BACK, TOUCH
1-2 Punta dreta endavant, abaixar el taló a terra
3-4 Punta esquerra endavant, abaixar el taló a terra
5-6 Dues puntades de peu dret endavant
7-8 Pas peu dret enrere, tocar amb el peu esquerre per davant del dret

(9-16) STEP BACK &TOUCH TWICE, COASTER STEP, SCUFF
1-2 Pas peu esquerre enrere, tocar amb peu dret per davant de l’esquerre
3-4 Pas peu dret enrere, tocar amb peu esquerre per davant del dret
5-6 Pas peu esquerre enrere, pas peu dret al costat de l’esquerre
7-8 Pas peu esquerre endavant, scuff peu dret al costat de l’esquerre

(17-24) LOCK STEPS WITH SCUFF TWICE
1-2 Pas peu dret endavant, creuar peu esquerre per darrere del dret
3-4 Pas peu dret endavant, scuff peu esquerre al costat del dret
5-6 Pas peu esquerre endavant, creuar peu dret per darrere de l’esquerre
7-8 Pas peu esquerre endavant, scuff peu dret al costat de l’esquerre

(25-32) MAMBO FORWARD, HOLD, SAILOR ¼ LEFT, HOLD
1-2 Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
3-4 Pas peu dret al costat de l’esquerre, hold (12:00)
5-6 Creuar peu esquerre per darrere del dret, girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu dret a la dreta (9:00)
7-8 Pas peu esquerre al costat del dret, hold

(33-40) SWIVELS LEFT, HOLD AND CLAP, SWIVELS RIGHT, HOLD AND CLAP
1-2 Girar ambdós talons a l’esquerra, girar ambdues puntes a l’esquerra
3-4 Girar ambdós talons a l’esquerra, hold i picar de mans
5-6 Girar ambdós talons a la dreta, girar ambdues puntes a la dreta
7-8 Girar ambdós talons a la dreta, hold i picar de mans

(41-48) SIDE MAMBO, HOLD TWICE
1-2 Rock peu esquerre a l’esquerra, tornar el pes al peu dret
3-4 Pas peu esquerre al costat del dret, hold
* Restart aquí (count 44) a la paret 5 (9:00)
5-6 Rock peu dret a la dreta, tornar el pes al peu esquerre
7-8 Pas peu dret al costat de l’esquerre, hold

(49-56) HEEL GRINDS TWICE, SHUFFLE WITH SCUFF
1-2 Pas sobre el taló esquerre endavant (punta endins), abaixar el peu (punta enfora)
3-4 Pas sobre el taló dret endavant (punta endins), abaixar el peu (punta enfora)
5-6 Pas peu esquerre endavant, pas peu dret al costat de l’esquerre
7-8 Pas peu esquerre endavant, scuff peu dret al costat de l’esquerre

(57-64) MAMBO FORWARD, HOLD, COASTER STEP, HOLD
1-2 Rock peu dret endavant, tornar el pes al peu esquerre
3-4 Pas peu dret al costat de l’esquerre, hold
5-6 Pas peu esquerre enrere, pas peu dret al costat de l’esquerre
7-8 Pas peu esquerre endavant, hold

TORNAR A COMENÇAR

TAG
A l’acabar les parets 2 (6:00) i 4 (12:00) la música es para.
Tocar amb el peu dret davant durant 4 temps i tornar a començar

RESTART
Durant la paret 5, ballar fins el temps 44 i tornar a començar (9:00)


Vídeos

Font: nashmerville
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...