Too much # IV Concurs de linedance de El Barn d'en Greg - 2012

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Knockers (Montserrat Soler, Toni Sánchez, Mercè Soler i Gina López)
Font: Montserrat Soler

Música del ball:
Cloverday - Too much


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

TOE SWITCHES, SAILOR STEP ¼ TURN, CROSS, STEP, COASTER CROSS
1&2& Cama dreta cap a la dreta, amb un saltet passem cama esquerra cap a l’esquerra
3&4 Peu esquerre creua per darrere del peu dret fent ¼ de volta cap a l’esquerra, pas peu dret cap a a dreta, pas peu esquerre cap a l’esquerra
5-6 Creua peu dret per davant l’esquerre, peu dret darrera ¼ cap a la dreta
7&8 Cama dreta darrere, cama esquerra al costat de la dreta, cama dreta creua per davant l’esquerra

SCISSOR, RUMBA BOX(X2), STEP ½ TURN (L)
9&10 Cama esquerra cap a l’esquerra, cama dreta s’ajunta amb l’esquerra, peu esquerre creua per davant el dret
11&12& Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret davant, pausa
13&14& Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre davant, pausa
15-16 Pas cama dreta endavant, ½ volta cap a l’esquerra

STEP BACK ½ TURN (R), STEP BACK, SHUFFLE ½ TURN (R), ROCK STEP (L), SHUFFLE ½ TURN (L)
17-18 Peu dret darrere girant 1/2 volta cap a l’esquerra, peu esquerre darrere
19&20 Pas amb la cama dreta girant ½ volta cap a la dreta, pas peu esquerre al costat, pas peu dret davant.
21-22 Rock peu esquerre creuant sobre el dret, tornar el pes a l’esquerre
23&24 Pas amb la cama esquerra girant ½ volta cap a l’esquerra, cama dreta s’ajunta al costat de l’esquerra, pas cama esquerra davant

STEP 1/4 TURN (L), STEP ½ TURN (L), VAUDEVILLE (x2), HEEL SWITCHES
25-26 Cama dreta 1/4 volta cap l’esquerra, cama esquerra 1/2 de volta cap a l’esquerra
27&28& Pas peu dret per davant l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra una mica enrere, marquem taló dret diagonal dreta, peu dret al costat de l’esquerre.
29&30& Pas peu esquerre per davant del dret, pas peu dret a la dreta una mica enrere, marquem taló esquerre diagonal a l’esquerra, peu esquerre al costat del dret
31&32 Touch amb taló dret davant i portem peu dret al costat de l’esquerre, touch amb el taló esquerre davant I posem peu esquerre al costat del dret.

Tornar a començar

Restart: a la paret 4. Només es fan els 16 primers counts

Pont: a la paret 10 es fan els dos primers counts (touch switches) 1 volta
enrere cap a l’esquerra, 4 temps de pauses i stomp, stomp, stomp &stomp& stomp amb el peu dret.


Vídeos

Font: Jaker007Mr


Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: nashmerville
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...