H.T. Woman

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Beginner
Autor/a: Jordi Baldà i Carmen Reverte
Font: Emili Muntaner

Música del ball:
Jerry Lee Lewis - Honky Tonk Woman


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

POINTS TOUCHES RIGHT, GRAPEVINE RIGHT.
01.- Punta peu dret a la dreta
02.- Punta peu dret al costat de l’esquerre
03.- Punta peu dret a la dreta
04.- Punta peu dret al costat de l’esquerre
05.- Pas peu dret a la dreta
06.- Pas peu esquerre per darrere de la dreta
07.- Pas peu dret a la dreta
08.- Touch punta peu esquerre al costat de la dreta

POINTS TOUCHES LEFT, GRAPEVINE LEFT.
09.- Punta peu esquerre a l’esquerra
10.- Punta peu esquerre al costat del dret
11.- Punta peu esquerre a l’esquerra
12.- Punta peu esquerre al costat del dret
13.- Pas peu esquerre a l’esquerra
14.- Pas peu dret per darrere de l’esquerre
15.- Pas peu esquerre a l’esquerra
16.- Touch punta peu dret al costat de l’esquerre

TOUCH ½ TURN, TOE STRUT
17.- Punta peu dret darrere
18.- Mitja volta a la dreta
19.- Punta peu esquerre davant
20.- Abaixem el taló esquerre a terra deixant el pes
21.- Punta peu dret davant
22.- Abaixem el taló dret a terra deixant el pes
23.- Punta peu esquerre davant
24.- Abaixem el taló esquerre a terra deixant el pes

½ VOLTA ESQUERRA I DRETA
25.- Pas peu dret davant
26.- ½ volta a l’esquerra
27.- Pas peu dret davant
28.- Pausa
29.- Pas peu esquerre davant
30.- ½ volta a la dreta
31.- Pas peu esquerre davant
32.- Touch peu dret al costat de l’esquerre

PAS LOCK PAS (DRETA I ESQUERRA AMB ¼ VOLTA A L’ESQUERRA)
33.- Pas peu dret davant en diagonal a la dreta
34.- Pas peu esquerre davant per darrere de la dreta (lock)
35.- Pas peu dret davant en diagonal a la dreta
36.- Scuff peu esquerre al costat del dret
37.- Pas peu esquerre davant en diagonal a l’esquerra
38.- Pas peu dret davant per darrere de l’esquerre (lock)
39.- Pas peu esquerre davant en diagonal a l’esquerra
40.- Scuff peu dret al costat de l’esquerre girant ¼ de volta a l’esquerra

WAVE COMENÇANT AMB LA DRETA
41.- Pas peu dret creuant per davant de l’esquerre
42.- Pas peu esquerre a l’esquerra
43.- Pas peu dret a l’esquerra per darrere de l’esquerre
44.- Pas peu esquerre a l’esquerra
45.- Pas peu dret a l’esquerra per davant de l’esquerre
46.- Pas peu esquerre a l’esquerra
47.- Pas peu dret a l’esquerra per darrere de l’esquerre
48.- Pas peu esquerre a l’esquerra deixant el pes

RUMBA DRETA I ESQUERRA
49.- Pas peu dret a la dreta
50.- Pas peu esquerre a la dreta al costat del dret
51.- Pas peu dret darrere
52.- Touch peu esquerre al costat del dret
53.- Pas peu esquerre l’esquerre
54.- Pas peu dret al costat de l’esquerre
55.- Pas peu esquerre davant
56.- Scuff peu dret al costat de l’esquerre

JAZZBOX DRETA AMB ¼ VOLTA A LA DRETA, HEEL STEP (X2)
57.- Pas peu dret creuant per davant de l’esquerre
58.- Pas peu esquerre darrere
59.- Pas peu dret a la dreta girant ¼ volta a la dreta
60.- Pas peu esquerre al costat del dret deixant el pes
61.- Taló peu dret davant
62.- Pas peu dret al costat de l’esquerre
63.- Taló peu esquerre davant
64.- Pas peu esquerre al costat del dret


Vídeos

Font: CorCountry
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...