Seven-up!

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: Anna Palà, Elisabet Castejón, Emili Muntaner, Emma Argilés, Maite Alemany, Montse Bou, Olga Tormo. Ball creat conjuntament per la trobada a Lloret Octubre de 2012
Font: Emma Argilés

Música del ball:
The Woolpackers - Long Road To Nashville


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

KICKS (R) DIAG. LEFT & RIGHT, SLOW SAILOR STEP (R), HOLD, SWIVEL (R).
1-2 Kick peu dret per davant de l’esquerre en diagonal, Kick peu dret davant en diagonal a la dreta.
3-5 Pas peu dret per darrere de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret a la dreta fent un Stomp.
6 Hold
7-8 Swivel, girar talons a la dreta, talons al centre.

KICKS (L) DIAG. RIGHT & LEFT, SLOW SAILOR STEP (L), HOLD, SWIVEL (L).
9-10 Kick peu esquerre per davant del dret en diagonal, Kick peu esquerre davant en diagonal a l’esquerra.
11-13 Pas peu esquerre per darrere del dret, pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre a l’esquerra fent un Stomp.
14 Hold
15-16 Swivel, girar talons a l’esquerra, talons al centre.

TOE-STRUT (R) w. ¼ TURN RIGHT, TURNS ½ + ¼ TO THE RIGHT (L+R), ROCKING CHAIR (L)
17-18 Touch punta peu dret a la dreta, abaixar taló girant ¼ de volta a la dreta i deixar el pes al peu dret (03:00)
19-20 Pas peu esquerre davant girant ½ volta a la dreta (09:00)
Pas peu dret darrere girant ¼ de volta a la dreta (12:00)
21-22 Rock peu esquerre davant, tornem el pes al peu dret
23-24 Rock peu esquerre darrera, tornem el pes al peu dret.

TOE-STRUT (L) w. ¼ TURN LEFT, TURNS ½ + ¼ TO THE LEFT (R+L), SIDE (R), TOGETHER (L), FORWARD (R), POINT (L) BEHIND RIGHT.
25-26 Touch punta peu esquerre a l’esquerra, abaixar taló girant ¼ de volta a l’esquerra i deixar el pes al peu esquerre (09:00)
27-28 Pas peu dret davant girant ½ volta a l’esquerra (03:00)
Pas peu esquerre darrere girant ¼ de volta a l’esquerra (12:00)
29-30 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret
31-32 Pas peu dret davant, punta peu esquerre per darrere del peu dret¬¬.

* RESTART amb Modificació:

A la 4ª paret, que comencem a les -06:00- ballar només els primers 31 counts i substituir el count 32 per 1 Stomp amb el peu esquerre.
Tornem a començar el ball des del principi (la 5ª paret comença també a les -06:00-).


SIDE (L), TOGETHER (R), BACK (L), POINT (R) OVER LEFT, STEP-LOCK-STEP (R-L-R), POINT (L) BEHIND RIGHT.
33-34 Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret al costat del esquerre,
35-36 Pas peu esquerre darrera, marcar punta peu dret per davant del peu esquerre.
37-38 Pas peu dret davant en diagonal a la dreta, creuar peu esquerre per darrere del peu dret (Lock)
39-40 Pas peu dret davant en diagonal a la dreta, marcar punta peu esquerre per darrere del dret.

JUMPING ROCKS BACKWARDS, STOMP UP (R).
Saltant i anant cap enrere:
&41 Abaixar peu esquerre i Kick peu dret davant
&42 Abaixar peu dret i Hook peu esquerre per darrere del peu dret
&43 Abaixar peu esquerre i Kick peu dret davant
&44 Abaixar peu dret i Hook peu esquerre per darrere del peu dret
&45 Abaixar peu esquerre i Kick peu dret davant
&46 Abaixar peu dret i Kick peu esquerre davant
&47 Abaixar peu esquerre i Hook peu dret per darrere del peu esquerre
48 Stomp Up peu dret al costat del peu esquerre.

MODIFIED HOOK COMBINATION (R) w. ¼ TURN RIGHT, HEEL TOUCH (L), TOGETHER (L).
49-50 Marcar taló dret davant, hook taló dret per davant de l’esquerre,
51-52 Marcar taló dret davant, marcar punta peu dret al costat del peu esquerre,
53-54 Marcar taló dret davant girant ¼ de volta a la dreta (03:00)
Pas peu dret al costat del peu esquerre.
55-56 Marcar taló esquerre davant, pas peu esquerre al costat del peu dret.

TOE STRUT BACK (R) w. ¼ TURN RIGHT, WAVE RIGHT, IN-TOE TOUCH (R)
57-58 Marcar punta peu dret darrera, abaixar taló dret girant ¼ de volta a la dreta (06:00)
59-60 Creuar peu esquerre per davant del peu dret, pas peu dret a la dreta
61-62 Creuar peu esquerre per darrere del peu dret, pas peu dret a la dreta
63-64 Creuar peu esquerre per davant del peu dret, Touch punta dreta per davant del peu esquerre girant el peu cap a l’esquerra. (IN).

Tornar a començar


Vídeos

Font: countryriderscat


Font: MAITEALEMANY
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...