Joana, we remember you

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 32 - Parets: 4 - Nivell: Intermedi
Autor/a: Maite Alemany i AVECA, amb la col•laboració dels teus amics
Font: Maite Alemany

Ball dedicat a la nostra amiga Joana Sanchez

Música del ball:
Daniel Powter - Cupid (Intro: 40 temps - La cançó es tall als 2’47”)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

TRIPLE STEP ENRERE DRETA I ESQUERRA, STEPS DRETA I ESQUERRA
01.- Pas peu dret enrere
&.- Pas peu esquerre enrere per davant del dret
02.- Pas peu dret enrere
03.- Pas peu esquerre enrere
&.- Pas peu dret enrere per davant de l’esquerre
04.- Pas peu esquerre enrere
05.- Pas peu dret enrere
06.- Pas peu esquerre al costat del dret
07.- Pas peu dret davant
08.- Scuff peu esquerre davant al costat del dret.

TRIPLE STEP DAVANT ESQUERRA I DRETA, STEPS ESQUERRA I DRETA
09.- Pas peu esquerre davant
&.- Pas peu dret davant per darrere de l’esquerre
10.- Pas peu esquerre davant
11.- Pas peu dret davant
&.- Pas peu esquerre davant per darrere del dret
12.- Pas peu dret davant
13.- Pas peu esquerre davant en diagonal
14.- Pas peu dret davant en diagonal a la mateixa alçada de l’esquerre
15.- Pas peu esquerre darrere
16.- Touch peu dret darrere al costat de l’esquerre.

HEEL DRET, HEEL DRET ¼ DRETA, ROCK STEP SALTANT, STOMP (X2)
17.- Taló peu dret davant
18.- Touch peu dret al costat de l’esquerre
19.- Taló peu dret davant girant ¼ volta a la dreta
20.- Touch peu dret al costat de l’esquerre
21.- Rock peu dret enrere al mateix temps que fem un kick amb el peu esquerre davant
22.- Pas peu esquerre davant deixant el pes a l’esquerre.
23.- Stomp up peu dret al costat de l’esquerre
24.- Stomp peu dret al costat de l’esquerre

ROCK STEP ESQUERRA (X2) GIRANT ½ VOLTA A L’ESQUERRA EN CADA ROCK GRAPEVINE ESQUERRE
25.- Rock peu esquerre a l’esquerre
26.- Tornar el pes a la dreta
27.- Rock peu esquerre a l’esquerre girant ½ volta a l’esquerre
28.- Tornar el pes a la dreta
29.- Girant ½ volta a l’esquerre pas peu esquerra a l’esquerre
30.- Pas peu dret per darrere de l’esquerre
31.- Pas peu esquerre a l’esquerre
32.- Touch peu dret al costat de l’esquerre.

Començar de nou.

RESTART
Reiniciar el ball després dels primers 24 passos de la 3ª paret.
Reiniciar el ball després dels primers 16 passos de la 6ª paret.
Reiniciar el ball després dels primers 24 passos de la 8ª paret.

FINAL
El ball acaba en el pas 8 fent un stomp i aixecant les mans al cel.


Vídeos

Font: MAITEALEMANY


Font: MAITEALEMANY


Font: MAITEALEMANY
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...