Más tequila

Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 32 - Parets: 2 - Nivell: Beginner
Autor/a: Lluís Arranz
Font: Lluís Arranz

Música del ball:
Jackson Taylor band - Más, más tequila (Intro de 8 counts)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8 ROCK STEP, CROSS CHASSÉ, ROCK STEP ½ RIGHT TURN, FORWARD SHUFFLE.
1 Peu dret a la dreta,
2 Tornem el pes a l’esquerre,
3-4 Shuffle lateral amb el peu dret cap a l’esquerra per davant de l’esquerre
5 Peu esquerre cap a l’esquerra i una mica endavant,
6 Peu dret enrere amb ½ volta a la dreta (6.00),
7-8 Shuffle cap endavant amb el peu esquerre.

9-16 RIGHT KICK X 2, RIGHT COASTER STEP, LEFT KICK X 2, LEFT COASTER STEP.
9-10 Dues puntades cap endavant amb la cama dreta,
11-12 Coaster step enrere començant amb el peu dret amb ¼ de volta cap a la dreta
(9.00)
13-14 Dues puntades cap endavant amb la cama esquerra,
15-16 Coaster step enrere començant amb el peu esquerre amb ¼ de volta cap a la
dreta (12.00).

17-24 RIGHT MONTERREY (½ RIGHT TURN), RIGHT KICK BALL CHANGE X 2
17 Punta dreta a la dreta
18 Peu dret enrere amb ½ volta cap a la dreta (6.00),
19 Punta esquerra a l’esquerra,
20 Peu esquerre a lloc,
21-22 Kick ball change començant amb el peu dret.
23-24 Repetim kick ball change començant amb el peu dret.

25-32 STEP & TOUCH SIDE X 4. (DIBUIXAR LA LLETRA "L")
25-26 Pas dreta cap endavant, toquem amb el peu esquerre (o punta)al seu costat,
27-28 Pas enrere amb l’esquerra, toquem amb el peu dret (o punta) al seu costat,
29-30 Pas dret a la dreta, toquem amb el peu esquerre (o punta) al seu costat ,
31-32 Pas esquerra a l’esquerra, toquem amb el peu dret (o punta) al seu costat.


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...