Eleven years ago

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: David Ribas
Font: David Ribas

Música del ball:
Josh Turner - For the love of God


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Secció 1- RIGHT ROCK, RECOVER WITH ½ TURN RIGHT, RIGHT KICK BALL CROSS, RIGHT &
LEFT POINT, ½ TURN LEFT & LEFT POINT (x2)

1-2 Pas peu dret a la dreta, girar ½ volta a la dreta i tornem el pes el peu esquerre.
3&4 Kick peu dret davant, pas peu dret darrere i creuem el peu esquerre per davant del dret.
5&6& Marquem punta peu dret a la dreta, tornem el peu dret al costat de l’esquerre, marquem punta peu esquerre a l’esquerra
7&8& Pivotant sobre el peu dret fem ½ volta a la esquerra i marquem punta peu esquerre a l’esquerra, i repetim (x2).

Secció 2- JUMP JAZZBOX (x2), LEFT HOOK TWICE, RIGHT ROCK STEP BACK, STOMP.
9&10& Pas peu dret davant del peu esquerre, pas peu esquerre darrere, pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del peu (saltant)
11&12& Pas peu dret davant del peu esquerre, pas peu esquerre darrere, pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del peu (saltant)
13&14& Puntada lateral peu dret per davant de la cama esquerra, tornem a la dreta i repetim puntada peu dret per davant de la cama esquerra
15&16 Rock (saltant) peu dret darrere al mateix temps aixecar el peu esquerre, tornar el pes al peu esquerre i stomp peu dret al costat del peu esquerre

Secció 3- WAVE RIGTH, RIGHT HEEL FOWARD, RIGHT TOE BACK, STOMP (x3)
17&18& Pas peu dret a la dreta, creuar peu per darrere del dret, pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per davant del dret
19&20& Pas peu dret a la dreta, creuar peu per darrere del dret, pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per davant del dret
21-22 Marquem taló peu dret davant, marquem punta peu dret darrere
23&24 3 Stomp peu dret endavant

Secció 4-SWIVEL ¼ TURN RIGHT, RIGHT KICK BALL CROSS, JUMP JAZZBOX (x2)
25-28 Swivel, girar talons a la dreta, talons al centre fent ¼ de volta a la dreta
27&28 Kick peu dret davant, pas peu dret darrere i creuem el peu esquerre per davant del dret.
29&30& Pas peu dret davant del peu esquerre, pas peu esquerre darrere, pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del peu (saltant)
31&32& Pas peu dret davant del peu esquerre, pas peu esquerre darrere, pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del peu (saltant)

Tornem a començar.

RESTART:
4ª paret, que comencem a les (3:00) ballar només els primers 16 temps i tornem a començar el ball des del principi (9:00).
10ª paret, que comencem a les (6:00) ballar només els primers 16 temps. La música s’atura. Començar el ball quan la música comença de nou (12:00).


Vídeos

Font: david ribas rodrigo


Font: david ribas rodrigo
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...