Celtic rock

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 32 - Parets: 4 - Nivell: Novice
Autor/a: Derek Robinson (Març 2012)
Font: Muntsa Sidera

Música del ball:
Orthodox celts - Rare old mountain dew ((CD: Green Roses) - Intro: 8 counts, quan comença la música)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8 WALK FWD R–L, MAMBO STEP, SYNCOPATED HITCH STEPS BACK L-R, COASTER STEP
1-2 Pas dret endavant, pas esquerre endavant.
3&4 Pas dret endavant, tornem el pes sobre l’esquerre, pas dret enrere.
&5&6 Aixequem genoll esquerre, pas esquerre enrere, aixequem genoll dret, pas dret enrere.
7&8 Pas esquerre enrere, peu dret al costat de l’esquerre, pas esquerre endavant.

9-16 R SIDE ROCK, CROSS SHUFFLE, L SIDE ROCK, CROSS SHUFFLE
1-2 Pas dret a la dreta, tornem el pes sobre l’esquerre.
3&4 Pas dret creuant per davant de l’esquerre, pas esquerre a l’esquerre, pas dret creuant per davant de l’esquerre (doblar genoll dret quan creuem).
5-6 Pas esquerre a l’esquerra, tornem el pes sobre el dret.
7&8 Pas esquerre creuant per davant del dret, pas dret a la dreta, pas esquerre creuant per davant del dret (doblar genoll esquerre quan creuem).

17-24 R SIDE ROCK, ¼ TURN L, PIVOT ½ TURN L, FWD ROCK, SHUFFLE BACK
1-2 Pas dret a la dreta, tornem el pes sobre l’esquerra i ¼ a l’esquerra (9:00).
3-4 Pas dret endavant, ½ volta a l’esquerra (3:00).
* Restart a la paret 5 (3:00).
5-6 Pas dret endavant, tornem el pes sobre l’esquerre.
7&8 Pas dret enrere, peu esquerre al costat del dret, pas dret enrere.

25-32 SYNCOPATED ROCK STEPS BACK - FWD - BACK, STEP FWD, WALK ½ CIRCLE R
1&2& Pas esquerre enrere, tornem el pes sobre el dret, pas esquerre endavant, tornem el pes sobre el dret.
3&4 Pas esquerre enrere, tornem el pes sobre el dret, pas esquerre endavant.
5-6-7-8 ½ volta a la dreta dibuixant un semicercle (amb aire fanfarró) caminant: dret, esquerre, dret, esquerre.


Vídeos

Font: MacGuilbert66


Font: country775


Font: pickthorncat
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...