Boys will be boys

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Intermediate
Autor/a: Rachael McEnaney (Juliol 2012) rachaeldance@me.com
Font: Muntsa Sidera

Música del ball:
Paulina Rubio - Boys will be boys (Intro: 16 counts, quan comença a cantar)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8 WEAVE WITH ¼ TURN L, 3 PADDLE TURNS WITH ¼ TURN L, KICK R
1-2 Pas dret creuant per davant de l’esquerre, pas esquerre a l’esquerra.
3-4 Pas dret creuant per darrere de l’esquerre, ¼ a l’esquerre i pas esquerre endavant (9:00).
5-6 ¼ a l’esquerra i punta dreta a la dreta, ¼ a l’esquerra i punta dreta a la dreta.
7-8 ¼ a l’esquerra i punta dreta a la dreta, puntada peu dret en diagonal endavant i a la dreta (12:00).

9-16 R JAZZBOX CROSS, ¼ TURN L, ½ TURN L, STEP R, ¼ PIVOT L
1-2 Pas dret creuant per davant de l’esquerre, pas esquerre enrere.
3-4 Pas dret a la dreta, pas esquerre per davant del dret (12:00).
5-6 ¼ a l’esquerra i pas dret enrere, ½ volta a l’esquerre i pas esquerre endavant.
7-8 Pas dret endavant, ¼ a l’esquerre (12:00).

17-24 R CROSS, L SIDE, R SAILOR WITH HEEL TOUCH, L CROSS, R SIDE, L SAILOR WITH HEEL TOUCH
1-2 Pas dret creuant per davant de l’esquerre, pas esquerre a l’esquerra.
3&4 Pas dret creuant per darrere de l’esquerre, peu esquerre al costat del dret, taló dret en diagonal endavant i a la dreta.
&5-6 Peu dret a lloc, pas esquerre creuant per davant del dret, pas dret a la dreta.
7&8 Pas esquerre creuant per darrere del dret, peu dret al costat de l’esquerre, taló esquerre en diagonal endavant i a l’esquerra (12:00).

25-32 L BALL, R CROSS, 2 ¼ TURN R, TOUCH L, 1 ¼ TURN L
&1-2 Peu esquerre a lloc, pas dret creuant per davant de l’esquerre, ¼ a la dreta i pas esquerre enrere (3:00).
3-4 ¼ a la dreta i pas dret a la dreta, punta esquerra a l’esquerra (6:00).
5-6 ¼ volta a l’esquerra i pas esquerre endavant, ½ volta a l’esquerra i pas dret enrere (9:00).
7-8 ½ volta a l’esquerra i pas esquerre endavant, pas dret endavant (3:00).
Opció fàcil 5-8: 1 ¼ ROLLING VINE L (pas esquerre a l’esquerra, pas dret creuant per darrere de l’esquerre, ¼ a l’esquerra i pas esquerre endavant, pas dret endavant).

33-40 3 DOROTHY STEPS, R FWD ROCK STEP
1-2& Pas esquerre en diagonal endavant i a l’esquerra, peu dret creuant per darrere de l’esquerre, pas esquerre lleugerament endavant (3:00).
3-4& Pas dret en diagonal endavant i a la dreta, peu esquerre creuant per darrere del dret, pas dret lleugerament endavant.
5-6& Pas esquerre en diagonal endavant i a l’esquerra, peu dret creuant per darrere de l’esquerre, pas esquerre lleugerament endavant (3:00).
7-8 Pas dret endavant, tornem el pes sobre l’esquerre.

41-48 R COASTER STEP, L FWD ROCK STEP, 2 WALK BACK L-R, L COASTER STEP
1&2 Pas dret enrere, peu esquerre al costat del dret, pas dret endavant.
3-4 Pas esquerre endavant, tornem el pes sobre el dret.
5-6 Pas esquerre enrere, pas dret enrere.
7&8 Pas esquerre enrere, peu dret al costat de l’esquerre, pas esquerre endavant.

49-56 2 SYNCOPATED HEEL GRINDS, R HEEL GRIND WITH ¼ TURN R, R SAILOR STEP
1-2& Recolzem taló dret endavant i girant-lo de dins a fora, tornem el pes sobre l’esquerre, peu dret al costat de l’esquerre.
3-4& Recolzem taló esquerre endavant i girant-lo de dins a fora, tornem el pes sobre el dret, peu esquerre al costat del dret.
5-6 Recolzem taló dret endavant i girant-lo de dins a fora, ¼ a la dreta i tornem el pes sobre l’esquerre (6:00).
7&8 Pas dret creuant per darrere de l’esquerre, peu esquerre al costat del dret, pas dret a la dreta.

57-64 L CROSS, R SIDE, L BEHIND-SIDE-CROSS, SIDE R, HOLD, CLOSE L, R SIDE ROCK STEP
1-2 Pas esquerre creuant per davant del dret, pas dret a la dreta, pas esquerre creuant per darrere del dret.
3&4 Pas dret a la dreta, pas esquerre creuant per davant del dret.
5-6 Pas dret a la dreta, pausa.
&7-8 Peu esquerre al costat del dret, pas dret a la dreta, tornem el pes sobre l’esquerre.


Vídeos

Font: QUIMAYME


Font: CCSmeiwuu
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...