Country strong

Français

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: Mario Hollnsteiner
Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

Música del ball:
Adam Brand - That Changes Everything


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 ROCK BACK, STEP FWD, PIVOT ½ TURN, KICK TWICE, ROCK BACK
1-2 Rock Peu dret darrere – tornar sobre Peu esquerre
3-4 Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra (Pes del cos sobre Peu esquerre)
5-6 Kick Peu dret davant x2
7-8 Rock Peu dret darrere – tornar sobre Peu esquerre

SECCIÓ-2 STEP-LOCK-STEP FWD, STOMP, ROCK BACK JUMP, STOMP TWICE
1-2 Peu dret davant – Lock Peu esquerre darrere Peu dret
3-4 Peu dret davant – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 (saltant) Rock Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant – tornar sobre Peu dret
7-8 Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret x2

SECCIÓ-3 SWIVEL TOE-HEEL-TOE, SCUFF, ¼ TURN, SCUFF, ¼ TURN, SCUFF
1-2 Swivel Punta esquerra a l’esquerra – Swivel Taló esquerre a l’esquerra
3-4 Swivel Punta esquerra a l’esquerra – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 ¼ volta esquerra, Peu dret cap a la dreta – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret
7-8 ¼ volta esquerra, Peu esquerre davant – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-4 PIVOT MILITARY, ¼ TURN, WEAVE RIGHT
1-2 Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra
3-4 Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra (Pes del cos sobre Peu esquerre)
5-6 ¼ volta esquerra, Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua darrere Peu dret
7-8 Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua davant Peu dret

SECCIÓ-5 ROCK STEP ¼ TURN, TOE STRUT ½ TURN, TOUCH TOE SIDE, STOMP, TOUCH HEEL, HOOK
1-2 ¼ volta dreta, Rock Peu dret davant – tornar sobre Peu esquerre
3-4 Touch Punta dreta darrere – Girar ½ volta dreta, posar Taló a terra
5-6 Touch Punta esquerra a l’esquerra – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret
7-8 Touch Taló esquerre davant – Hook Peu esquerre davant canya dreta

SECCIÓ-6 VINE, SCUFF, ¼ TURN, HOOK, ¼ TURN, HOOK
1-2 Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret creua darrere Peu esquerre
3-4 Peu esquerre a l’esquerra – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 ¼ volta dreta, Peu dret davant – Hook Peu esquerre darrere genoll dret
7-8 ¼ volta dreta, Peu esquerre darrere – Hook Peu dret davant canya esquerra

SECCIÓ-7 VINE, TOUCH TOE SIDE, 1+ ¼ TURN, SCUFF
1-2 Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua darrere Peu dret
3-4 Peu dret cap a la dreta – Touch Punta esquerra a l’esquerra (genoll esquerre cap a l’interior)
5-6 ¼ volta esquerra, Peu esquerre davant – ½ volta esquerra, Peu dret darrere
7-8 ½ volta esquerra, Peu esquerre davant – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-8 CROSS & HOOK, KICK, ROCK BACK JUMP ¼ TURN, STOMPS, SWIVETS
1-2 (saltant) Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere – tornar sobre Peu esquerre i Kick Peu dret davant
3-4 (saltant) ¼ volta esquerra, Rock Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant – tornar sobre Peu esquerre i Flick Peu dret darrere
5-6 Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre – Stomp Peu dret davant
7-8 Swivet Punta esquerra a l’esquerra i Taló dret cap a la dreta – tornar Punta esquerra i Taló dret cap al centre


Vídeos

Font: rimano69


Font: HOOKEDDANCERS
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...