Catalan girl

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del fullFrançais Français

Temps: 32 - Parets: 4 - Nivell: Novice
Autor/a: Morgane Lebrun
Font: HOOKEDDANCERS) - The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang

Música del ball:
Terri Clark - Emotional Girl


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 TOE STRUT SIDE – ROCK BACK CROSS – SCUFF HITCH ¼ TURN – STOMP UP (X2)
1-2 Punta Peu dret cap a la dreta – Posar Taló Peu dret a terra
3-4 Rock Step Peu esquerre darrere Peu dret – Tornar sobre Peu dret
5-6 Scuff Peu esquerre al costat de Peu dret amb ¼ volta a la dreta i hitch genoll esquerre – Peu esquerre a l’esquerra
7-8 Stomp up Peu dret al costat del Peu esquerre – Stomp up Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ -2 HEEL – TOUCH – ½ TURN HITCH – STOMP – STOMP UP – STOMP (X2)-HOLD
1&2 Touch Taló Peu dret davant – Tornar sobre Peu dret – Touch Punta Peu esquerre darrere Peu dret
3-4 Hitch genoll esquerre amb ½ volta a l’esquerra – stomp Esquerre dret davant
5-6 Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre – Stomp Peu dret cap a la dreta
7-8 Stomp Peu esquerre a l’esquerra-Pausa

SECCIÓ -3 JAZZ BOX ¼ TURN – ROCK STEP FORWARD – ½ TURN – STEP – STOMP
1-2 Creuar Peu dret davant Peu esquerre – Peu esquerre darrere
3-4 ¼ volta cap a la dreta & Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre davant
5-6 Rock step Peu dret davant – Tornar sobre Peu esquerre
7-8 ½ volta cap a la dreta & Peu dret davant – Peu esquerre al costat del Peu dret (pes del cos sobre Peu esquerre)

SECCIÓ -4 ROCK BACK JUMP – STOMP UP – SCUFF – STEP ¼ TURN – LOCK – STEP – STOMP
1-2 (saltant) Rock step Peu dret darrere & Kick Peu esquerre davant – Tornar sobre Peu esquerre
3-4 Stomp up Peu dret al costat del Peu esquerre – Scuff Peu dret
5-6 ¼ volta cap a la dreta & Peu dret davant – Lock Peu esquerre darrere Peu dret
7-8 Peu dret davant – Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret

RESTARTS
1er. 5ª paret – Just després del temps 6 de la secció 2
2n. 11ª paret – Just després del temps 6 de la secció 1


Vídeos

Font: HOOKEDDANCERS)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...