Reds

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del fullFrançais Français

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Anna Balaguer
Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang

Música del ball:
Joey Martin - Red


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 HEEL DIAG, HELL DIAG, TOGETHER, CROSS, STOMP, SWIVELS, KICK
1-2 Taló dret davant diagonal dreta (amb pes de cos) – Taló esquerre davant diagonal esquerra (amb Pes del cos)
3-4 tornar sobre Peu dret cap al centre – Peu esquerre creua davant Peu dret
5-6 Stomp Peu dret cap a la dreta – Swivel Talons cap a la dreta
7-8 tornar Talons cap al centre – Kick Peu esquerre davant

SECCIÓ-2 ROCK BACK, HEEL STRUT, PIVOT MILITARY
1-2 Rock Peu esquerre darrere – tornar sobre Peu dret, Stomp Peu dret
3-4 Touch Taló esquerre davant – posar Punta esquerra a terra
5-6 Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra
7-8 Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra (Pes del cos sobre Peu esquerre)

SECCIÓ-3 JAZZ BOX ¼ TURN, VAUDEVILLE, TOE BACK
1-2 Peu dret creua davant Peu esquerre – ¼ volta dreta, Peu esquerre darrere
3-4 Peu dret cap a la dreta – Pausa
5-6 Peu esquerre creua davant Peu dret – Peu dret darrere diagonal dreta
7-8 Touch Taló esquerre davant diagonal esquerra – Touch Punta esquerra darrere

SECCIÓ-4 TOUCH HEEL ½ TURN, TOUCH TOE FWD, STOMP, HOLD, SCOOT & HITCH ½ TURN TWICE
1-2 ½ volta esquerra, Touch Taló esquerre davant – Touch Punta esquerra creua davant Peu dret
3-4 Stomp Peu esquerre davant – Pausa
5-6 (saltant) ½ volta esquerra, saltem sobre Peu esquerre i Hitch genoll dret – Peu dret darrere
7-8 (saltant) ½ volta esquerra, saltem sobre Peu dret i Hitch genoll esquerre – Peu esquerre davant


Vídeos

Font: TexannaNSC
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...