All my mates # Festival Voghera 2012

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del fullFrançais Français English English

Temps: - Parets: - Nivell:
Autor/a: Bruno Moggia (Western Renegades)
Font: Bruno Moggia

Música del ball:
Kinsey Rose - Get Your Redneck On


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SEQÜÈNCIA:
Intro – A – B – TAG 1 – A – B – TAG 1 – A – A (fins al temps 4 de la secció 2)-TAG 2-B (a partir de la secció 3 fins al temps 4 de la secció 4) – B – B FINAL


PART A

Secció 1 KICK BALL CHANGE, SWIVETx2, JAZZ BOX (start)

1 & 2 Kick Peu esquerre, Step Peu esquerre, Step Peu dret davant Peu esquerre
3 – 4 Talons cap a la dreta, tornar cap al centre
5 – 6 Talons cap a la dreta, tornar cap al centre (Pes del cos sobre Peu dret)
7 – 8 Peu esquerre davant Peu dret, Peu dret enrere

Secció 2 JAZZ BOX (end), STOMPx2, SWIVETx3, STOMP
1 – 2 Peu esquerre a l’esquerra, Step Peu dret endavant
3 – 4 Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret x2
5 – 6 Taló Peu esquerre a l’esquerra, Punta Peu esquerre a l’esquerra
7 – 8 Taló Peu esquerre a l’esquerra, Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre

Secció 3 LOCK STEP ¼ TURN, JAZZ BOX, SCUFF
1 – 2 Step Peu dret ¼ volta cap a la dreta, Step Peu esquerre darrere Peu dret
3 – 4 Step Peu dret endavant, Scuff Peu esquerre
5 – 6 (saltant) Peu esquerre davant Peu dret, Peu dret enrere
7 – 8 Peu esquerre a l’esquerra, Scuff Peu dret

Secció 4 TOE STRUTx2, FULL TURN, STOMPx2
1 – 2 Punta Peu dret, Abaixar taló
3 – 4 Punta Peu esquerre, Abaixar taló
5 – 6 volta completa a l’esquerra
7 – 8 Stomp Peu dret x2

Secció 5 ROCK STEP, TOE STRUT ¾ TURN, WEAVE
1 – 2 Rock Peu esquerre, Recover Peu dret
3 – 4 Toe Peu esquerre enrere, ¾ volta a l’esquerra
5 – 6 Peu dret cap a la dreta, Peu esquerre darrere Peu dret
7 – 8 Peu dret al costat Peu esquerre, Peu esquerre davant Peu dret

Secció 6 WEAVE, MONTEREY TURN, SCUFF
1 – 2 Peu dret cap a la dreta enrere, Peu esquerre davant Peu dret
3 – 4 Peu dret cap a la dreta endavant, Peu esquerre darrere Peu dret
5 – 6 Punta Peu dret cap a la dreta, ½ volta cap a la dreta tornant el Peu dret
7 – 8 Punta Peu esquerre a l’esquerra, Scuff Peu esquerre

Secció 7 ROCK STEP, HEEL, STEP, TOE, SLAP
1 – 2 (saltant) Rock sobre Peu esquerre, Recover Peu dret
&3 – 4 Step Peu esquerre enrere, Taló Peu dret endavant, Step Peu dret al costat del Peu esquerre
5 – 6 Step Peu esquerre davant Peu dret, Punta Peu dret cap a la dreta
7 – 8 Step Peu dret davant Peu esquerre, Slap Peu esquerre a l’esquerra amb mà dreta

Secció 8 STEP ½ TURN, STEP ½ TURN, COASTER STEP, SCUFF
1 – 2 Step Peu esquerre, ½ volta cap a la dreta
3 – 4 Step Peu esquerre, ½ volta cap a la dreta (Pes del cos sobre Peu esquerre)
5 – 6 Peu dret enrere, Peu esquerre al costat del Peu dret
7 – 8 Step Peu dret, Scuff Peu esquerrePART B

Secció 1 FLICKx2, STEP, STOMP, STEP, SLAP, STEP, STOMP

1 – 2 (saltant) Flick Peu esquerre a l’esquerra, Flick Peu esquerre cap a la dreta
3 – 4 Step Peu esquerre, Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre
5 – 6 Step Peu dret cap a la dreta, Slap Peu esquerre cap a la dreta amb mà dreta
7 – 8 Step Peu esquerre a l’esquerra, Stomp up Peu dret al costat del Peu esquerre

Secció 2 HEELx2, HOOK ¼ TURN, HEELx2, HOOK ¼ TURN, FLICK, SCUFF
1 – 2 (saltant) Taló Peu dret, Taló Peu esquerre
3 – 4 (saltant) Hook Peu dret darrere Peu esquerre ¼ volta a l’esquerra, Taló Peu esquerre
5 – 6 (saltant) Taló Peu dret, Hook Peu esquerre darrere Peu dret ¼ volta a l’esquerra
7 – 8 (saltant) Flick Peu dret cap a la dreta, Scuff Peu dret

Secció 3 ROCK STEP, STEP, STOMP, HEELx2, FLICK, STOMP
1 – 2 Rock Peu dret, Recover Peu esquerre
3 – 4 Step Peu dret cap a la dreta, Stomp Peu esquerre davant Peu dret
5 – 6 (saltant) Taló Peu dret, Taló Peu esquerre
7 – 8 (saltant) Flick Peu dret, Stomp Peu dret (Pes del cos sobre Peu dret)

Secció 4 ROCK STEP ½ TURN x2, STEP, STOMP, SWIVEL
1 – 2 Taló Peu esquerre a l’esquerra, ½ volta a l’esquerra
3 – 4 Taló Peu esquerre a l’esquerra, ½ volta a l’esquerra
5 – 6 Step Peu esquerre a l’esquerra, Stomp Peu dret endavant
7 – 8 Punta Peu esquerre a l’esquerra i Taló Peu dret cap a la dreta, Tornar cap al centre


B FINAL

Secció 1 FLICKx2, STEP, STOMP, STEP, SLAP, STEP, STOMP

1 – 2 (saltant) Flick Peu esquerre a l’esquerra, Flick Peu esquerre cap a la dreta
3 – 4 Step Peu esquerre, Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre
5 – 6 Step Peu dret cap a la dreta, Slap Peu esquerre cap a la dreta amb mà dreta
7 – 8 Step Peu esquerre a l’esquerra, Stomp up Peu dret al costat del Peu esquerre

Secció 2 HEEL, FLICK, STOMP
1 – 2 (saltant) Taló Peu dret, Flick Peu esquerre a l’esquerra
3 Stomp Peu esquerre endavant


TAG 1

Secció 1 SWIVELx2, STOMPx2

1 – 2 Tornar Taló Peu esquerre cap al Peu dret, Tornar Punta Peu esquerre cap al Peu dret
3 – 4 Stomp Peu dret x2


TAG 2

Secció 1 STOMP, PAUSEx7

1 – 2 Stomp Peu dret, Pausa
3 – 4 Pausa, Pausa
5 – 6 Pausa, Pausa
7 – 8 Pausa, Pausa

Secció 2 STOMP ½ TURN, PAUSEx3, STOMP, PAUSEx3
&1 – 2 ½ volta a l’esquerra, Stomp Peu dret, Pausa
3 – 4 Pausa, Pausa
5 – 6 Stomp Peu esquerre, Pausa
7 – 8 Pausa, Pausa


INTRO

Secció 1 STEPx4, ROLLING VINE

1 – 2 Step Peu dret cap a la dreta, Step Peu esquerre al costat del Peu dret
3 – 4 Step Peu dret cap a la dreta, Step Peu esquerre al costat del Peu dret
5 – 6 Step Peu esquerre ¼ volta a l’esquerra, Step Peu dret ¼ volta a l’esquerra
7 – 8 Step Peu esquerre ¼ volta a l’esquerra, Step Peu dret ¼ volta a l’esquerra

Secció 2 STEPx4, ROLLING VINE
1 – 2 Step Peu esquerre a l’esquerra, Step Peu dret al costat del Peu esquerre
3 – 4 Step Peu esquerre a l’esquerra, Step Peu dret al costat del Peu esquerre
5 – 6 Step Peu dret ¼ volta cap a la dreta,Step Peu esquerre ¼ volta cap a la dreta
7 – 8 Step Peu dret ¼ volta cap a la dreta,Step Peu esquerre ¼ volta cap a la dreta

Secció 3 SHUFFLE FORWARD, SHUFFLE BACKWARD
1 – 2 Step Peu esquerre endavant, Peu dret al costat del Peu esquerre
3 – 4 Step Peu esquerre, Touch Peu dret al costat del Peu esquerre
5 – 6 Step Peu dret enrere, Peu esquerre al costat del Peu dret
7 – 8 Step Peu dret enrere, Step Peu esquerre al costat del Peu dret (Pes del cos sobre Peu esquerre)

Secció 4 STEP ½ TURN x2, STOMP
1 – 2 Step Peu dret, ½ volta a l’esquerra
3 – 4 Step Peu dret, ½ volta a l’esquerra
5 Stomp Peu dret


Vídeos

Font: BrunoMoggia83


Font: mycountrycat
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...