Firestorm

Français | English

Temps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Intermediate - Nivell 3 (Avançat)
Autor/a: Adriano Castagnoli
Font: Traducció de Mercè Orriols

Música del ball:
Karen McDawn - Cajun Hoedown


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

KICK, HOOK, KICK, STOMP, ROCK BACK LEFT, STOMP UP, HOLD
1-2 Puntada de peu esquerre davant, hook peu esquerre per davant de la cama dreta
3-4 Puntada de peu esquerre davant, picar amb peu esquerre al costat del dret (stomp up)
5-6 Rock peu esquerre darrere i puntada de peu dret davant, tornar el pes al peu dret
7-8 Picar amb peu esquerre al costat del dret (stomp), pausa

FULL TURN RIGHT, ROCK BACK RIGHT, STOMP FORWARD, HOLD
1-2 Pas peu esquerre davant, girar ½ volta a la dreta (pes al peu dret)
3-4 Pas peu esquerre davant, girar ½ volta a la dreta (peu dret sense pes)
5-6 Rock peu dret darrere i puntada de peu esquerre davant, tornar el pes al peu esquerre
7-8 Picar amb peu dret davant (stomp), pausa

KICK SIDE, STOMP UP, KICK, STOMP, KICK SIDE, STOMP UP, KICK RIGHT (TWICE)
1-2 Puntada de peu esquerre a l’esquerra, picar amb peu esquerre al costat del dret (stomp up)
3-4 Puntada de peu esquerre davant, picar amb peu esquerre al costat del dret (stomp)
5-6 Puntada de peu dret a la dreta, picar amb peu dret al costat de l’esquerre (stomp up)
7-8 Dues puntades de peu dret davant

JUMPING CROSS, KICK, CROSS, KICK, TURN ½ LEFT, KICK, CROSS, ROCK BACK RIGHT
1-2 (saltant) Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pas peu esquerre darrere i puntada de peu
dret davant
3-4 (saltant) Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pas peu esquerre darrere i puntada de peu
dret davant
5-6 Girar ½ volta a l’esquerra i pas peu dret al lloc i puntada de peu esquerre davant, creuar peu
esquerre per davant del dret
7-8 Rock peu dret darrere i puntada de peu esquerre davant, tornar el pes al peu esquerre

STEP, CROSS, BACK, CROSS, STEP DIAGONALLY, BACK, CROSS, HOLD
1-2 Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere del dret
3-4 Pas peu dret enrere, creuar peu esquerre per davant del dret
5-6 Pas peu dret diagonalment enrere, pas peu esquerre enrere
7-8 Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pausa

POINT LEFT, SCUFF, STEPS FORWARD, ROCK BACK LEFT, STOMP UP, KICK
1-2 Punta esquerra a l’esquerra, scuff peu esquerre al costat del dret
3-4 Pas peu esquerre davant, pas peu dret al costat de l’esquerre (deixant-hi el pes)
5-6 Rock peu esquerre darrere, tornar el pes al peu dret
7-8 Picar amb peu esquerre al costat del dret (stomp up), puntada de peu esquerre davant

CROSS, BACK, HEEL, STEP, CROSS BACK, TURN ½ RIGHT, STOMP, HOLD
1-2 Creuar peu esquerre per darrere del dret, pas peu dret diagonalment enrere
3-4 Tocar amb taló esquerre davant, pas peu esquerre al lloc
5-6 Creuar punta dreta per darrere del peu esquerre, girar ½ volta a la dreta pivotant sobre el peu esquerre i genoll dret amunt (hitch)
7-8 Picar amb peu dret davant (stomp), pausa

TURN ¼ RIGHT, STOMP, TURN ¼ RIGHT, STEP, ROCK BACK RIGHT, 2 STOMP
1-2 Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu esquerre a l’esquerra, picar amb peu dret al costat de
l’esquerre (stomp)
3-4 Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret davant, pas peu esquerre davant
5-6 Rock peu dret darrere, tornar el pes al peu esquerre
7-8 Picar amb peu dret al costat de l’esquerre (stomp), picar amb peu dret davant (stomp)

TORNAR A COMENÇAR

TAG 1
Després del temps 32 a les parets 6 i 9, s’afegeixen els següents passos:

STOMP, 2 HOLD, TURN ½ LEFT, 2 STOMP, 3 HOLD
1 Stomp peu dret a la dreta
2-3 Pausa
4&5 Girar ½ volta a l’esquerra pivotant sobre el peu dret, stomp peu esquerre al lloc, stomp peu esquerre a l’esquerra
6-7-8 Pausa

STOMP, HOLD, TURN ½ LEFT AND STOMP, HOLD, 2 STOMP DIAGONALLY
1-2 Stomp peu dret davant, pausa
3-4 Girar ½ volta a l’esquerre pivotant sobre el peu esquerre i stomp peu esquerre davant, pausa
5-6 Stomp dret diagonalment endavant, stomp esquerre diagonalment endavant
7-8 Pausa

A la introducció del ball Tag 1 + Tag 2

TAG 2
TOE SWITCHES (LEAD LEFT), GRAPEVINE LEFT, STOMP RIGHT

1-2 Punta esquerra davant, peu esquerre al lloc
3-4 Punta dreta davant, peu dret al lloc
5-6 Pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu dret per darrere de l’esquerre
7-8 Pas peu esquerre a l’esquerra, stomp peu dret al costat de l’esquerre

TOE SWITCHES (LEAD RIGHT), GRAPEVINE RIGHT, STOMP LEFT
1-2 Punta dreta davant, peu dret al lloc
3-4 Punta esquerra davant, peu esquerre al lloc
5-6 Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere del dret
7-8 Pas peu dret a la dreta, stomp peu esquerre al costat del dret


Vídeos


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...