Driftin’ By # III Concurs Back to Kansas - 2012

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del fullFrançais Français

Temps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Intermediate
Autor/a: Bruno Moggia (Western Renegades)
Font: Bruno Moggia

Música del ball:
Paul Eason - Driftin’ By


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Secció 1 STEP, LOCK, STEP, TOE, FULL TURN, ROCK STEP
1 – 2 Step Peu dret endavant, Step Peu esquerre darrere Peu dret
3 – 4 Step Peu dret endavant, Punta Peu esquerre a l’esquerra
5 – 6 volta completa a l’esquerra
7 – 8 Rock Peu esquerre enrere, Recover Peu dret

Secció 2 KICK ½ TURN, TOE, HEEL ½ TURN, STEP, HOOK, KICK
1 – 2 Kick Peu esquerre, ½ volta cap a la dreta
3 – 4 Punta Peu dret enrere, ½ volta cap a la dreta i posar taló Peu dret
5 – 6 Step Peu dret endavant, Hook Peu esquerre darrere Peu dret
7 – 8& Tornar sobre Peu esquerre, Kick Peu dret, Tornar Peu dret al costat del Peu esquerre

Secció 3 FLICK, STOMP, FLICK, STOMP, JAZZ BOX, STOMP
1 – 2 Flick Peu esquerre a l’esquerra, Stomp Peu esquerre davant Peu dret
3 – 4 Flick Peu esquerre cap a la dreta, Stomp Peu esquerre davant Peu dret
5 – 6 Scuff Peu dret, Peu dret creua davant Peu esquerre
7 – 8 Peu esquerre a l’esquerra, Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre

Secció 4 1 TURN ½ , ROCK, STOMP, SWIVET
1 – 2 ½ volta cap a la dreta
3 – 4 ½ volta cap a la dreta
5 – 6 Rock Peu dret darrere, Stomp Peu esquerre endavant
7 – 8 Swivet Talons cap a l’esquerra, Tornar talons cap al centre

Secció 5 WINE, HEEL, TOE, FULL TURN, STOMP
1 – 2 Peu esquerre a l’esquerra, Peu dret darrere Peu esquerre
3 – 4 Peu esquerre a l’esquerra, Taló Peu dret endavant
5 – 6 Punta Peu dret cap a la dreta, ½ cap a la dreta
7 – 8 ½ volta cap a la dreta, Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre

Secció 6 SCISSOR STEP, HOOK, STEP, HOOK, STEP, SCUFF
1 – 2 Peu esquerre a l’esquerra, Peu dret enrere
3 – 4 Step Peu esquerre creua davant Peu dret, Hook Peu dret darrere Peu esquerre
5 – 6 Step Peu dret enrere, Hook Peu esquerre davant Peu dret
7 – 8 Step Peu esquerre endavant, Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre

Secció 7 KICK BALL CROSS, ½ TURN, HOLD, ½ TURN, STEP, HOLD
1 & 2 Kick Peu dret, Tornar sobre Peu dret, Peu esquerre davant Peu dret
3 – 4 ½ volta cap a la dreta desencreuant les cames, Pausa
5 – 6 Step Peu esquerre, ½ volta cap a la dreta
7 – 8 Step Peu esquerre endavant, Pausa

Secció 8 STEP, ½ TURN, FLICK, KICK ½ TURN, STEP, HOOK, STEP, STOMP
1 – 2 Step Peu dret endavant, ½ volta a l’esquerra
3 – 4 Flick Peu esquerre, Kick Peu esquerre ½ volta a l’esquerra
5 – 6 Step Peu esquerre darrere, Hook Peu dret davant Peu esquerre
7 – 8 Step Peu dret endavant, Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret


TAG
Després de la segona paret, fer les 3 primeres seccions com s’explica a continuació i reprendre el ball des del principi.

Secció 1 STEP, LOCK, STEP, TOE, FULL TURN, ROCK STEP
1 – 2 Step Peu dret endavant, Step Peu esquerre darrere Peu dret
3 & 4 Step Peu dret endavant, Punta Peu esquerre a l’esquerra
5 & 6 volta completa a l’esquerra
7 & 8 Rock Peu esquerre enrere, Recover Peu dret

Secció 2 KICK ½ TURN, TOE, HEEL ½ TURN, STEP, HOOK, KICK
1 – 2 Kick Peu esquerre, ½ volta cap a la dreta
3 – 4 Punta Peu dret enrere, ½ volta cap a la dreta i posar taló Peu dret
5 – 6 Step Peu dret endavant, Hook Peu esquerre darrere Peu dret
7 – 8 Tornar sobre Peu esquerre, Kick Peu dret, Tornar Peu dret al costat del Peu esquerre

Secció 3 FLICK, STOMP, FLICK, STOMP, STEP, HOOK, STEP ½ TURN, SCUFF
1 – 2 Flick Peu esquerre a l’esquerra, Stomp Peu esquerre davant Peu dret
3 – 4 Flick Peu esquerre cap a la dreta, Stomp Peu esquerre davant Peu dret
5 – 6 Step Peu dret endavant, Hook Peu esquerre darrere Peu dret
7 – 8 Stomp Peu esquerre ½ volta a l’esquerra, Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre


Vídeos

Font: BrunoMoggia83


Font: nashmerville
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...