GrapesTemps: 64 - Parets: 4 (1 restart - 1 Bridge)
Autor/a: Anna Maria Guillén (Octubre 2011)
Font: Anna Maria Guillén

Música del ball:
Shane Yellowbird - I Can Help You With That (lenta)
Lady Antebellum - Love I've Found In You


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

(1-8) VAUDEVILLE (RIGHT & LEFT)
1.- Cross peu dret per davant peu esquerre.
2.- Pas peu esquerre al costat esquerre.
3.- Marquem taló peu dret davant.
4.- Pas peu dret al costat peu esquerre.
5.- Cross peu esquerre per davant peu dret.
6.- Pas peu dret al costat dret.
7.- Marquem taló peu esquerre davant.
8.- Pas peu esquerre al costat peu dret.

(9-16) STEP TURN ½ LEFT, JUMPING CROSS (RIGHT & LEFT)
9.- Pas peu dret davant.
10.- ½ volta a l’esquerra.
11.- Saltant cross peu dret per davant peu esquerre.
12.- Saltant pas peu esquerre cap endarrere.
13.- Saltant pas peu dret a la dreta.
14.- Saltant cross peu esquerre per davant peu dret.
15.- Saltant pas peu dret cap endarrere.
16.- Saltant pas peu esquerre a l’esquerra.

(17-24) ROCK STEP RIGHT FORWARD, SHUFFLE TURN ½ RIGHT (X3)
17.- Rock peu dret davant.
18.- Tornar el pes sobre el peu esquerre.
19.- Girem ½ volta a la dreta i pas dret davant.
&.- Pas peu esquerre al costat del dret.
20.- Pas peu dret davant.
21.- Girem ½ volta a la dreta i pas esquerra darrere.
&.- Pas peu dret al costat del peu esquerre.
22.- Pas peu esquerre darrere.
23.- Girem ½ volta a la dreta i pas dret davant.
&.- Pas peu esquerre al costat del dret.
24.- Pas peu dret davant.

(25-32) JUMPING CROSS (LEFT & RIGHT), STOMP LEFT, STOMP RIGHT
25.- Saltant cross peu esquerre per davant peu dret.
26.- Saltant pas peu dret cap endarrere.
27.- Saltant pas peu esquerre a l’esquerra.
28.- Saltant cross peu dret per davant peu esquerre.
29.- Saltant pas peu esquerre cap endarrere.
30.- Saltant pas peu dret a la dreta.
31.- Stomp peu esquerre.
32.- Stomp peu dret.

(33-40) POINT, TOUCH, LONG STEP, DRAG (RIGHT & LEFT)
33.- Marquem punta peu dret a la dreta.
34.- Tornem el peu dret al lloc.
35.- Pas peu dret allargat a la dreta.
36.- Arrosseguem el peu esquerre al costat del peu dret.
37.- Marquem punta del peu esquerre a l’esquerra.
38.- Tornem el peu esquerre al lloc.
39.- Pas peu esquerre allargat a l’esquerra.
40.- Arrosseguem el peu dret al costat del peu esquerre.

(41-48) RIGHT PIGEON TOED MOVEMENT, DIAGONAL STEP RIGHT BACK, TOUCH LEFT, TURN ½ LEFT, TOUCH RIGHT
41.- Desplaçant-nos a la dreta separar les puntes de els peus.
42.- Desplaçant-nos a la dreta ajuntar les puntes i separar els talons.
43.- Desplaçant-nos a la dreta ajuntar els talons i separar les puntes.
44.- Ajuntar les puntes.
45.- Pas peu dret en diagonal cap endarrere.
46.- Punta del peu esquerre al costat peu dret (sense deixar el pes)
47.- Girar ½ volta a l’esquerra pas peu esquerre davant.
48.- Punta del peu dret al costat del peu esquerre.

(49-56) POINT, TOUCH, LONG STEP, DRAG (RIGHT & LEFT)
49.- Marquem punta peu dret a la dreta.
50.- Tornem el peu dret al lloc.
51.- Pas peu dret allargat a la dreta.
52.- Arrosseguem el peu esquerre al costat del peu dret.
53.- Marquem punta del peu esquerre a l’esquerra.
54.- Tornem el peu esquerre al lloc.
55.- Pas peu esquerre allargat a l’esquerra.
56.- Arrosseguem el peu dret al costat del peu esquerre.

(57-64) RIGHT PIGEON TOED MOVEMENT, DIAGONAL STEP RIGHT BACK, TOUCH LEFT, TURN 1/4 LEFT, SCUFF
57.- Desplaçant-nos a la dreta separar les puntes de els peus.
58.- Desplaçant-nos a la dreta ajuntar les puntes i separar els talons.
59.- Desplaçant-nos a la dreta ajuntar els talons i separar les puntes.
60.- Ajuntar les puntes.
61.- Pas peu dret en diagonal cap endarrere.
62.- Punta del peu esquerre al costat peu dret (sense deixar el pes)
63.- Girar 1/4 volta a l’esquerra pas peu esquerre davant.
64.- Scuff amb el peu dret.

RESTART
A la Paret 4ª ballem fins al temps 32 i tornem a començar.

BRIGDE
Al final de la paret 7ª afegim 16 counts.

(1-8) CHARLESTON RIGHT (STEP, LOCK, STEP) BACK, HOLD
1.- Touch punta dreta davant fent un semicercle.
2.- Hold (pausa)
3.- Peu dret darrere fent un semicercle.
4.- Hold (pausa)
5.- Pas peu esquerre darrere.
6.- Pas peu dret per davant peu esquerre.
7.- Pas peu esquerre darrere.
8.- Hold (pausa).

(9-16) CHARLESTON RIGHT (STEP, LOCK, STEP) FORWARD, SCUFF
9.- Touch punta dreta darrere fent un semicercle.
10.- Hold (pausa).
11.- Peu dret davant fent un semicercle.
12.- Hold (pausa).
13.- Pas peu esquerre davant.
14.- Pas peu dret per darrere peu esquerre.
15.. Pas peu esquerre davant.
16.- Scuff amb el peu dret.


Vídeos


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...