Open doorsTemps: 48 - Parets: 4
Autor/a: Chari Rey (Sun Valley)
Font: Maria Blanco

Música del ball:
Vega - Let's open the doorDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8—SIDE ROCK STEP WITH ½ TURN RIGHT, STEP, STOMP, (x2)
1- Pas del peu dret a la dreta
2- Tornem el pes fent ½ volta a la dreta
3- Deixem el peu dret a terra
4- Amb el peu esquerre piquem al costat
5- Pas del peu dret a la dreta
6- Tornem el pes fent ½ volta a la dreta
7- Deixem el peu dret a terra
8- Amb el peu esquerre piquem al costat

9-16-- JAZZ TRIANGLE, KICK, FORWARD STEP, KICK, FORWARD STEP
9- Peu dret creua per davant de l'esquerre
10- Pas enrere amb el peu esquerre
11- Peu dret pas a la dreta
12- Peu esquerre al costat
13- Puntada de peu cap endavant amb el peu dret
14- Pas endavant amb el peu dret
15- Puntada de peu cap endavant amb el peu esquerre
16- Peu esquerre pas endavant

17-24—TOE STRUT 1/2 TURN LEFT, TOE STRUT 1/4 TURN LEFT, TOE STRUTS 1/4 TURN
RIGHT (x2)

17- Marquem la punta del peu dret davant
18- Abaixem el taló fent ½ volta cap a l’esquerra
19- Marquem la punta del peu esquerre enrere
20- Abaixem el taló girant ¼ a l’esquerra
21- Marquem la punta del peu dret a la dreta
22- Abaixem el taló fent ¼ de volta cap a la dreta
23- Marquem la punta del peu esquerre davant
24- Abaixem el taló fent ¼ de volta cap a la dreta

25-32-- KICK, STOMP, PIGEON TOED MOVEMENT, (x2)
25- Puntada de peu endavant amb el peu dret
26- Abaixem el peu
27- Separem les puntes d’ambdós peus
28- Ajuntem les puntes mantenint el pes en el taló esquerre i en la punta dreta
desplaçant-nos cap a la dreta
29- Puntada de peu cap endavant amb el peu esquerre
30- Abaixem el peu
31- Separem les puntes d’ambdós peus
32- Ajuntem les puntes mantenint el pes en el taló dret i en la punta esquerra desplaçant-nos cap a l'esquerra

33-40-- HEEL TOUCH, TOE TOUCH, HEEL TOUCH, HOOK, KICK, BACK TOE TOUCH, ½ RIGHT
TURN WITH HEEL STRUT

33- Marquem el taló del peu dret davant
34- Marquem la punta del peu dret enrere
35- Marquem el taló del peu dret davant
36- Aixequem el peu dret per davant de la cama esquerra
37- Puntada de peu cap endavant amb el peu dret
38- Marquem la punta del peu dret enrere
39- Fem ½ volta a la dreta i marquem el taló del peu dret davant
40- Abaixem la punta del peu

41-48— MILITARY TURN, STEP FORWARD DIAGONAL LEFT & RIGHT, STEPS WITH ½ LEFT TURN
41- Pas del peu esquerre endavant
42- Fem ½ volta a la dreta
43- Pas del peu esquerre endavant
44- Fem ½ volta a la dreta
45- Pas amb el peu esquerre endavant i en diagonal cap a l'esquerra
46- Pas amb el peu dret endavant i en diagonal cap a la dreta (peus en paral·lel)
47- Fem ½ volta a l'esquerra i pas endavant amb el peu esquerre
48- Peu dret al costat


PONT:
En acabar la 5ena paret afegim aquests 16 temps:

STEP WITH ¼ LEFT TURN, STOMP UP, STEP WITH ¼ LEFT TURN, STOMP, RIGHT TOE
TOUCH, LEFT TOE TOUCH, (x2)

1- Girem ¼ a l'esquerra i posem el peu dret a la dreta
2- Amb el peu esquerre piquem al costat del dret
3- Girem ¼ a l'esquerra i posem el peu esquerre endavant
4- Amb el peu dret piquem al costat de l'esquerre
5- Marquem la punta del peu dret
6- Abaixem el taló
7- Marquem la punta del peu esquerre
8- Abaixem el taló
9-16--Repetir els 8 temps anteriors


Vídeos


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...