TSHB (The Steel Horse Band)

Français

Temps: 64 - Parets: 4
Autor/a: Catalonian Cowboys (2011)

Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang

Música del ball:
The Steel Horse Band - Carmín en el Cristal


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 GRAPEVINE, STOMP, SWIVEL TOE-HEEL-TOE, STOMP
1-4 Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua darrere Peu dret – Peu dret cap a la dreta – Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 Swivel Punta esquerra a l’esquerra – Swivel Taló esquerre a l’esquerra
7-8 Swivel Punta esquerra a l’esquerra – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-2 MONTEREY ½ TURN, KICK, STOMP, FLICK, SCUFF
1-2 Touch Punta dreta cap a la dreta – ½ volta dreta, Peu dret al costat del Peu esquerre
3-4 Touch Punta esquerra a l’esquerra – Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 Kick Peu dret davant – Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre
7-8 Flick Peu esquerre darrere – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-3 HEEL STRUT x2, TOE STRUT ½ TURN x2
1-4 Touch Taló esquerre davant – posar Punta esquerra a terra – Touch Taló dret davant – posar Punta dreta a terra
5-6 Touch Punta esquerra davant – ½ volta dreta, posar Taló esquerre a terra
7-8 Touch Punta dreta darrere – ½ volta dreta, posar Taló dret a terra

SECCIÓ-4 ROCK FWD, ½ TURN, HOLD, STOMPS, HOLD
1-4 Rock Peu esquerre davant – tornar sobre Peu dret – ½ volta esquerra, Peu esquerre davant – Pausa
5-8 Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre – Stomp Peu dret davant – Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret – Pausa

SECCIÓ-5 VAUDEVILLE, HOOK, HEEL, HOOK, STOMP, HOLD
1-2 Peu dret creua davant Peu esquerre – Peu esquerre darrere diagonal esquerra
3-4 Touch Taló dret davant diagonal dreta – Hook Peu dret darrere genoll esquerre
5-6 Touch Taló dret davant diagonal dreta – Hook Peu dret darrere genoll esquerre
7-8 Stomp Peu dret cap a la dreta – Pausa

SECCIÓ-6 VAUDEVILLE, HOOK, HEEL, HOOK, STOMP, HOLD
1-2 Peu esquerre creua davant Peu dret – Peu dret darrere diagonal dreta
3-4 Touch Taló esquerre davant diagonal esquerra – Hook Peu esquerre darrere genoll dret
5-6 Touch Taló esquerre davant diagonal esquerra – Hook Peu esquerre darrere genoll dret
7-8 Stomp Peu esquerre a l’esquerra – Pausa

SECCIÓ-7 SWIVEL TOE-HEEL-TOE, HOLD, SWIVEL TOE-HEEL-TOE, HOLD
1-4 Swivel Punta dreta a l’esquerra – Swivel Taló dret a l’esquerra – Swivel Punta dreta a l’esquerra – Pausa
5-8 Swivel Punta esquerra a l’esquerra – Swivel Taló esquerre a l’esquerra – Swivel Punta esquerra a l’esquerra – Pausa

SECCIÓ-8 CROSS & HOOK, KICK, KICK ¼ TURN, CROSS & HOOK, KICK, HOOK & SLAP, HOLD
1-2 (saltant) Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere – tornar sobre Peu esquerre i Kick Peu dret davant
3-4 (saltant) ¼ volta dreta, tornar sobre Peu dret i Kick Peu esquerre davant – Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere
5-6 (saltant) tornar sobre Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant – tornar sobre Peu esquerre davant
7-8 Hook Peu dret davant genoll esquerre i Slap Mà esquerra – Pausa

RESTART 3ª PARET
Ballar fins al Final de la Secció-4 i tornar a començar el ball

RESTART 10ª PARET
La música s’alenteix…. Ballar la Secció-1 al ritme de la música fins a aturar-se. Quan torna a començar a cantar, fer el final

FINAL 11ª PARET
Ballar fins al Temps-4 de la Secció-2 …. i afegir
5-6 (saltant) Rock Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant-tornar sobre Peu esquerre davant i Flick Peu dret darrere
7-8 Stomp Peu dret davant-Pausa


VídeosRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...