My Catal'Anne

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: Bruno Moggia
Font: www.western-renegades.com (Traducció de Linedance.cat)

Música del ball:
Paul Bogart - PlayDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Secció 1 HEEL, TOE, STEP, STOMP, PIGEON WALK, KICK, BRUSH
1 – 2 Taló Peu esquerre endavant, Punta Peu esquerre darrere
3 – 4 Step Peu esquerre cap a la dreta, Stomp Peu dret
5 – 6 Talons separats, tornar a ajuntar-los
7 – 8 Kick Peu esquerre, Brush Peu esquerre cap a l’esquerra

Secció 2 STOMPx2, BRUSH, KICK, ROCK STEP, STOMPx2
1 – 2 Stomp Peu esquerre cap a l’esquerra x2
3 – 4 Brush Peu dret cap a l’esquerra, Kick Peu dret davant Peu esquerre
5 – 6 (saltant) Rock Peu dret enrere, Step Peu esquerre
7 – 8 Stomp Peu dret endavant, Stomp Peu dret endavant

Secció 3 STEP, STEP, CROSS, CROSS, STEP, SAILOR STEP, STOMP
1 – 2& Step Peu esquerre a l’esquerra, Step Peu dret darrere Peu esquerre, Peu esquerre a l’esquerra
3&4 Taló Peu dret diagonal endavant dreta, Peu dret al costat del Peu esquerre, Taló Peu esquerre davant Peu dret
5 – 6& Peu dret cap a la dreta, Peu esquerre darrere Peu dret, Peu dret cap a la dreta
7 – 8 Peu esquerre davant Peu dret, Stomp Peu dret endavant

Secció 4 SWIVET, KICK, STOMP, SLAP, KICK BALL TOE, ½ TURN
1 – 2 Taló Peu esquerre i Peu dret cap a la dreta, Tornar els talons a lloc
3 – 4 Kick Peu dret, Stomp up Peu dret al costat del Peu esquerre
5 Slap Peu dret amb mà dreta
6&7 – 8 Kick Peu dret, Posar Peu dret al costat del Peu esquerre, Punta Peu esquerre a l’esquerra, ½ volta a l’esquerra

Secció 5 TOE STRUT, SWIVELx2, SHUFFLE, ROCK STEP
1 – 2 Punta Peu dret cap a la dreta, Posar taló Peu dret
3 – 4 Tornar taló Peu esquerre cap a la dreta, tornar punta Peu esquerre cap a la dreta
5 & 6 Pas chassé cap a la dreta Peu dret, Peu esquerre, Peu dret
7 – 8 Rock Peu esquerre darrere Peu dret, Step Peu dret

Secció 6 ¾ TURN, HOOK, SHUFFLE, ROCK STEP, KICK, STEP, SCUFF
1 – 2 ¾ volta cap a la dreta, Hook Peu dret davant Peu esquerre
3 & 4 Pas chassé Peu dret, Peu esquerre, Peu dret
5 – 6 (saltant) Rock Peu esquerre davant Peu dret, Step Peu dret
7 & 8 (saltant) Kick Peu esquerre, Step Peu esquerre al costat del Peu dret, Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre

Secció 7 STEP ¼ TURN, SHUFFLE FORWARD, STEP, HOOK, SHUFFLE BACKWARD
1 – 2 Step Peu dret, ½ volta a l’esquerra
3 – 4 Pas chassé Peu esquerre, Peu dret, Peu esquerre
5 – 6& Step Peu dret davant, Hook Peu esquerre darrere Peu dret
7 – 8 Pas chassé enrere Peu esquerre, Peu dret, Peu esquerre

Secció 8 KICK, HOOK, HEEL ¾ TURN, FULL TURN, STOMP
1 – 2 Kick Peu dret, Hook Peu dret davant Peu esquerre
3 – 4 ¾ volta a l’esquerra en 2 temps
5 – 6 volta completa a l’esquerra
7 – 8 Step Peu esquerre davant, Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre

TAG STEP ¼ TURN, STOMP, STEP1/4 TURN, STOMP
(Durant la 4ª paret, al final de la secció 3)
1 – 2 Step Peu esquerre ¼ volta cap a la dreta, Stomp up Peu dret
3 – 4 Step Peu dret ¼ volta cap a la dreta, Stomp up Peu esquerre

RESTART
A la7ª paret, al final de la secció 5


Vídeos

Font: BrunoMoggia83
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...