Make me feel

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: 56 - Parets: 2
Autor/a: Lucia DELLUTRI & Silvano FERRERO
Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Diamond Rio - How Your Love Makes Me Feel


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Les noies a la 1ª línia; els nois a la 2ª

SECCIÓ-1
Noi: GRAPEVINE LEFT, SCUFF, GRAPEVINE RIGHT, SCUFF
Noia: GRAPEVINE RIGHT, SCUFF, GRAPEVINE LEFT, SCUFF

1 – 4
Noi: Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret creua darrere Peu esquerre – Peu esquerre a l’esquerra – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre
Noia: Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua darrere Peu dret – Peu dret cap a la dreta – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret
5 – 8
Noi: Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua darrere Peu dret – Peu dret cap a la dreta – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret
Noia: Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret creua darrere Peu esquerre – Peu esquerre a l’esquerra – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-2
Noi: STEP SLIDE FWD DIAG, ¼ TURN, STOMP, HOLD, SIDE ¼ TURN, STEP BACK, STOMP
Noia: STEP SLIDE BACK DIAG, ¼ TURN, STOMP, HOLD, FWD, STOMP, ¼ TURN, STOMP

1 – 2
Noi: Pas llarg Peu esquerre davant diagonal esquerra – Lliscar Punta dreta al costat del Peu esquerre
Noia: Pas llarg Peu dret darrere diagonal dreta – Lliscar Punta esquerra al costat del Peu dret
3-4
Noi: ¼ volta dreta, Stomp Peu dret davant diagonal dreta i posar Mà dreta al barret – Pausa
Noia: Stomp Peu esquerre davant diagonal esquerra i posar Mà esquerra al barret – Pausa
El Noi passa davant la noia
5 – 8
Noi: ¼ volta esquerra, Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua darrere Peu dret – Peu dret cap a la dreta – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret
Noia: ¼ volta esquerra, Peu esquerre davant – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre – ¼ volta esquerra, Peu dret cap a la dreta – Stomp Up Peu esquerre al costat Peu dret

SECCIÓ-3 H&Noia: STEP BACK, SLIDE, STEP SIDE, HOLD, STEP FWD, ½ TURN, TOGHETHER, HOLD
1-4 Peu esquerre darrere – Peu dret al costat del Peu esquerre – Peu esquerre a l’esquerra – Pausa
Noi i noia cara a cara; S’agafen les Mans dreta
5-8 Peu dret davant – ½ volta dreta, Peu esquerre darrere – Peu dret al costat del Peu esquerre – Pausa

SECCIÓ-4 H&Noia: ¼ TURN, GRAPEVINE, STOMP, ¼ TURN, STOMP, CLAP TWICE
Es deixen anar les mans dreta ; el noi i la noia se creuen d’esquena
1-2 ¼ volta esquerra, Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua darrere Peu dret
3-4 Peu dret cap a la dreta – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 ¼ volta esquerra, Peu esquerre a l’esquerra – Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre
7-8 Picar x2 a les Mans del company de davant

SECCIÓ-5
Noi: ROCK BACK, STOMP, STOMP, ¼ TURN, STOMP, ¼ TURN, SCUFF
Noia: STEP FWD, PIVOT ½ TURN, STOMP, STOMP, ¼ TURN, STOMP, ¼ TURN, STOMP

1 – 2
Noi: Rock Peu dret darrere – tornar sobre Peu esquerre
Noia: Peu esquerre davant – Girar ½ volta dreta (Pes del cos sobre Peu dret)
3 – 4
Noi: Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret
Noia: Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
5 – 6
Noi: ¼ volta esquerra, Peu esquerre davant – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
Noia: ¼ volta esquerra, Peu dret darrere – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret
7-8
Noi: ¼ volta esquerra, Peu dret darrere – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret
Noia: ¼ volta esquerra, Peu dret davant – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-6
Noi: STEP SIDE, STOMP, LARGE STEP FWD DIAG, SCUFF, GRAPEVINE, SCUFF
Noia: SIDE, STOMP, SIDE, SCUFF, GRAPEVINE, SCUFF

1 – 4
Noi: Peu esquerre a l’esquerra – Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Peu esquerre davant diagonal esquerra – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre
Noia: Peu dret cap a la dreta – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret – Peu esquerre a l’esquerra – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre
Noi i noia de costat ; braç noia al damunt i braç noi a sota
5 – 8 H&Noia: Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua darrere Peu dret – Peu dret cap a la dreta – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-7
Noi: GRAPEVINE, STOMP, LARGE STEP BACK DIAG, SLAP TWICE
Noia: GRAPEVINE, STOMP, SIDE, STOMP, SLAP TWICE

1 – 4 H&Noia: Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret creua darrere Peu esquerre – Peu esquerre a l’esquerra – Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre
5-8
Noi: Peu dret darrere diagonal dreta – Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret – Slap Mans x2
Noia: Peu esquerre a l’esquerra – Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Slap Mans x2


Vídeos

Font: destinationcountry
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...