Love Bundy

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: 48 - Parets: 1
Autor/a: Lolita Tournatory (lolipedro@gmail.com)
Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Laura Bell Bundy - If You Want My Love (CD: Achin' & Shakin')


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Intro: a partir que comença la música, esperar 32 temps

1-8 Step Side L,Cross Behind R, Step Side L, Cross Forward R, Step Side L, Scuff R, Hitch R, Stomp Forward R, Cross Forward Toe L, ½ Turn
1&2 Peu esquerre a l’esquerra, Peu dret creua darrere Peu esquerre 12h
&3.4 Peu esquerre a l’esquerra, Peu dret creua davant Peu esquerre, Peu esquerre a l’esquerra
5&6 Taló dret frega el terra, genoll dret amunt, Peu dret pica a terra endavant
7.8 Punta esquerra creua davant Peu dret, ½ volta cap a la dreta (mantenir esquerrala punta G) 6h

9-16 Scoot L, Hitch L, Step Forward L, Scoot R, Hitch R, Step Side R, Step Side L, Cross Behind R, Step Side L, Cross Forward R, Step Forward L, Kick L, ¼ Turn R with flick R, Kick L
&1 Petit salt sobre el Peu dret amb genoll esquerre aixecat, Peu esquerre Peu esquerre davant
&2 Petit salt sobre el Peu esquerre amb genoll dret aixecat, Peu dret davant
3.4 Peu esquerre a l’esquerra, Peu dret creua darrere Peu esquerre
&5.6 Peu esquerre a l’esquerra, Peu dret creua davant Peu esquerre, Peu esquerre davant (pes del cos sobre Peu esquerre)
7 Canviar el pes del cos sobre el Peu dret fent una puntada amb el Peu esquerre davant
&8 Fem ¼ cap a la dreta creuant el Peu esquerre davant del Peu dret i Peu dret darrere, Peu dret a terra i puntada endavant amb Peu esquerre 9h

16-24 Step Lock Step L, Step Lock Step R, Diagonally Forward Heel L, Diagonally Back Toe L, Diagonally Cross Forward Heel L, ¼ Turn with Step Back R, Step Side L
1&2 Peu esquerre davant (sobre el taló), Peu dret creua darrere Peu esquerre, Peu esquerre davant
3&4 Peu dret davant (sobre el taló), Peu esquerre creua darrere Peu dret, Peu dret davant
5.6 Taló esquerre en diagonal esquerra, Punta esquerra en diagonal enrere
7&8 Taló esquerre creua davant Peu dret, ¼ a l’esquerra posant el Peu dret darrere, Peu esquerre a l’esquerra 6h

25-32 Diagonally Step Forward R, Stomp Up Back L, Diagonally Step Back L and Kick R, Diagonally Cross Forward R and Flick L, Diagonally Together and Kick R, Step Back R, Toe Cross ForwardL, Heel Forward R (x2)
1.2 Peu dret en diagonal avant dreta, Peu esquerre pica a terra darrere Peu dret
3& Peu esquerre darrere i puntada Peu dret davant, Peu dret creua davant Peu dret i Peu esquerre recula enrere
4 Peu esquerre a lloc i puntada endavant amb el Peu dret
5.6 Peu dret darrere, Punta esquerra creua davant Peu dret
7&8 Taló esquerre davant, Punta esquerra creua davant Peu dret, Taló esquerre davant

33-40 Together, Toe Cross Back R, Together, Heel Switches, Together, Toe Side L, Sailor Step ¼ Turn R, Diagonally Forward Heel R, Diagonally Back Toe R
&1&2 Peu esquerre al costat del Peu dret, Punta dreta darrere Peu esquerre, Peu dret al costat del esquerra, Taló esquerre davant
&3&4 Peu esquerre al costat del Peu dret, Taló dret davant, Peu dret al costat del Peu esquerre, Punta esquerra a l’esquerra
5&6 Peu esquerre creua darrere Peu dret, ¼ cap a la dreta amb Peu dret cap a la dreta, Peu esquerre a l’esquerra 9h
7.8 Taló esquerre en diagonal endvant esquerra, Punta esquerra en diagonal enrere esquerra

41-48 Diagonally Cross Forward Heel R, ¼ Turn with Step Back L, Step Side R, Vaudeville R, Together, Cross Forward R, Hold, Step Side L, Cross Forward R, Hold
1&2 Taló dret creua davant Peu esquerre, ¼ cap a la dreta posant Peu esquerre darrere, Peu dret cap a la dreta 12h
3&4 Peu esquerre creua davant Peu dret, Peu dret cap a la dreta, Taló esquerre davant
&5.6 Peu esquerre al costat del Peu dret, Peu dret creua Peu esquerre, Pausa
&7.8 Peu esquerre a l’esquerra, Peu dret creua davant Peu esquerre, Pausa


Vídeos

Font: cowgirlup332
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...