That girl # 24è lloc al III Concurs de El Barn d'en Greg - 2011

Français

Temps: part A: 64 temps; Part B: 32 temps
Autor/a: United Country (jlv.hooked13@yahoo.fr) - David Villellas, Adriano Castagnoli, Jean Luc Valette, Valerie Bourgeois

Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang

Música del ball:
Kevin Fowler - That girl


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Part-A

SECCIÓ-1 STEPS OUT, ROCK BACK RIGHT, TOUCH HEELS, BRUSH, SCUFF

1-2 Peu dret davant diagonal dreta – Peu esquerre davant diagonal esquerra
3-4 (saltant) Rock Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant – tornar sobre Peu esquerre
5 & 6 Touch Taló dret davant – Peu dret al costat del Peu esquerre – Touch Taló esquerre davant
7-8 Brush Peu esquerre darrere – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-2 2 SCOOT, STEP, STOMP UP RIGHT, TURN ½ RIGHT ROCK BACK RIGHT
1-2 (saltant) Scoot sobre Peu dret avançant i Hook Peu esquerre davant – Scoot sobre Peu dret avançant i Hitch genoll dret
3-4 Peu esquerre davant – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 ½ volta dreta sobre Peu esquerre, Hitch genoll dret (sobre 2 temps)
7-8 (saltant) Rock Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant – tornar sobre Peu esquerre

SECCIÓ-3 STOMP UP, POINT, TOUCH HEEL, ROCK BACK, STOMP, SWIVEL HEELS
1-2-3 Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre – Touch Punta dreta cap a la dreta – Touch Taló dret davant Peu esquerre
4-5 (saltant) Rock Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant – tornar sobre Peu esquerre
6-7-8 Stomp Peu dret davant – Swivel Talons cap a la dreta – Swivel Talons cap al centre

SECCIÓ-4 STEP, CROSS BACK, CROSS & UNWIND ½ RIGHT, TOE STRUT, STEPS BACK, POINT LEFT
1-2 Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua darrere Peu dret
& 3-4 Peu dret cap a la dreta (lleugerament darrere) – Peu esquerre creua davant Peu dret – Desenrotllar ½ volta dreta (acabar Pes del cos sobre Peu esquerre)
5-6 Touch Punta dreta darrere – posar Taló dret a terra
7 & 8 Peu esquerre darrere – Peu dret al costat del Peu esquerre – Touch Punta esquerra a l’esquerra (genoll esquerre a l’interior)

SECCIÓ-5 ROLLING FULL TURN LEFT, TOUCH HEEL-TOE-HEEL, POINT RIGHT
1-2 ¼ volta esquerra, Peu esquerre davant – ½ volta esquerra, Peu dret darrere
3-4 ¼ volta esquerra, Peu esquerre a l’esquerra – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
5 & 6 Touch Taló dret davant diagonal dreta – Peu dret al costat del Peu esquerre – Touch Punta esquerra darrere diagonal esquerra (genoll esquerre a l’interior)
7 & 8 Touch Taló esquerre davant diagonal esquerra – Peu esquerre al costat del Peu dret – Touch Punta dreta darrere diagonal dreta (genoll dret a l’interior)

SECCIÓ-6 ROLLING FULL TURN RIGHT, STEP, 2 TOUCH HEEL, COASTER STEP RIGHT
1-2 ¼ volta dreta, Peu dret davant – ½ volta dreta, Peu esquerre darrere
3-4 ¼ volta esquerra, Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre davant
5-6 Touch Taló dret davant Peu esquerre – Touch Taló dret cap a la dreta
7 & 8 Peu dret darrere – Peu esquerre al costat del Peu dret – Peu dret davant

SECCIÓ-7 ROCK FWD, FULL TURN BACK LEFT, STOMP UP, TURN ½ LEFT, STOMP, FLICK, SCUFF
1 & 2 Rock Peu esquerre davant – tornar sobre Peu dret – ½ volta esquerra, Peu esquerre davant
3-4 ½ volta esquerra, Peu dret darrere – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 ½ volta esquerra sobre Peu dret, Hitch genoll esquerre – Stomp Peu esquerre davant
7-8 Flick Peu dret darrere – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-8 JAZZ BOX, CROSS, SLAP, STOMP UP, SWIVEL RIGHT FOOT
1-4 Peu dret creua davant Peu esquerre – Peu esquerre darrere – Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua davant Peu dret
5-6 Flick Peu dret cap a la dreta i Slap mà dreta – Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre
7-8 Swivel Punta dreta cap a la dreta – tornar Punta dreta cap al centre


Part – B

SECCIÓ-1 KICK, STOMP, SWIVELS AND TURN ¼ LEFT, COASTER STEP, FULL TURN

1-2 Kick Peu dret davant – Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre (amplada d’espatlles)
3 & 4 Swivel Punta dreta a la dreta i Taló esquerre a l’esquerra – tornar cap al centre – ¼ volta esquerra, Swivel Punta esquerra a l’esquerra i Taló dret a la dreta
5 & 6 Peu esquerre darrere – Peu dret al costat del Peu esquerre – Peu esquerre davant
7-8 ½ volta esquerra, Peu dret darrere – ½ volta esquerra, Peu esquerre davant

SECCIÓ-2 TURN ¼ LEFT, TOUCH TOE, STOMP, HOLD, HEEL SWITCHES, ROCK FWD ½ TURN
1-2 ¼ volta esquerra, Peu dret cap a la dreta – Touch Punta esquerra darrere Taló dret
3-4 Stomp Peu esquerre a l’esquerra – Pausa
5 & 6 & Touch Taló dret davant – Peu dret al costat del Peu esquerre – Touch Taló esquerre davant – Peu esquerre al costat del Peu dret
7 & 8 Rock Peu dret davant – tornar sobre Peu esquerre – ½ volta dreta, Peu dret davant

SECCIÓ-3 TURN ½ RIGHT, CROSS, TOGETHER, HEEL BALL CROSS RIGHT, FULL TURN LEFT, CHASSE RIGHT
1 ½ volta dreta, Peu esquerre darrere
2 & 3 Peu dret creua darrere Peu esquerre – Peu esquerre al costat del Peu dret – Touch Taló dret davant diagonal dreta
& 4 Peu dret lleugerament darrere Peu esquerre – Peu esquerre creua davant Peu dret
5-6 ½ volta esquerra, Peu dret darrere – ½ volta esquerra, Peu esquerre davant Peu dret
7 & 8 Pas chassés Peu dret-Peu esquerre-Peu dret cap a la dreta

SECCIÓ-4 2 COASTER STEP, CROSS ROCK FORWARD LEFT, STEP, STOMP UP
1 & 2 Peu esquerre darrere – Peu dret al costat del Peu esquerre – Peu esquerre davant (diagonal esquerra)
3 & 4 Peu dret darrere – Peu esquerre al costat del Peu dret – Peu dret davant (diagonal dreta)
5-8 Rock Peu esquerre creua davant Peu dret – tornar sobre Peu dret – Peu esquerre a l’esquerra – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre

Sequüencia:
A B B / A (fins al temps 32) / A B B / A B B / A
Al restart de la segona paret de la Part-A, canviar els temps 7 & 8 de la Secció-4 per
7 & 8 Peu esquerre darrere – Peu dret al costat del Peu esquerre – Peu esquerre davant i tornar a començar la Part-A


Vídeos

Font: Font: Nashmerville
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...