Barn on the rock # 2on lloc al III Concurs de El Barn d'en Greg - 2011

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del fullFrançais Français

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: The Southern Gang (thesoutherngang@live.fr) - Sandrine Tassinari, Magali Lebrun, Julien Balme, Manu Santos (Novembre de 2011)

Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang

Música del ball:
Travis Tritt - Rough around the edges


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 GRAPEVINE, TOE SIDE, ROLLING VINE, SCUFF
1 – 2 Peu dret a la dreta-Peu esquerre creua darrere Peu dret
3 – 4 Peu dret a la dreta-Touch Punta esquerra a l’esquerra (genoll esquerre cap a l’interior)
5 – 6 Fem 1/4 volta esquerra, Peu esquerre davant-1/2 volta esquerra, Peu dret darrere
7 – 8 Fem 1/4 volta esquerra, Peu esquerre a l’esquerra-Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-2 CROSS & HOOK, KICK, KICK, CROSS & HOOK, HITCH 1/4 TURN, HITCH 1/4 TURN, STOMP
1 – 2 (saltant) Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere-Tornar sobre Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant
3 – 4 (saltant) Tornar sobre Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant-Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere
5 – 6 (saltant) Fem 1/4 volta dreta sobre Peu esquerre, Hitch Peu dret davant-1/4 volta dreta sobre Peu esquerre, Hitch Peu dret davant
7 – 8 Stomp Peu dret a la dreta-Stomp Peu esquerre a l’esquerra (amplada d’espatlles)

SECCIÓ-3 STEP SIDE, STOMP, ROCK BACK JUMP,TOE BACK, PIVOT 1/2 TURN, FULL TURN
1 – 2 Peu dret a la dreta-Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret
3 – 4 (saltant) Rock Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant-Tornar sobre Peu dret davant
5 – 6 Touch Punta esquerra darrere-Girar 1/2 volta esquerra (Pes del cos sobre Peu esquerre)
7 – 8 Fem 1/2 volta esquerra, Peu dret darrere-1/2 volta esquerra, Peu esquerre davant

SECCIÓ-4 ROCK BACK JUMP, STOMPS DIAG, SWIVEL 1/2 TURN, SCUFF
1 – 2 (saltant en diagonal esquerra) Rock Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant-Tornar sobre Peu esquerre davant
3 – 4 (saltant en diagonal esquerra) Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre-Stomp Peu dret davant
5 – 6 Swivel Talons a la dreta-Swivel Talons al Centre
7 – 8 Fem 1/2 volta esquerra, swivel Talons a la dreta-Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-5 CROSS 1/4 TURN, KICK 1/4 TURN, KICK 1/4 TURN, CROSS 1/4 TURN, KICK 1/4 TURN1/4 TURN FLICK, STOMPS
(saltant fins als Stomps)
1 – 2 Fem 1/4 volta esquerra, Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere-1/4 volta esquerra, Tornar sobre Peu esquerre i Kick Peu dret davant
3 – 4 Fem 1/4 volta esquerra, Tornar sobre Peu dret i Kick Peu esquerre davant-1/4 volta esquerra, Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere
5 – 6 Fem 1/4 volta esquerra, Tornar sobre Peu dret i Kick Peu esquerre davant-1/4 volta esquerra, Tornar sobre Peu esquerre i Flick Peu dret darrere
7 – 8 Stomp Peu dret-Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-6 KICK FWD, TOE BACK, PIVOT 1/2 TURN, 1/2 TURN, ROCK BACK JUMP, STOMPS
1 – 2 Kick Peu dret davant-Touch Punta dreta darrere
3 – 4 Girar 1/2 volta dreta (Pes del cos sobre Peu dret)-1/2 volta dreta, Peu esquerre darrere
5 – 6 (saltant) Rock Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant-Tornar sobre Peu esquerre davant
7 – 8 Stomp Peu dret davant-Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-7 HEEL DIAG (V), RETURN, JAZZ BOX
1 – 2 Taló dret davant diagonal dreta (amb Pes del cos)-Taló esquerre davant diagonal esquerra (amb Pes del cos)
3 – 4 Peu dret cap al centre-Peu esquerre al costat del dret
5 – 6 Peu dret creua davant Peu esquerre-Peu esquerre darrere
7 – 8 Peu dret a la dreta-Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-8 ROCK SIDE 1/2 TURN, 1/2 TURN, STOMP, ROCK SIDE 1/2 TURN, TOGETHER, SCUFF
1 – 2 Rock Peu dret a la dreta-1/2 volta dreta, Tornar sobre Peu esquerre
3 – 4 Fem 1/2 volta dreta, Peu dret al costat del Peu esquerre-Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret
5 – 6 Rock Peu esquerre a l’esquerra-1/2 volta esquerra, Tornar sobre Peu dret
7 – 8 Peu esquerre al costat del Peu dret-Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre


Vídeos

Font: Font: Nashmerville
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...