Rio Grande # 10è lloc al III Concurs de El Barn d'en Greg - 2011

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del fullFrançais Français

Temps: 90 (Seqüencial) - Parets: 1
Autor/a: Western Renegades (info@western-renegades.com)

Font: Western Renegades (Traducció al català per Linedance.cat)

Música del ball:
Diamond Rio - Norma Jean Riley


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Seqüència: INTRO, A, A, B, TAG, A, B, B, A, B, B, B, B

INTRO (després dels 16 primers temps)

Secció 1. WINE x2
1 – 2 Peu dret a la dreta, Peu esquerre darrere Peu dret
3 – 4 Peu dret a la dreta, Scuff Peu esquerre
5 – 6 Peu esquerre a l’esquerra, Peu dret darrere Peu esquerre
7 – 8 Peu esquerre a l’esquerra, Scuff Peu dret

Secció 2. WINE x2 reculant
1 – 2 Peu dret a la dreta, Peu esquerre darrere Peu dret
3 – 4 Peu dret a la dreta, Scuff Peu esquerre
5 – 6 Peu esquerre a l’esquerra, Peu dret darrere Peu esquerre
7 – 8 Peu esquerre a l’esquerra, Scuff Peu dret


PART A (46 temps)

Secció 1. Side Step, Toe Strut x 3

1 – 2 Pas llarg Peu dret en diagonal dreta
3 – 4 Toe Strut Peu esquerre
5 – 6 Toe Strut Peu dret
7 – 8 Toe Strut Peu esquerre

Secció 2. Scissor Step, pause, ½ turn Shuffle, Rockstep
1 – 2 Peu dret a la dreta, Peu esquerre a l’esquerra
3 – 4 Peu dret creua davant Peu esquerre, Pausa
5 & 6 Triple step ½ a la dreta
7 – 8 (saltant) Rock sobre Peu dret, step Peu esquerre

Secció 3. Lock step, scuff, lock step, scuff
1 – 2 Peu dret davant, Peu esquerre darrere Peu dret
3 – 4 Peu dret davant, Scuff Peu esquerre al costat Peu dret
5 – 6 Peu esquerre davant, Peu dret darrere Peu esquerre
7 – 8 Peu esquerre davant, Scuff Peu dret al costat Peu esquerre

Secció 4 Step ½ turn, Stomp, Stomp, Swivel x 2
1 – 2 Step Peu dret, ½ volta a l’esquerra
3 – 4 Stomp Peu dret a la dreta, Stomp Peu esquerre a l’esquerra
5 – 6 Talons Peu esquerre i Peu dret a la dreta
7 – 8 Talons Peu esquerre i Peu dret a l’esquerra

Secció 5. Swivel x 4, Touch x 2, Wine a l’esquerra
1 – 2 Movem taló Peu esquerre a la dreta, movem punta Peu esquerre a la dreta
3 – 4 Movem taló Peu dret a la dreta, movem punta Peu dret a la dreta
5 – 6 Touch punta Peu esquerre darrere Peu dret x 2
7 – 8 Peu esquerre a l’esquerra, Peu dret darrere Peu esquerre

Secció 6 Wine a l’esquerra, Step, Side Rockstep ½ turn, Toe strut ½ turn
1 – 2 Peu esquerre a l’esquerra, Peu dret creua davant Peu esquerre
3 – 4 Rockstep Peu esquerre a l’esquerra, ½ volta a l’esquerra
5 – 6 Toe strut Peu esquerre, ½ volta a l’esquerra


PART B (44 temps)

Secció 1. Twister Kick, Slap, Stomp, Swivet

1 – 2 (saltant) Kick Peu dret ½ volta a l’esquerra, Hook Peu esquerre darrere Peu dret
3 – 4 (saltant) Kick Peu esquerre ½ volta a l’esquerra, Hook Peu dret darrere Peu esquerre
5 – 6 Slap Peu dret darrere amb la mà dreta, Stomp Peu dret davant
7 - 8 Talons Peu esquerre i Peu dret a la dreta, tornem al centre

Secció 2. Kick x2, Toe Touch x2, Rockstep, Stomp, Pausa
1 – 2 Kick Peu esquerre, Kick Peu dret
3 – 4 Punta Peu dret darrere Peu esquerre x2
5 – 6 (saltant) RockStep Peu dret tornem el pes sobre Peu esquerre
7 – 8 Stomp Peu dret davant, Pausa

Secció 3. Step, Hook, Step ½ turn, Hook, Scissor step, ¼ turn
1 – 2 Step Peu dret davant, Hook Peu esquerre darrere Peu dret
3 – 4 Step Peu esquerre ½ volta a l’esquerra, Hook Peu dret darrere Peu esquerre
5 – 6 Peu dret a la dreta, Peu esquerre a l’esquerra
7 – 8 Peu dret creua davant Peu esquerre, ¼ volta a l’esquerra descreuant

Secció 4. ¼ turn, Pausa, Flick ½ turn, Stomp, Pausa, Step, Touch, Step
1 – 2 ¼ volta a l’esquerra descreuant, Pausa
3 – 4 Flick Peu esquerre ½ volta a l’esquerra, Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret
5 – 6 Pausa, Step Peu dret a la dreta
7 – 8 Touch punta Peu esquerre al costat del Peu dret, Step Peu esquerre a l’esquerra

Secció 5. Touch, Stomp x3, Pausa, Step, Hook, Kick ½ turn
1 – 2 Touch punta Peu dret al costat del Peu esquerre, Stomp up Peu dret a la dreta
3 – 4 Stomp Peu dret a la dreta, Stomp Peu esquerre a l’esquerra
5 – 6 Pausa, Step Peu dret davant
7 – 8 Hook Peu esquerre darrere Peu dret, Kick Peu esquerre ½ volta a l’esquerra

Secció 6. Hook, Heel, Strut
1 – 2 Hook Peu esquerre davant Peu dret, Poser taló Peu esquerre en diagonal endavant a l’esquerra
3 – 4 Abaixem punta Peu esquerre, Pausa


TAG

Secció 1. WINE x2

1 – 2 Peu dret a la dreta, Peu esquerre darrere Peu dret
3 – 4 Peu dret a la dreta, Scuff Peu esquerre
5 – 6 Peu esquerre a l’esquerra, Peu dret darrere Peu esquerre
7 – 8 Peu esquerre a l’esquerra, Scuff Peu dret

Secció 1. WINE x1 reculant
1 – 2 Peu dret a la dreta, Peu esquerre darrere Peu dret
3 – 4 Peu dret a la dreta, Scuff Peu esquerre


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: Nashmerville


Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: vanecountry
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...