Evil touch # 9è lloc al III Concurs de El Barn d'en Greg - 2011

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: Part A: 76 temps; Part B: 96 temps - Parets: Seqüencial
Autor/a: Country Hurricane (info@countryhurricane.it) - Mario Irace, Valter Costa, Ivanna Giraudo, Bianca Maria Macario Gioia, Pina Milo

Font: The Southern Gang

The Southern Gang

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Peter Myles - That evil thought


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SEQÜÈNCIA
A B A B(16 cts) B A B(16 cts) B A(32 cts)

Part-A

SECCIÓ-1 ROCK SIDE CROSS, HOLD, ROCK SIDE CROSS, HOLD

1 – 4 Rock Peu dret cap a la dreta-tornar sobre Peu esquerre-Peu dret creua davant Peu esquerre-Pausa
5 – 8 Rock Peu esquerre a l’esquerra-tornar sobre Peu dret-Peu esquerre creua davant Peu dret-Pausa

SECCIÓ-2 PIVOT MILITARY, SCOOT & HITCH TWICE ½ TURN, TOGETHER, HOLD
1 – 4 Peu dret davant-Girar ½ volta esquerra-Peu dret davant-Girar ½ volta esquerra (mantenir Pes del cos sobre Peu dret)
5 – 8 (saltant) ½ volta esquerra, salt sobre Peu dret i Hitch genoll esquerre x2-Peu esquerre al costat del Peu dret-Pausa

SECCIÓ-3 SCOOT & HITCH TWICE ½ TURN, TOGETHER, HOLD, V-STEP
1 – 4 (saltant) ½ volta dreta, salt sobre Peu esquerre i Hitch genoll dret x2-Peu dret al costat del Peu esquerre-Pausa
5 – 6 Taló dret davant diagonal dreta (amb Pes del cos)-Taló esquerre davant diagonal esquerra (amb pes del cos)
7 – 8 Tornar Peu dret cap al centre-Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-4 WEAVE, COASTER STEP ¼ TURN, HOLD
1 – 4 Peu esquerre a l’esquerra-Peu dret creua darrere Peu esquerre-Peu esquerre a l’esquerra-Peu dret creua davant Peu esquerre
5 – 8 ¼ volta esquerra, Peu esquerre darrere-Peu dret al costat del Peu dret-Peu esquerre davant-Pausa

SECCIÓ-5 VAUDEVILLE, CROSS, ¼ TURN, HOOK, STOMP
1 – 4 Peu dret creua davant Peu esquerre-Peu esquerre darrere-Touch Taló dret davant diagonal dreta-Peu dret al costat del Peu esquerre
5 – 8 Peu esquerre creua davant Peu dret-¼ volta esquerra, Peu dret darrere-Hook Peu esquerre davant canya dreta-Stomp Peu esquerre davant

SECCIÓ-6 WEAVE, ROCK ¼ TURN, STOMPS
1 – 4 Peu dret cap a la dreta-Peu esquerre creua darrere Peu dret-Peu dret cap a la dreta-Peu esquerre creua davant Peu dret
5 – 8 ¼ volta esquerra, Rock Peu dret darrere-tornar sobre Peu esquerre-Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre-Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-7 STEP-LOCK-STEP FWD, TOE BACK, ROCK BACK JUMP TWICE
1 – 4 Peu dret davant-Lock Peu esquerre darrere Peu dret-Peu dret davant-Touch Punta esquerra darrere Peu dret
5 – 6 (saltant) Rock Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant-tornar sobre Peu dret davant i Hook Peu esquerre darrere
7 – 8 (saltant) Rock Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant-tornar sobre Peu dret cap a la dreta

SECCIÓ-8 STEP-LOCK-STEP FWD, HOLD, STEP PIVOT ½ TURN, STOMP, HOLD
1 – 4 Peu esquerre davant-Lock Peu dret darrere Peu esquerre-Peu esquerre davant-Pausa
5 – 8 Peu dret davant-Girar ½ volta esquerra-Stomp Peu dret davant-Pausa

SECCIÓ-9 SWIVELS, SWIVELS ¼ TURN, HOLD, KICK, STOMP, FLICK, STOMP
1 – 4 Swivels Talons cap a la dreta-Swivel Talons a l’esquerra-¼ volta esquerra, Swivel Talons cap a la dreta-Pausa
5 – 8 Kick Peu esquerre davant-Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret-Kick Peu dret cap a la dreta-Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-10 HEEL, FLICK & SLAP, TOGETHER, HOLD
1 – 4 Touch Taló dret davant diagonal dreta-Flick Peu dret cap a la dreta i Slap Mà dreta-Peu dret al costat del Peu esquerre-Pausa


Part-B

SECCIÓ-1 HEELS, TOE BACK TWICE, HEELS, CROSS & HOOK

1 – 4 (saltant) Taló dret davant-Taló esquerre davant-Touch Punta dreta darrere Taló esquerre x2
5 – 8 (saltant) Taló esquerre davant-Taló dret davant-Peu dret creua davant Peu esquerre, Hook Peu esquerre darrere-tornar sobre Peu esquerre

SECCIÓ-2 HEELS, TOE BACK TWICE, HEELS, CROSS & HOOK
1 – 4 (saltant) Taló esquerre davant-Taló dret davant-Touch Punta esquerra darrere Taló dret x2
5 – 8 (saltant) Taló dret davant-Taló esquerre davant-Peu esquerre creua davant Peu dret, Hook Peu dret darrere-tornar sobre Peu dret

SECCIÓ-3 SCOOT & HITCH FWD TWICE, STOMPS, MONTEREY ½ TURN
1 – 4 (saltant) Salt sobre Peu dret avançant i Hitch genoll esquerre x2-Stomp Peu esquerre davant-Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre
5 – 8 Touch Punta dreta cap a la dreta-½ volta dreta, Peu dret al costat del Peu esquerre-Touch Punta esquerra a l’esquerra-Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-4 TOE FWD-SIDE-BACK-SIDE, TOE BACK TWICE, ROCK BACK JUMP
1 – 4 Touch Punta dreta davant-Touch Punta dreta cap a la dreta-Touch Punta dreta darrere-Touch Punta dreta cap a la dreta
5 – 8 Touch Punta dreta darrere Peu esquerre x2-Rock saltant Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant-tornar sobre Peu esquerre davant

SECCIÓ-5 HEELS, TOE BACK TWICE, HEELS, CROSS & HOOK
1 – 8 Repetir la Secció-1

SECCIÓ-6 HEELS, TOE BACK TWICE, HEELS, CROSS & HOOK
1 – 8 Repetir la Secció-2

SECCIÓ-7 SCOOT & HITCH FWD TWICE, STOMPS, MONTEREY ½ TURN
1 – 8 Repetir la Secció-3

SECCIÓ-8 TOE FWD-SIDE-BACK-SIDE, TOE BACK TWICE, ROCK BACK JUMP
1 – 8 Repetir la Secció-4

SECCIÓ-9 TOE STRUT ¼ TURN, TOE STRUT 1/2 TURN, TOE STRUT 1/2 TURN, ROCK FWD
1 – 4 Touch Punta dreta cap a la dreta-¼ volta dreta, Taló dret a terra-Touch Punta esquerra davant-½ volta dreta, Taló esquerre a terra
5 – 8 Touch Punta dreta darrere-½ volta dreta, Taló dret a terra-Rock Peu esquerre davant-tornar sobre Peu dret

SECCIÓ-10 TOE STRUT ½ TURN, TOE STRUT ½ TURN, TOE STRUT ½ TURN, STOMP, HOLD
1 – 4 Touch Punta esquerra darrere-½ volta esquerra, Taló esquerre a terra-Touch Punta dreta davant-½ volta esquerra, Taló dret a terra
5 – 8 Touch Punta esquerra darrere-½ volta esquerra, Taló esquerre a terra-Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre-Pausa

SECCIÓ-11 CROSS & HOOK, ROCK BACK JUMP, CROSS & HOOK, ROCK BACK JUMP, STEP FWD, STOMPS
1 – 2 (saltant) Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere-tornar sobre Peu esquerre i Kick Peu dret davant
3 – 4 (saltant) Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere-tornar sobre Peu esquerre i Kick Peu dret davant
5 – 8 tornar sobre Peu dret-Peu esquerre davant diagonal esquerra-Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre-Stomp Peu dret davant diagonal dreta

SECCIÓ-12 SWIVELS, SWIVELS ¼ TURN, HOLD
1 – 4 Swivels Talons cap a la dreta-Swivel Talons a l’esquerra-¼ volta esquerra, Swivel Talons cap a la dreta-Pausa


Vídeos

Font: Nashmerville
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...