Hillbilly

Temps: 52 - Parets: 4
Autor/a: Desconegut

Font: LD Pemai (traducció al català per Linedance.cat)

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Mark Wills - Squeeze box


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

TALONS I ROCKS
1 - 2. Marquem el taló del peu dret davant i el tornem al lloc.
3 - 4. Marquem el taló del peu dret davant i el tornem al lloc.
5 - 6. Rock amb el peu dret davant i tornem el pes al peu esquerre.
7 - 8. Rock amb el peu dret darrere i tornem el pes al peu esquerre.

JAZZ BOX, TALÓ, HOLD, PUNTA I HOLD
9 - 12. Jazz Box començant amb el peu dret.
13. Marquem el taló del peu dret davant.
14. Fem una pausa.
15. Marquem la punta del peu dret darrere.
16. Fem una pausa .

PAS, CROSS, PAS, CROSS, PAS I PUNTA
17. Pas endavant amb el peu dret.
18. Pas endavant amb el peu esquerre creuat per darrere del peu dret.
19. Pas endavant amb el peu dret.
20. Pas endavant amb el peu esquerre creuat per darrere del peu dret.
21. Pas endavant amb el peu dret.
22. Marquem la punta del peu esquerre darrere.

PAS, CROSS, PAS, CROSS, PAS I STOMP
23. Pas darrere amb el peu esquerre.
24. Pas darrere amb el peu dret creuat per davant del peu esquerre.
25. Pas darrere amb el peu esquerre.
26. Pas darrere amb el peu dret creuat per davant del peu esquerre.
27. Pas darrere amb el peu esquerre.
28. Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.

VOLTA MILITAR
29 - 30. Pas endavant amb el peu dret i fem 1/2 volta a l’esquerra.
31 - 32. Pas endavant amb el peu dret i fem 1/2 volta a l’esquerra.

GRAPEVINE A LA DRETA
33. Pas a la dreta amb el peu dret.
34. Creuem el peu esquerre per darrere del peu dret.
35. Pas a la dreta amb el peu dret.
36. Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret.

GRAPEVINE AMB VOLTA COMPLETA
37 - 40. Grapevine a l’esquerra fent una volta completa a l’esquerra.

TALONS, PUNTA I 1/4 DE VOLTA A L’ESQUERRA
41 - 42. Marquem el taló del peu esquerre davant i el tornem al lloc.
43 - 44. Marquem el taló del peu esquerre davant i el tornem al lloc.
45. Marquem el taló del peu esquerre davant.
46. Marquem la punta del peu esquerre a l’esquerra.
47. Fem un 1/4 de volta a l’esquerra deixant marcado el taló del peu esquerre davant.
48. Tornem el peu esquerre al costat del peu dret.

TALÓ, STOMP, PUNTA I STOMP
49. Marquem el taló del peu dret davant.
50. Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.
51. Marquem la punta del peu dreta darrere.
52. Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...