High dance

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Emili Muntaner (Març 2002)

Font: Emili Muntaner i LD Pemai (traducció al català per Linedance.cat)

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Alan Jackson - First Love
George Strait - Stay Out My Arms


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

GRAPEVINE DRETA, STEP, STOMP UP, STEP, STOMP UP
1. Pas dreta peu dret
2. Peu esquerre darrere del dret
3. Pas dreta peu dret
4. Stomp peu esquerre al costat del dret
5. Pas a l’esquerra peu esquerre
6. Stomp peu dret al costat de l’esquerre
7. Pas a la dreta peu dret
8. Stomp peu esquerre al costat del dret

GRAPEVINE ESQUERRA, STEP, STOMP UP, STEP, STOMP UP
9. Pas esquerra peu esquerre
10. Pas dreta darrere de l’esquerre
11. Pas esquerra peu esquerre
12. Stomp peu dret al costat de l’esquerre
13. Pas a la dreta peu dret
14. Stomp peu esquerre al costat del dret
15. Pas a l’esquerra peu esquerre
16. Stomp peu dret al costat de l’esquerre

POINT DAVANT – AL COSTAT, STEP, HOLD, POINT DAVANT – AL COSTAT, STEP, HOLD
17. Point punta peu dret davant
18. Point punta peu dret al costat en diagonal
19. Peu dret al costat de l’esquerre
20. Hold
21. Point punta peu esquerre davant
22. Point punta peu esquerre al costat en diagonal
23. Peu esquerre al costat del dret
24. Hold

POINT, CLOSE, POINT, TOUCH, POINT, CLOSE, POINT, CLOSE.
25. Point peu esquerre a l’esquerra
26. Close, peu esquerre al costat del dret
27. Point peu esquerre a l’esquerra
28. Touch, peu esquerre al costat del dret
29. Point, peu dret a la dreta
30. Close, peu dret al costat de l’esquerre
31. Point, peu dret a la dreta al mateix temps girar un quart de volta a l’esquerra
32. Close, peu dret al costat de l’esquerre


Vídeos

Font: emilimuntaner
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...