Lip to lip

Temps: 32 - Parets: 2
Autor/a: Partyfor2 -Elisabet Castejón (Shaky) i Olga Tormo (Elvis), Maig de 2011
Font: Partyfor2


Música del ball:
Christine Mims - Another Chance (CD: Perfect For a Rainy Day-2004)
(La coreografia comença després d’una intro de 16 temps)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

STEPS FORWARD (RIGHT-LEFT), RIGHT CHASSE (RIGHT-LEFT-RIGHT)
1-2. Pas endavant peu dret, pas endavant peu esquerre.
3&4. Pas peu dret cap a la dreta, pas peu esquerre al costat del peu dret, pas peu dret cap a la dreta.

STEPS FORWARD (LEFT-RIGHT), LEFT CHASSE (LEFT-RIGHT-LEFT)
5-6. Pas endavant peu esquerre, pas endavant peu dret.
7&8. Pas peu esquerre cap a l’esquerra, pas peu dret al costat del peu esquerre, pas peu esquerre cap a l’esquerra.

FORWARD ROCK (RIGHT), RECOVER, 1/2 RIGHT TURN SHUFFLE (RIGHT-LEFT-RIGHT)
(1-2) 9-10. Pas peu dret endavant, recuperar pes sobre peu esquerre.
(3&4) 11&12. Pivotar 1/4 a la dreta sobre peu esquerre i pas peu dret cap al costat dret, pas peu esquerre al costat del peu dret, pivotar 1/4 a la dreta sobre el peu esquerre i pas peu dret cap endavant (06:00)

FORWARD LEFT SHUFFLE, FORWARD ROCK (RIGHT)
(5&6) 13&14. Pas peu esquerre cap endavant, pas peu dret al costat del peu esquerre, pas peu esquerre cap endavant.
(7-8) 15-16. Pas peu dret cap endavant, recuperar pes sobre peu esquerre.

SIDE POINT (RIGHT), BACK CROSS STEP (RIGHT), SIDE POINT (LEFT), BACK CROSS STEP (LEFT)
(1-2) 17-18. Tocar punta peu dret al costat dret, pas peu dret darrere de peu esquerre.
(3-4) 19-20. Tocar punta peu esquerre al costat esquerre, pas peu esquerre darrere de peu dret.

SIDE POINT(RIGHT), FORWARD CROSS STEP(RIGHT), SIDE POINT (LEFT), FORWARD CROSS STEP (LEFT)
(5-6) 21-22. Tocar punta peu dret al costat dret, pas peu dret davant de peu esquerre.
(7-8) 23-24. Tocar punta peu esquerre al costat esquerre, pas peu esquerre davant de peu dret.

RIGHT FORWARD CROSS, 1/2 UNWIND
(1) 25. Creuar peu dret per davant del peu esquerre.
(2-3-4) 26-27-28. Pivotant sobre els dos peus girar ½ de volta cap a l’esquerra i deixar pes sobre peu dret (12:00)

LEFT BACK CROSS, 1/2 UNWIND
(5) 29. Creuar peu esquerre per darrere de peu dret.
(6-7-8) 30-31-32. Pivotant sobre els dos peus girar ½ de volta cap a l’esquerra i deixar el pes sobre el peu esquerre (06:00)

TORNAR A COMENÇAR

BRIDGE - PONT:

Al final de la quarta paret hem de realitzar un pont de 16 temps (12.00):

KICK FORWARD (RIGHT), KICK DIAGONAL-ANGLED (RIGHT)
1-2. Puntada de peu dret cap endavant, puntada peu dret cap a diagonal dreta endavant.

BACK CROSS ROCK (RIGHT)
3-4. Pas peu dret darrere de peu esquerre, recuperar pes sobre peu esquerre.

RIGHT CHASSE (RIGHT-LEFT-RIGHT)
5-6 Pas peu dret cap a la dreta, pas peu esquerre al costat del peu dret, pas peu dret cap a la dreta

RIGHT STOMP, LEFT STOMP
7-8. Picar a terra trepitjant amb el peu esquerre, picar trepitjant amb el peu dret.

KICK FORWARD (LEFT), KICK DIAGONAL-ANGLED (LEFT)
9-10. Puntada peu esquere cap endavant, puntada peu esquerre cap a diagonal esquerra endavant.

BACK CROSS ROCK (LEFT)
11-12. Pas peu esquerre darrere de peu dret, recuperar pes sobre peu dret.

LEFT CHASSE (LEFT-RIGHT-LEFT)
13-14. Pas peu esquerre cap a l’esquerra, pas peu dret al costat del peu esquerre, pas peu esquerre cap a l’esquerra.

LEFT STOMP, RIGHT STOMP
15-16. Picar a terra trepitjant amb el peu dret, picar trepitjant amb el peu esquerre.

Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...