Muleskinner # IV Concurs Luckenbach Honkytonk - 2010

Temps: 68 - Parets: 2
Autor/a: Lluís Arranz
Font: Lluís Arranz

Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Sweethearts of the Rodeo - Muleskinner Blues


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-4. CHASSÉ ESQUERRA, ROCK STEP, ¼
1-2- Chassé a l’esquerra.
3-4- Rock step dreta-esquerra amb ¼ de volta cap a la dreta. (3:00)

5-8. HEELS, ¼
5-8- Farem 4 talons dret-esquerre-dret-esquerre saltant i, alhora, ¼ de volta cap a l’esquerra (12.00)

9-12. JAZZ BOX
9-12- Començant amb el peu esquerre i saltant.

13-14. HEELS
13-14- Aixequem el taló esquerre i fem 2 tocs amb aquest taló a terra.

15-22. ROCK STEPS, ½, ½
15- Peu dret lleugerament a la dreta (agafant impuls)
16- Tornem el pes a l’esquerra
17- Amb ½ volta cap a la dreta, peu dret enrere a la dreta (6:00)
18- Tornem el pes a l’esquerre
19- Amb ½ volta cap a la dreta, peu dret enrere a la dreta (12:00)
20- Tornem el pes a l’esquerre
21- Rock dreta enrere
22- Tot el pes al peu esquerre endavant (agafant impuls)

23-26. STEPS HEELS, ½, ½
23- Pas endavant amb el peu dret amb ½ volta (6:00)
24- Pas amb l’esquerre enrere, fent ½ volta (12:00)
25- Taló dret endavant una mica avançat (aturant l’impuls)
26- Amb un salt, canviem a taló esquerre endavant i peu dret enrere
Els counts 23, 24 i 25 es fan amb un visible desplaçament.

27-34. KICKS, HOOKS, SCUFF, ½
27- Puntada amb el peu dret cap endavant
28- Peu dret a terra i hook amb l’esquerre per darrere
29- Puntada amb el peu dret cap endavant
30- Peu dret a terra i hook amb l’esquerre per darrere
31- Puntada amb el peu dret cap endavant
32- Peu dret a terra i kick amb l’esquerre endavant
33- Peu esquerre a terra, hook dret enrere
34- Scuff amb el dret al seu costat
Aquests 8 moviments es fan saltant i fent ½ volta cap a la dreta (6:00) a poc a poc.

35-42. GRAPEVINES
35-38- Grapevine normal cap a la dreta. El 4t temps, taló esquerre endavant.
39- Saltant, peu dret passa pel davant de l’esquerre i es col•loca a terra
40- Peu esquerre a l’esquerra
41- Peu dret creua pel darrere de l’esquerre
42- Peu esquerre a l’esquerra

43-44 COASTER STEP
43-44- Començant amb la dreta enrere

45-48. SHUFFLES, ½
45-46- Shuffle cap endavant amb l’esquerra
47-48- Shuffle amb la dreta fent ½ volta cap a l’esquerra (12:00)

Aquests 4 counts es fan amb un important desplaçament.

49&50. COASTER STEP
49&50- Començant amb l’esquerre enrere

51-54. JAZZ BOX x 2
51-52- Saltant, jazz box de tres temps començant amb la dreta per davant de l’esquerra
53-54- Saltant, jazz box de tres temps començant amb l’esquerra per davant de la dreta.

55-58. STEPS, STOMPS
55 Pas endavant amb el taló dret, obrint una mica cap a la dreta
56 Pas endavant amb el taló esquerre, obrint una mica cap a l’esquerra
57 Stomp dret enrere
58 Stomp esquerre enrere

Aquests 4 counts en forma de l’anomenada “V”

59-64. TOES, ½ , ½. STEP, ½
59 Punta dreta endavant
60 Fem ½ volta a l’esquerra (6:00)
61 Punta esquerra enrere
62 Fem ½ volta cap a l’esquerra (12:00)
63 Pas dret endavant
64 Fem ½ volta a l’esquerra (6:00)
Aquests 6 counts es fan amb desplaçament.

65-68. ROCK STEP , STOMP, HOLD
65 Rock enrere amb la dreta (recolzem el pes), esquerra un kick endavant
66 Peu esquerra a terra endavant (recolzem el pes)
67 Stomp amb el dret endavant
68 Hold

TAG:
Al final del ball (acabada la 5ª paret) es repeteixen els moviments del 65 al 68 per tal de quadrar el ball amb la música.

NOTA ACLARATÒRIA
En la modalitat de contradance, les dues línies s’han de creuar entre elles tres vegades durant aquests moviments:

1ª.-Counts 23 al 26
2ª.-Counts 45 al 48
3ª.-Counts 59 al 64

També es recomana –en aquesta modalitat- no començar a ballar fins que la gent no estigui col•locada, degut a la rapidesa en el començament del ball.


Vídeos

Font: nashmerville
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...