Help # IV Concurs Luckenbach Honkytonk - 2010

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: 64 - Parets: 4
Autor/a: Adriano Castagnoli (Western Wind)
Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Aaron Watson - Heaven Help the Heart
Lee Kernaghan - Sassafras Grap


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 SWIVEL RIGHT, HOOK, STEP, HOOK, ROCK BACK, STOMP
1-2 Swivel Punta dreta cap a la dreta – Swivel Taló dret cap a la dreta
3-4 Hook Peu dret davant canya esquerra i Slap Mà esquerra – Peu dret davant
5 – 6 Hook Peu esquerre darrere genoll dret – (saltant) Rock Peu esquerre darrere i petit Kick Peu dret davant
7-8 Tornar sobre Peu dret davant – Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-2 FLICK UP, STOMP, HOOK & TURN ¼ TO LEFT, STOMP, HEEL SPLIT, PIVOT ¾ LEFT
1-2 Flick Peu esquerre darrere diagonal esquerra – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret
3-4 Fem ¼ volta esquerra, Hook Peu esquerre davant canya dreta – Stomp Peu esquerre davant
5-6 Swivel Talons OUT – Swivel Talons IN
7-8 Peu dret davant – Girar ¾ volta esquerra (acabar Pes del cos sobre Peu esquerre)

SECCIÓ-3 GRAPEVINE RIGHT ¼ TURN, HOLD, PIVOT ½ RIGHT, STEP, SCUFF
1-2 Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua darrere Peu dret
3-4 Fem ¼ volta dreta, Peu dret davant – Pausa
5-6 Peu esquerre davant – Girar ½ volta dreta (acabar Pes del cos sobre Peu dret)
7-8 Peu esquerre davant diagonal esquerra – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-4 JUMPING JAZZ BOX ¼ TURN RIGHT AND TOE, PENDULUM LEFT, KICK, STOMP
1-2 (saltant) Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere Peu dret – tornar sobre Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant
3-4 (saltant) ¼ volta dreta, Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere Peu dret – Touch Punta esquerra darrere Taló D
5-6 Flick Peu esquerre darrere Diagonal esquerra – Hook Peu esquerre davant canya dreta
7-8 Kick Peu esquerre davant – Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-5 TWIST TO LEFT, STOMP, KICK, HOOK, KICK, STOMP
1-2 Twist Talons a l’esquerra – Twist Puntes a l’esquerra
3-4 Twist Talons a l’esquerra – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 Kick Peu dret davant – Hook Peu dret davant canya esquerra
7-8 Kick Peu dret davant – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-6 KICK BACK, STOMP, TURN ¼ RIGHT & KICK, STOMP, ROCK BACK, HITCH & SLAP, STOMP
1-2 Flick Peu dret darrere – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
3-4 Fem ¼ volta dreta, Kick Peu dret davant – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 (saltant) Rock Peu dret darrere i petit Kick Peu esquerre davant – tornar sobre Peu esquerre davant
7-8 Hitch genoll dret i Slap Mà dreta – Stomp Peu dret davant

SECCIÓ-7 SWIVEL HEELS, ½ TURN LEFT, HOLD, COASTER STEP LEFT, SCUFF
1-2 Swivel Talons cap a la dreta – Swivels Talons cap al centre
3-4 Fem ½ volta esquerra, Swivel Talons cap a la dreta – Pausa
5-6 Peu esquerre darrere – Peu dret al costat del Peu esquerre
7-8 Peu esquerre davant – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-8 LOCK FORWARD RIGHT, TOE, ROCK BACK LEFT, STOMP (TWICE)
1-2 Peu dret davant – Lock Peu esquerre darrere Peu dret
3-4 Peu dret davant – Touch Punta esquerra darrere Taló dret
5-6 (saltant) Rock Peu esquerre darrere i petit Kick Peu dret davant – tornar sobre Peu dret davant
7 – 8 Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret x2

RESTART amb el tema de LEE KERNAGHAN, a la 3ª i 4ª paret
Ballar les 4 primeres Seccions i tornar a començar

RESTART amb el tema d'AARON WATSON, a la 3ª paret
Ballar les 4 primeres Seccions i tornar a començar


Vídeos

Font: nashmerville
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...