When I cry

Temps: 48 (112 BPM) - Parets: 2
Autor/a: Maria Hennings Hunt

Font: Kickit.to (Traduït per Mercè Orriols)

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Dwight Yoakam - It only Hurts Me When I Cry (CD The very best of Dwight Yoakam 2004)
Raul Malo - It only Hurts Me When I Cry (CD After hours)DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Intro: 16 count

NOTA: No comença amb la lletra. El primer pas a la paraula PAIN
LLETRA: The only time I feel the PAIN, Is in the sunshine or the rain


SYNCOPATED JAZZ BOX, CROSS, SIDE, BACK ROCK, CHASSE LEFT
1-2 Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pas peu esquerre enrere
&3-4 Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per davant del dret, pas peu dret a la dreta
5-6 Rock peu esquerre darrere, tornar el pes al peu dret
7&8 Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra

CROSS ROCK, CHASSE ¼ TURN RIGHT, STEP PIVOT ½ TURN, SHUFFLE FORWARD
1-2 Rock peu dret per davant de l’esquerre, tornar el pes al peu esquerre
3&4 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret, girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret davant
5-6 Pas peu esquerre davant, girar ½ volta a la dreta (pes al peu dret)
7&8 Pas peu esquerre endavant, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre endavant (9 :00)
Opció per 7&8 : Triple step girant 1 volta sencera a la dreta

WALK, WALK, RIGHT KICK, LEFT KICK, PADDLE ¼ TURN LEFT TWICE
1-2 Pas peu dret endavant, pas peu esquerre endavant
3&4 Puntada de peu dret davant, deixar el peu dret a terra, puntada de peu esquerre davant
&5-6 Deixar el peu esquerre a terra, pas peu dret davant, girar ¼ de volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)
7-8 Pas peu dret davant, girar ¼ de volta a l’esquerra (pes al peu esquerre) (3 :00)

ROCK FORWARD, TRIPLE ½ TURN RIGHT, ROCK ¼ TURN, CROSS SHUFFLE
1-2 Rock peu dret davant, tornar el pes al peu esquerre
3&4 Girar ½ volta a la dreta amb triple step (dret, esquerre, dret)
5-6 Rock peu esquerre davant, girar ¼ de volta a la dreta tornant el pes al peu dret
7&8 Creuar peu esquerre per davant del dret, pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per davant del dret (12:00)
Tornar a començar a partir d’aquí a la 4a paret  (6 :00)

KICK BALL CROSS, KICK BALL CROSS, SIDE ROCK, SAILOR ½ TURN RIGHT
1&2 Puntada de peu dret davant,pas peu dret enrere, creuar peu esquerre per davant del dret
3&4 Puntada de peu dret davant,pas peu dret enrere, creuar peu esquerre per davant del dret
5-6 Rock peu dret a la dreta, tornar el pes al peu esquerre
7&8 Creuar peu dret per darrere de l’esquerre, girar ½ volta a la dreta i pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret davant (6 :00)

STEP TOUCH, STEP TOUCH, OUT, OUT, HOLD - 3 BEATS
1-2 Pas peu esquerre a l’esquerra, tocar peu dret al costat de l’esquerre (sense deixar-hi el pes)
3-4 Pas peu dret a la dreta, tocar peu esquerre al costat del dret (sense deixar-hi el pes)
&5 Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dreta a la dreta (peus separats)
6-8 Pausa (de 3 temps)

RESTART
A la quarta paret, tornar a començar després del temps 32.

ENDING
A la 6a paret, repetir les últimes 2 seccions 33 - 48 ( des dels kick ball cross) per acabar amb la música.Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...