Little redneck

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del fullFrançais Français

Temps: 64 (+ 3 Bridge 24 + 1 Restart) - Parets: 2
Autor/a: Montse Chafino "Sweet" (dedicat al seu fill Gabriel)
Font: Montse "Sweet"

Música del ball:
Ron Williams - John Deere Letter (CD: The Longer You Are Gone)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

STEP SIDE, STEP FWD, ½ TURN, HOLD, COASTER STEP, HOLD
1 - 2 Pas peu dret a la dreta – Peu esquerre davant
3 - 4 ½ volta a l’esquerra i peu dret darrere – Pausa
5 - 6 Pas peu esquerre darrere – Peu dret al costat de l’esquerre
7 - 8 Peu esquerre davant – Pausa

STEP SIDE, STEP FWD, ½ TURN, HOLD, COASTER STEP, HOLD
1 - 2 Pas peu dret a la dreta – Peu esquerre davant
3 - 4 ½ volta a l’esquerra i peu dret darrere – Pausa
5 - 6 Pas peu esquerre darrere – Peu dret al costat de l’esquerre
7 - 8 Peu esquerre davant – Pausa

WEAVE RIGHT, ¼ TURN ROCK FWD, ½ TURN, ¼ TURN, SCUFF
1 - 2 Peu dret a la dreta – Peu esquerre creua per darrere del dret
3 - 4 Peu dret a la dreta – Peu esquerre creua per davant del dret
5 – 6 ¼ de volta a la dreta amb rock peu dret davant – Tornar el pes sobre el peu esquerre.
7 - 8 ½ volta a la dreta amb peu dret davant – ¼ de volta a la dreta amb scuff del peu esquerre al costat del dret.

WEAVE LEFT, ¼ TURN ROCK FWD, ¼ TURN, SCUFF
1 - 2 Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret creua per darrere de l’esquerre
3 - 4 Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret creua per davant de l’esquerre
5 - 6 ¼ de volta a l’esquerra amb rock peu esquerre davant – Tornar el pes sobre el peu dret
7 - 8 ¼ de volta a l’esquerra amb peu esquerre a l’esquerra – Scuff peu dret al costat del esquerre

STEP CROSS, SCISSOR STEP, SCISSOR STEP, HOLD
1 - 2 Peu dret creua per davant de l’esquerre – Peu esquerre a l’esquerra
3 - 4 Peu dret darrere – Peu esquerre creua per davant del dret
5 - 6 Peu dret a la dreta – Peu esquerre darrere
7 - 8 Peu dret creua per davant de l’esquerre - Pausa

SCISSOR STEP, HOLD, STEP SIDE, VAUDEVILLE
1 - 2 Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret darrere de l’esquerre
3 - 4 Peu esquerre creua per davant del dret – Pausa
5 - 6 Peu dret a la dreta – Peu esquerre creua per davant del dret
7 - 8 Peu dret darrere en diagonal a la dreta – Touch taló esquerre davant en diagonal a l’esquerra

STEP BACK, CROSS FWD, STEP SIDE, HOLD, SHUFFLE CROSS, HOLD
1 - 2 Peu esquerre darrere – Peu dret creua per davant del peu esquerre
3 - 4 Peu esquerre a l’esquerra – Pause
5 - 6 Peu dret creua per davant del peu esquerre – Peu esquerre a l’esquerra
7 - 8 Peu dret creua per davant del peu esquerre – Pausa

STEP FWD, HOLD, ½ TURN, HOLD, ¼ TURN, HOLD, ¼ TURN STOMP, HOLD
1 - 2 Peu esquerre davant – Pausa
3 - 4 ½ volta a l’esquerra i peu dret darrere – Pausa
5 - 6 ¼ volta a l’esquerra i peu esquerre davant – Pausa
7 - 8 ¼ volta a l’esquerra i stomp del peu dret al costat de l’esquerre PG – Pausa

Tornar a començar


TAG-1
Al final de la 2ª i 4ª paret afegir:
1 - 4 Peu dret a la dreta – Peu esquerre al costat del peu dret – Peu dret davant – Pausa
5 - 8 Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret al costat de l’esquerre – Peu esquerre darrere – Pausa
1 - 4 Peu dret a la dreta – Peu esquerre al costat del peu dret – Peu dret davant – Pausa
5 - 8 Peu esquerre davant – Peu dret davant – Peu esquerre davant – Pausa
1 - 4 1/2 volta a la dreta – Pausa – Peu esquerre davant – Peu dret davant
5 - 8 Peu esquerre davant – Pausa – Peu dret davant – 1/2 volta a l’esquerra

A la 5ª paret:
Ballar fins al moviment 32, després afegir:
1 - 4 Peu dret davant – 1/2 volta a l’esquerra – Peu dret davant – 1/2 volta a l’esquerra

Després tornar al principi del ball


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...