Song

Temps: 16 - Parets: 4
Autor/a: Andres de la Rubia Alberti
Font: Andres de la Rubia Alberti (Traducció de Linedance.cat)

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Suggerida: Taylor Swift - Our Song
Altres: Amy McDonald - This is the life; Bruce Springteen - Old Dan Tucker


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS
1-8 Lockstep Foward, Rock, Back, Point, Jazzbox ¼ Right
1 Pas peu dret endavant
& Pas peu esquerre per darrere del dret
2 Pas peu dret endavant
3 Peu esquerre endavant
& Tornem pes peu dret
4 Pas peu esquerre darrere
5 Marquem punta peu dret a la dreta
& Marquem punta peu dret al costat de l’esquerre
6 Marquem punta peu dret a la dreta
7 Pas peu dret creuant per davant de l’esquerre
& Pas peu esquerre darrere girant ¼ de volta a la dreta
8 Pas peu dret a la dreta

9-16 Rock Side Cross Left, Rock Side Cross Right, Chasse, Hook Combination with Flick
9 Rock peu esquerre a l’esquerra
& Tornar el pes sobre el peu dret
10 Pas peu esquerre creuant per davant dret
11 Rock peu dret a la dreta
& Tornar el pes sobre el peu esquerre
12 Pas peu dret creuant per davant de l’esquerra
13 Pas peu esquerre a l’esquerra
& Pas peu dret al costat de l’esquerre
14 Pas peu esquerre a l’esquerra
15 Taló peu dret endavant
& Taló peu dret creuant genoll esquerre
16 Taló peu dret endavant
&. Punta peu dret puntada darrere en diagonal


Tag: (només per "Our Song")
Després de la Segona Paret farem de nou les passes 15-16& i tornarem a començar el ball

Restart:
A la dotzena paret farem fins el count 14 i tornarem a començar el ball
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...