Sensitive

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Andres de la Rubia Alberti
Font: Andres de la Rubia Alberti (Traducció de Linedance.cat)

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Principal: Taylor Swift - You Belong with me
Secundària: Kate Perry - Fireworks


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS
1-8 STEP,HOLD, TRIPLE STEP,STEP, HOLD,TRIPLE STEP
1.- Pas peu dret endavant
2.- Temps
3.- Pas peu esquerre endavant
&.- Pas peu dret al costat de l’esquerre
4.- Pas peu esquerre endavant
5.- Pas peu dret endavant
6.- Temps
7.- Pas peu esquerre endavant
&.- Pas peu dret al costat de l’esquerre
8.- Pas peu esquerre endavant

9-16 ROCK CHAIR, VINE RIGHT
9.- Pas peu dret endavant
10.- Tornem pes peu esquerre
11.- Pas peu dret darrerae
12.- Tornem pes al peu esquerre
13.- Pas peu dret a la dreta
14.- Pas peu esquerre per darrere del dret
15.- Pas peu dret a la dreta
16.- Marquem punta peu esquerre al costat del dret

17-24 ROCK CHAIR, VINE LEFT
17.- Pas peu esquerre endavant
18.- Tornem pes peu dret
19.- Pas peu esquerre darrere
20.- Tornem pes peu dret
21.- Pas peu esquerre a l’esquerra
22.- Pas peu dret darrere de l’esquerre
23.- Pas peu esquerre a l’esquerra
24.- Marquem punta peu dret al costat de l’esquerre

25-32 SYNCOPATED STEPS, STEP FOWARD, ¼ TURN, TOUCH
25.- Pas peu dret endavant
26.- Temps
&.- Marquem punta peu esquerre darrere del dret
27.- Pas peu dret endavant
28.- Temps
29.- Pas peu esquerra endavant
30.- Girem 1/4 a la dreta
31.- Marquem punta peu dret al costat de l’esquerre
32.- Temps

Tag: Després de la quarta paret farem fins a el count 8 i reiniciarem

Tag: Després de la onzena paret farem fins a el count 4 i reiniciarem

Els Tag només es fan amb la música de Taylor Swift
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...