What's up # II Concurs El Barn d'en Greg - 2010 #

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del fullFrançais Français
Temps: 64 (+ Bridge de 16 temps) - Parets: 2
Autor/a: "D.Shadows" Mamen Vila, Marta Domingo, Martina Gentile, Olivia Carrillo

Font: Mercè Orriols

Música del ball:
Pinmonkey - Let's Kill Saturday Night


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

TOE, SCUFF, CROSS, STOMP, RIGHT PIGEON MOVEMENT
1-2 Toc punta esquerra darrere , scuff peu esquerre al costat del dret
3-4 Creuar peu esquerre per davant del dret, stomp peu dret al costat de l’esquerre
5- 6 Amb el pes als talons obrir ambdues puntes, amb desplaçament lateral cap a la dreta obrir talons
7-8 Amb desplaçament lateral cap a la dreta obrir puntes, amb desplaçament lateral cap a la dreta tancar puntes (peus paral•lels i pes al peu dret) (12:00)

HOOK & SLAP, STEP, STEP, HOLD, HEEL TOUCH, TOGETHER, HEEL TOUCH, TOGETHER
9-10 Hook peu esquerre per darrere la cama dreta i tocar el peu esquerre amb la mà dreta, pas peu esquerre en diagonal enrere i l’esquerra
11-12 Pas peu dret en diagonal enrere i a la dreta, hold
13-14 Toc de taló esquerre davant, tornar el peu al lloc
15-16 Toc de taló dret davant, tornar el peu al lloc (12:00)

STEP TURN RIGHT, ROLLING VINE
17-18 Pas peu esquerre davant, girar ½ volta a la dreta
19&20 Pas peu esquerre davant, girar ½ volta a la dreta , marcar punta esquerre (instep)
21-22 Girar ¼ de volta a l’esquerre i pas peu esquerre davant, girar ¼ de volta a l’esquerre i pas peu dret a la dreta
23-24 Girar ½ volta a l’esquerra i pas peu esquerre a l’esquerra, scuff peu dret al costat de l’esquerre (12:00)

GRAPEVINE WITH ¼ TURN RIGHT, HOOP X2, STEP, TOGETHER
25-26 Pas peu dret a l adreta, pas peu esquerre per darrere del dret
27-28 Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret davant, pas peu esquerre davant del dret
29-30 Girar ½ volta a la dreta i saltar dos cops sobre el peu esquerre (dret enlaire)
31-32 aBaixar el peu dret a terra., pas peu esquerre al costat del dret
* Bridge: Aquí és on s’inicia el pont de 16 temps en la 3a paret (12:00)

STOMP, KICK, CROSS ROCK STEP, ROCK STEP, STOMP X2
33-34 Stomp peu dret al costat de l’esquerre, puntada de peu dret davant
35-36 Creuar peu dret per davant de l’esquerre (aixecant l’esquerre), tornar el pes al peu esquerre aixecant el dret per davant (fer el rock saltant)
37-38 Rock peu dret darrere, tornar el pes al peu esquerre
39-40 Stomp peu dret al costat de l’esquerre, stomp peu dret més endavant (12:00)

RIGHT HEEL SWIVEL, TOE TOUCH X2, ¼ TURN KICK, KICK, ¼ TURN HITCH, STOMP & KICK
41-42 Swivel taló dret cap a la dreta, tornar el taló dret al lloc
43-44 Marcar punta del peu esquerre per darrere del dret dues vegades
&45&46 Baixar el peu esquerre a terra, girar ¼ de volta a la dreta i puntada de peu dret davant, tornar el peu dret a terra i puntada de peu esquerre davant
&47-48 tornar el peu esquerre a terra, girar ¼ de volta a la dreta i hitch amb cama dreta, stomp peu dret i puntada de peu esquerre davant (6:00)

HOOK, KICK, FLICK, ¼ TURN & KICK, SLOW COASTER STEP (JUMPING), TOE
49-50 Hook peu esquerre per davant la cama dreta, puntada de peu esquerre davant
51-52 Flick peu esquerre darrera i toquem el peu esquerre amb la mà esquerra, girar ¼ de volta a l’esquerra i puntada de peu esquerre davant
53-54 Pas peu esquerre darrere , pas peu dret al costat de l’esquerre (saltant)
55-56 Pas peu esquerre davant, marcar punta del peu dret darrere (9:00)

HOOK, TOE, LEFT HEEL X2, ¾ TURN LEFT JAZZBOX
57-58 Aixecar peu dret amunt, tornar a marcar la punta del peu dret darrere
&59-60 aBaixar el peu dret pla a terra i marcar el taló esquerre davant dues vegades
61-62 Girar ¼ de volta a l’esquerre i creuar peu esquerre davant del dret, girar ¼ de volta a l’esquerre i pas peu dret darrere
63-64 Girar ¼ de volta a l’esquerre i pas peu esquerre davant, stomp peu dret al costat de l’esquerre (6:00)

PONT:
Després de 32 temps de la 3ª paret (12:00)

SCUFF, HOOP X2, STOMP, SWIVELS
1-2 Scuff peu dret al costat de l’esquerre, aixecar el peu dret i saltar sobre el peu esquerre endavant (en diagonal a l’esquerra)
3-4 Saltar sobre el peu esquerre endavant (en diagonal a l’esquerre), stomp peu dret més endavant
5-6 Swivel talons a la dreta, tornar els talons al lloc
7-8 Swivel talons a la dreta, tornar els talons al lloc (deixant el pes al peu dret)

TOE STRUT WITH ½ TURN RIGHT (X2), LEFT & RIGHT HEEL, TOGETHER
9-10 Marcar punta peu esquerre davant, girar ½ volta a la dreta i baixar el peu
11-12 Marcar punta del peu dret darrere, girar ½ volta a la dreta i baixar el peu
13-14 Marcar taló esquerre davant, tornar el peu al lloc
15-16 Marcar taló dret davant, tornar el peu al lloc (12:00)


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: vanecountry
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...