Cheek to cheek

Checked Video disponibleFrançais Français English English

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: Rob Fowler

Font: The Southern Gang

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Glenn Rogers - Cheek to Cheek
Sugarland - Stuck Like Glue [CD: Stuck Like Glue]DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 FWD LOCK STEP, HOLD, STEP ½ PIVOT STEP, HOLD
1 – 2 Peu dret davant – Lock Peu esquerre darrere Peu dret
3 – 4 Peu dret davant – Pausa
5 – 6 Peu esquerre davant – Girar ½ volta dreta (Pes del cos sobre Peu dret)
7 – 8 Peu esquerre davant – Pausa

SECCIÓ 2 FWD LOCK STEP, HOLD, STEP ¼ PIVOT, CROSS, HOLD
1 – 2 Peu dret davant – Lock Peu esquerre darrere Peu dret
3 – 4 Peu dret davant – Pausa
5 – 6 Peu esquerre davant – Girar ¼ volta dreta (Pes del cos sobre Peu dret)
7 – 8 Peu esquerre creua davant Peu dret – Pausa

SECCIÓ-3 RIGHT VEAVE, ROCK & CROSS
1 – 2 Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua darrere Peu dret
3 – 4 Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua davant Peu dret
5 – 6 Rock Peu dret cap a la dreta – tornar sobre Peu esquerre
7 – 8 Peu dret creua davant Peu esquerre – Pausa

SECCIÓ-4 RHUMBA BOX
1 – 2 Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret al costat del Peu esquerre
3 – 4 Peu esquerre davant – Pausa
5 – 6 Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre al costat del Peu dret
7 – 8 Peu dret darrere – Pausa

SECCIÓ-5 STEP BACK, CLICK, STEP BACK, CLICK, COASTER STEP, HOLD
1 – 2 Peu esquerre darrere – Click dits mà dreta
3 – 4 Peu dret darrere – Click dits mà esquerra
5 – 6 Peu esquerre darrere – Peu dret al costat del Peu esquerre
7 – 8 Peu esquerre davant – Pausa

SECCIÓ-6 FWD LOCK STEP, HOLD, ROCK FWD, ¼ TURN, HOLD
1 – 2 Peu dret davant – Lock Peu esquerre darrere Peu dret
3 – 4 Peu dret davant – Pausa
5 – 6 Rock Peu esquerre davant – tornar sobre Peu dret
7 – 8 ¼ volta esquerra, Peu esquerre a l’esquerra – Pausa

SECCIÓ-7 FWD STRUTS WITH CLICKS, CROSS ROCK, SIDE STEP, HOLD
1 – 2 Touch Punta dreta creuant davant Peu esquerre – posar Taló dret a terra i Click amb els dits
3 – 4 Touch Punta esquerra a l’esquerra – posar Taló esquerre a terra i Click amb els dits
5 – 6 Rock Peu dret creuant davant Peu esquerre – tornar sobre Peu esquerre
7 – 8 Peu dret cap a la dreta – Pausa

SECCIÓ-8 CROSS STEP, ROCK CROSS, CROSS STEP, ROCK CROSS, HOLD
1-2 – 3 Peu esquerre creua davant Peu dret – Rock Peu dret cap a la dreta – tornar sobre Peu esquerre
4-5 – 6 Peu dret creua davant Peu esquerre – Rock Peu esquerre a l’esquerra – tornar sobre Peu dret
7 – 8 Peu esquerre creua davant Peu dret – Pausa


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...