Cotton Eyed Joe - Mixer

Temps: 32 - Parets: Big circle
Autor/a: Desconegut

Font: LD Pemai (traducció al català per Linedance.cat)

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Rednex - Cotton Eyed Joe


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Nota: Les noies miren cap endavant i els nois cap endarrere amb els palmells de les mans junts a l’alçada de les espatlles (la mà esquerra de tots dos).

STOMP, KICK I SHUFFLE A L’ESQUERRA
Noi - Noia:

1. Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret.
2. Fem una puntada endavant amb el peu esquerre.
3 - 4. Shuffle a l’esquerra començant amb el peu esquerre.

Nota: en aquest moment es canvia la mà esquerra per la dreta de tots dos.

STOMP, KICK I SHUFFLE A LA DRETA
5. Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.
6. Fem una puntada endavant amb el peu dret.
7 - 8. Shuffle a la dreta començant amb el peu dret.

Nota: en aquest moment es canvia la mà dreta per l’esquerra de tots dos.

STOMP, KICK I SHUFFLE A L’ESQUERRA
9. Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret.
10. Fem una puntada endavant amb el peu esquerre.
11 - 12. Shuffle a l’esquerra començant amb el peu esquerre.

Nota: en aquest moment es canvia la mà esquerra per la dreta de tots dos.

STOMP, KICK I SHUFFLE A LA DRETA
13. Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.
14. Fem una puntada endavant amb el peu dret.
15 - 16. Shuffle a la dreta començant amb el peu dret.

Nota: en aquest moment es canvia la mà dreta per l’esquerra de tots dos.

SHUFFLES AL VOLTANT DE LA PARELLA
17 - 18. Shuffle endavant començant amb el peu esquerre.
19 - 20. Shuffle endavant començant amb el peu dret.

SHUFFLES AL VOLTANT DE LA PARELLA
21 - 22. Shuffle endavant començant amb el peu esquerre.
23 - 24. Shuffle endavant començant amb el peu dret.

Nota: Durant els shuffles dels counts 17 a 24, es gira al voltant de la parella una volta sencera fins a arribar al punt de partida.

SHUFFLES
Noi:

25 - 26. Shuffle a lloc començant amb el peu esquerre.
27 - 28. Shuffle a lloc començant amb el peu dret.

SHUFFLES DAVANT
Noia:

25 - 26. Shuffle endavant començant amb el peu esquerre.
27 - 28. Shuffle endavant començant amb el peu dret.

SHUFFLES IN PLACE
Noi:

29 - 30. Shuffle a lloc començant amb el peu esquerre.
31 - 32. Shuffle a lloc començant amb el peu dret.

SHUFFLES DAVANT
Noia:

29 - 30. Shuffle endavant començant amb el peu esquerre.
31 - 32. Shuffle endavant començant amb el peu dret.

Durant els temps 25 a 32 la noia avança fins al següent noi.
La nova parella col•loca ambdues mans esquerres juntes i comencen de nouVídeos

Font: savaisegu
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...