Cotton Eyed Joe "Big Circle"

Temps: 72 - Parets: Tríos "Big circle"
Autor/a: Desconegut

Font: LD Pemai (traducció al català per Linedance.cat)

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Isaac Payton - Cotton eyed Joe


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

TALÓ, HOOK I PASSOS ENDAVANT AMB EL PEU DRET AMB STOMP
1. Marquem el taló del peu dret davant.
2. Apugem el peu dret per davant de la canya de la bota del peu esquerre.
3. Pas endavant amb el peu dret fent un Stomp.
4. Pas endavant amb el peu esquerre fent un Stomp.
5. Pas endavant amb el peu dret fent un Stomp.

TALÓ, HOOK I PASSOS ENDAVANT AMB EL PEU ESQUERRE AMB STOMP
6. Marquem taló esquerre davant.
7. Apugem el peu esquerre per davant de la canya de la bota del peu dret.
8. Pas endavant amb el peu esquerre fent un Stomp.
9. Pas endavant amb el peu dret fent un Stomp.
10. Pas endavant amb el peu esquerre fent un Stomp.

TALÓ, HOOK I PASSOS ENDAVANT AMB EL PEU DRET AMB STOMP
11. Marquem el taló del peu dret davant.
12. Aixequem el peu dret per davant de la canya de la bota del peu esquerre.
13. Pas endavant amb el peu dret fent un Stomp.
14. Pas endavant amb el peu esquerre fent un Stomp.
15. Pas endavant amb el peu dret fent un Stomp.

TALÓ, HOOK I PASSOS ENDAVANT AMB EL PEU ESQUERRE AMB STOMP
16. Marquem el taló del peu esquerre davant.
17. Aixequem el peu esquerre per davant de la canya de la bota del peu dret.
18. Pas endavant amb el peu esquerre fent un Stomp.
19. Pas endavant amb el peu dret fent un Stomp.
20. Pas endavant amb el peu esquerre fent un Stomp.

8 SHUFFLES CAP ENDAVANT

21 - 22. Shuffle endavant amb passos llargs començant amb el peu dret.
23 - 24. Shuffle endavant amb passos llargs començant amb el peu esquerre.
25 - 26. Shuffle endavant amb passos llargs començant amb el peu dret.
27 - 28. Shuffle endavant amb passos llargs començant amb el peu esquerre.
29 - 30. Shuffle endavant amb passos llargs començant amb el peu dret.
31 - 32. Shuffle endavant amb passos llargs començant amb el peu esquerre.
33 - 34. Shuffle endavant amb passos llargs començant amb el peu dret.
35 - 36. Shuffle endavant amb passos llargs començant amb el peu esquerre.

TALÓ, HOOK I PASSOS ENRERE AMB EL PEU DRET AMB STOMP
37. Marquem el taló del peu dret davant.
38. Apugem el peu dret per davant de la canya de la bota del peu esquerre.
39. Pas darrere amb el peu dret fent un Stomp.
40. Pas darrere amb el peu esquerre fent un Stomp.
41. Pas darrere amb el peu dret fent un Stomp.

TALÓ, HOOK I PASSOS ENRERE AMB EL PEU ESQUERRE AMB STOMP
42. Marquem el taló del peu esquerre davant.
43. Apugem el peu esquerre per davant de la canya de la bota del peu dret.
44. Pas darrere amb el peu esquerre fent un Stomp.
45. Pas darrere amb el peu dret fent un Stomp.
46. Pas darrere amb el peu esquerre fent un Stomp.

TALÓ, HOOK I PASSOS ENRERE AMB EL PEU DRET AMB STOMP
47. Marquem el taló del peu dret davant.
48. Apugem el peu dret per davant de la canya de la bota del peu esquerre.
49. Pas darrere amb el peu dret fent un Stomp.
50. Pas darrere amb el peu esquerre fent un Stomp.
51. Pas darrere amb el peu dret fent un Stomp.

TALÓ, HOOK I PASSOS ENRERE AMB EL PEU ESQUERRE AMB STOMP
52. Marquem el taló del peu esquerre davant.
53. Apugem el peu esquerre per davant de la canya de la bota del peu dret.
54. Pas darrere amb el peu esquerre fent un Stomp.
55. Pas darrere amb el peu dret fent un Stomp.
56. Pas darrere amb el peu esquerre fent un Stomp.

8 SHUFFLES CAP ENDAVANT
57 - 58. Shuffle endavant amb passos llargs començant amb el peu dret.
59 - 60. Shuffle endavant amb passos llargs començant amb el peu esquerre.
61 - 62. Shuffle endavant amb passos llargs començant amb el peu dret.
63 - 64. Shuffle endavant amb passos llargs començant amb el peu esquerre.
65 - 66. Shuffle endavant amb passos llargs començant amb el peu dret.
67 - 68. Shuffle endavant amb passos llargs començant amb el peu esquerre.
69 - 70. Shuffle endavant amb passos llargs començant amb el peu dret.
71 - 72. Shuffle endavant amb passos llargs començant amb el peu esquerre


Vídeos

Font: cowgirlmontse72)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...