Secret # 8è lloc al III Concurs de El Barn d'en Greg - 2011

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: HOTT (silviacalsina@yahoo.es) - Marta Pi, Marc Sellarès, Julien Balme, Sílvia Calsina

Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Gal Holiday & The Honk - I'm coming home


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 KICK, HOOK, KICK ¼ TURN, STEP, ½ TURN, HOOK ¼ TURN, STEP FWD, HOLD
1-2 Kick Peu dret davant-Hook Peu dret davant canya esquerra
3-4 Fer ¼ volta esquerra, Kick Peu dret davant-Peu dret davant
5-6 Fer ½ volta esquerra sobre Peu dret-¼ volta esquerra sobre Peu dret, Hook Peu esquerre davant canya dreta
7-8 Peu esquerre davant-Pausa

SECCIÓ-2 CHARLESTON, STOMP
1-2 Touch Punta dreta davant (Sweep Peu dret davant)-Pausa
3-4 Touch Punta dreta darrere (Sweep Peu dret darrere)-Pausa
5-6 Touch Punta esquerra darrere (Sweep Peu esquerre darrere)-Pausa
7-8 Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret-Pausa

SECCIÓ-3 KICK, BRUSH, TOE BACK, PIVOT ½ TURN, KICK ½ TURN, KICK, CROSS & HOOK, KICK
1-2 Kick Peu esquerre davant-Brush Peu esquerre darrere
3-4 Touch Punta esquerra darrere-Girar ½ volta esquerra, posar Taló esquerre a terra
5-6 (saltant) ½ volta esquerra, Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant-tornar sobre Peu esquerre i Kick Peu dret davant
7-8 (saltant) Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere-tornar sobre Peu esquerre i Kick Peu dret davant

SECCIÓ-4 KICK, CROSS & TOE BACK CROSS, ROCK BACK JUMP, ½ TURN, STOMP, STOMP FWD, HOLD
1-2 (saltant) tornar sobre Peu dret i Kick Peu esquerre davant-Peu esquerre creua davant Peu dret i Touch Punta dreta darrere Peu esquerre
3-4 (saltant) Rock Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant-tornar sobre Peu esquerre davant
5-6 ½ volta esquerra, Peu dret darrere-Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret
7-8 Stomp Peu dret davant diagonal dreta-Pausa

SECCIÓ-5 SLOW FULL TURN, ROCK FWD, ¼ TURN, HOLD
1-2 ½ volta dreta, Peu esquerre darrere-Pausa
3-4 ½ volta dreta, Peu dret davant-Pausa
5-6 Rock Peu esquerre davant-tornar sobre Peu dret
7-8 ¼ volta esquerra, Peu esquerre davant-Pausa

SECCIÓ-6 SLOW FULL TURN, SWIVELS, STOMP, HOLD
1-2 ½ volta esquerra, Peu dret darrere-Pausa
3-4 ½ volta esquerra, Peu esquerre davant-Pausa
5-6 Peu dret davant diagonal dreta i Swivel Talons cap a la dreta-Swivel Talons cap al centre
7-8 Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre-Pausa

SECCIÓ-7 KICK, CROSS & HOOK, KICK, CROSS & HOOK, KICK ¼ TURN, KICK, CROSS & HOOK, KICK
1-2 (saltant) Kick Peu dret davant-Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere
3-4 (saltant) tornar sobre Peu esquerre i Kick Peu dret davant-Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere
5-6 (saltant) ¼ volta dreta, tornar sobre Peu esquerre i Kick Peu dret davant-tornar sobre Peu dret i Kick Peu esquerre davant
7-8 (saltant) Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere-tornar sobre Peu dret i Kick Peu esquerre davant

SECCIÓ-8 STEP FWD, STOMP, SWIVEL TOE-HEEL-TOE, FLICK, STOMP, HOLD
1-2 Peu esquerre davant-Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre
3-4 Swivel Punta dreta cap a la dreta-Swivel Taló dret cap a la dreta
5-6 Swivel Punta dreta cap a la dreta-Flick Peu esquerre darrere
7-8 Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret-Pausa


Vídeos

Font: Nashmerville
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...