Krunch # 3er lloc al III Concurs de El Barn d'en Greg - 2011

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: 168 - Parets: 1
Autor/a: Out of Control (lcalderero@hotmail.com, dv.lizard@hotmail.com) - David Villellas, Laura, Lídia, Angie, Adolf, Edu

Font: The Southern Gang

The Southern Gang

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Adam Brand - Lifetime friends


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Inici: Les Noies davant, els nois aliniats darrere

SECCIÓ-1
H: HEELS
F: HEEL, TOE BACK, HEEL, HOOK, HEEL, FLICK, STOMPS


1-4
H: Touch Taló dret davant-Peu dret al costat del Peu esquerre-Touch Taló esquerre davant-Peu esquerre al costat del Peu dret
F: Touch Taló dret davant-Touch Punta dreta darrere-Touch Taló dret davant-Hook Peu dret davant canya esquerra

5-8
H: Touch Taló dret davant-Peu dret al costat del Peu esquerre-Touch Taló esquerre davant-Peu esquerre al costat del Peu dret
F: Touch Taló dret davant-Flick Peu dret darrere-Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre-Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-2
H: HEELS
F: FLICK, STOMP, KICK, STOMP, ROCK BACK JUMP, STOMPS

1-4
H:
Touch Taló dret davant-Peu dret al costat del Peu esquerre-Touch Taló esquerre davant-Peu esquerre al costat del Peu dret
F: Flick Peu esquerre darrere-Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret-Kick Peu esquerre davant-Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret

5-8
H:
Touch Taló dret davant-Peu dret al costat del Peu esquerre-Touch Taló esquerre davant-Peu esquerre al costat del Peu dret
F: Rock saltant Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant-tornar sobre Peu esquerre-Stomp Peu dret al costat Peu esquerre-Stomp Peu esquerre al costat Peu dret

SECCIÓ-3 Noia/Noia: ROCK FWD DIAG, ROCK BACK DIAG, ROCK FWD CROSS, ROCK BACK
1-4 Rock Peu dret davant diagonal dreta-tornar sobre Peu esquerre-Rock Peu dret darrere diagonal dreta-tornar sobre Peu esquerre
5-8 Rock Peu dret creua davant Peu esquerre-tornar sobre Peu esquerre-Rock Peu dret darrere-tornar sobre Peu esquerre

SECCIÓ-4
H: ROCKING CHAIR, STEP FWD, HOLD, STEP FWD, HOLD
F: TOE SIDE, ½ TURN, STEP FWD, HOLD, STEP FWD ¼ TURN, HOLD, STEP SIDE ¼ TURN, HOLD

1-4
H:
Rock Peu dret creua davant Peu esquerre-tornar sobre Peu esquerre-Rock Peu dret darrere-tornar sobre Peu esquerre
F: Touch Punta dreta cap a la dreta-½ volta dreta, Taló dret a terra-Peu esquerre davant-Pausa

5-8
H:
Pas llarg Peu dret davant-Pausa-Pas llarg Peu esquerre davant-Pausa
F: ¼ volta dreta, Peu dret davant-Pausa-¼ volta dreta sobre Peu dret, Peu esquerre a l’esquerra-Pausa

La línia dels Nois passa davant la línia de les Noies

SECCIÓ-5 REPRENDRE LA SECCIÓ-1
Invertir els passos de Nois i Noies

SECCIÓ-6 REPRENDRE LA SECCIÓ-2
Invertir els passos de Nois i Noies

SECCIÓ-7 REPRENDRE LA SECCIÓ-3
Canviar el Temps-8 per un Touch Peu dret cap a la dreta (genoll dret endins)

SECCIÓ-8 Noia/Noia: ROLLING VINE ¾ TURN, TOE SIDE, ROLLING VINE FULL TURN, SCUFF
1-4 Fem ¼ volta dreta, Peu dret davant-¼ volta dreta, Peu esquerre darrere-¼ volta dreta, Peu dret davant-Touch Punta esquerra a l’esquerra
5-8 Fem ¼ volta esquerra, Peu esquerre davant-½ volta esquerra, Peu dret darrere-¼ volta esquerra, Peu esquerre davant-Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-9 Noia/Noia: STEP SIDE ¼ TURN, SCUFF, STEP SIDE, SCUFF, TOES STRUT

1-2
H:
¼ volta esquerra, Peu dret cap a la dreta-Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret-Peu esquerre davant diagonal esquerra-Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre
3-4
F: ¼ volta dreta, Peu dret cap a la dreta-Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret-Peu esquerre davant diagonal esquerra-Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre

5-8
Noia/Noia:
Touch Punta dreta davant-posar Taló dret a terra-Touch Punta esquerra davant-posar Taló esquerre a terra

Nois i Noies cara a cara; s’agafen les mans dreta

SECCIÓ-10
H: ROCK BACK JUMP, STEP FWD, STEP FWD, HOLD, ½ TURN, HOLD, ROCK BACK JUMP
F: ROCK BACK JUMP, STEP FWD, ½ TURN, HOLD, SIDE, HOLD, ROCK BACK JUMP

1-2
H:
Rock saltant Peu dret darrere-Peu esquerre davant-Peu dret davant-Pausa

3-4
F:
Rock saltant Peu dret darrere-Peu esquerre davant-½ volta esquerra, Peu dret darrere-Pausa

la Noia passa sota el braç dreta del noi

5-6
H:
Fem ½ volta dreta, Peu esquerre darrere-Pausa-Rock saltant Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant-tornar sobre Peu esquerre

7-8
F:
Peu esquerre a l’esquerra-Pausa-Rock saltant Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant-tornar sobre Peu esquerre

Es deixen anar les mans

SECCIÓ-11 Noia/Noia: STOMPS, SWIVEL TOE-HEEL-TOE, ROCK SIDE, ½ TURN
1-4 Stomp Peu dret al costat Peu esquerre-Stomp Peu esquerre al costat Peu dret-Swivel Punta dreta cap a la dreta-Swivel Taló dret cap a la dreta
5-8 Swivel Punta dreta cap a la dreta-Rock Peu dret cap a la dreta-tornar sobre Peu esquerre-½ volta dreta, Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-12
H: SWIVEL TOE-HEEL-TOE-HEEL, ROCK SIDE, ½ TURN, HOLD
F: SWIVEL TOE-HEEL-TOE-HEEL, ROCK SIDE, TOGETHER, HOLD

1-4 Noia/Noia:
Swivel Punta dreta cap a la dreta-Swivel Taló dret cap a la dreta-Swivel Punta dreta cap a la dreta-Swivel Taló dret cap a la dreta

5-8
H:
Rock Peu dret cap a la dreta-tornar sobre Peu esquerre-½ volta dreta, Peu dret al costat del Peu esquerre-Pausa
F: Rock Peu dret cap a la dreta-tornar sobre Peu esquerre-Peu dret al costat del Peu esquerre-Pausa

SECCIÓ-13 Noia/Noia: CROSS & HOOK, KICK, KICK DIAG, KICK, CROSS & HOOK, KICK, KICK DIAG, KICK
1-2 (saltant) Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere-tornar sobre Peu esquerre i Kick Peu dret davant
3-4 (saltant) tornar sobre Peu dret i Kick Peu esquerre davant diagonal esquerra-tornar sobre Peu esquerre i Kick Peu dret davant
5-6 (saltant) Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere-tornar sobre Peu esquerre i Kick Peu dret davant
7-8 (saltant) tornar sobre Peu dret i Kick Peu esquerre davant diagonal esquerra-tornar sobre Peu esquerre i Kick Peu dret davant

SECCIÓ-14 Noia/Noia: CROSS & TOE BACK, KICK, KICK, CROSS & TOE BACK, KICK, FLICK, STOMPS
1-2 (saltant) Peu dret creua davant Peu esquerre i Touch Punta esquerra darrere-tornar sobre Peu esquerre i Kick Peu dret davant
3-4 (saltant) tornar sobre Peu dret i Kick Peu esquerre davant-Peu esquerre creua davant Peu dret i Touch Punta dreta darrere
5-6 (saltant) tornar sobre Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant-tornar sobre Peu esquerre davant i Flick Peu dret darrere
7-8 Stomp Peu dret al costat Peu esquerre-Stomp Peu esquerre al costat Peu dret

SECCIÓ-15
H: HEEL, HEEL STRUT, LARGE STEP FWD, FLICK, STOMP, HOLD
F: TOE SIDE, ½ TURN, STEP FWD, HOLD, STEP FWD ¼ TURN, HOLD, STEP SIDE ¼ TURN, HOLD

1-4
H:
Touch Taló dret davant-Peu dret al costat del Peu esquerre-Touch Taló esquerre davant-posar Taló esquerre a terra
F: Touch Punta dreta cap a la dreta-½ volta dreta, Taló dret a terra-Peu esquerre davant-Pausa

5-8
H:
Pas llarg Peu dret davant-Flick Peu esquerre darrere-Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret-Pausa
F: Fem ¼ volta dreta, Peu dret davant-Pausa-¼ volta dreta sobre Peu dret, Peu esquerre a l’esquerra-Pausa

La línia dels Nois passa davant la línia de les Noies

SECCIÓ-16 Noia/Noia: PIGEON TOE, APPLEJACKS
1-2 (cap a la dreta) Swivel Puntes OUT-Swivel Puntes IN
3-4 Swivel Taló esquerre i Punta dreta cap a la dreta-tornar cap al centre
5-6 Swivel Punta esquerra i Taló dret a l’esquerra-tornar cap al centre
7-8 Swivel Taló esquerre i Punta dreta cap a la dreta-tornar cap al centre

SECCIÓ-17 REPRENDRE LA SECCIÓ-13

SECCIÓ-18 REPRENDRE LA SECCIÓ-14

SECCIÓ-19 REPRENDRE LA SECCIÓ-15

Invertir els passos de Nois i Noies

La línia de les Noies passa davant la línia dels Nois

SECCIÓ-20 REPRENDRE LA SECCIÓ-16

SECCIÓ-21 Noia/Noia: ROCK FWD DIAG, ROCK BACK DIAG, ROCK FWD CROSS, ROCK BACK

1-4 Rock Peu dret davant diagonal dreta-tornar sobre Peu esquerre-Rock Peu dret darrere diagonal dreta-tornar sobre Peu esquerre
5-8 Rock Peu dret creua davant Peu esquerre-tornar sobre Peu esquerre-Rock Peu dret darrere-tornar sobre Peu esquerre

RESTART A 3ª PARET
Ballar fins al Final de la Secció-12
5-8 Les Noies fan els mateixos passos que els nois als temps 7-8 per tornar a posar-se cara a cara i afegir el TAG

TAG
1-4 Touch Taló dret davant-Hook Peu dret davant canya esquerra-Touch Taló dret davant-Flick Peu dret darrere
5-8 Peu dret davant-Flick Peu esquerre darrere-Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret-Pausa
Nois i Noies es creuen
1-4 Touch Taló esquerre davant-Hook Peu esquerre davant canya dreta-Touch Taló esquerre davant-Flick Peu esquerre darrere
5-8 Peu esquerre davant-Flick Peu dret darrere-Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre-Pausa

Nois i Noies d’esquena

1-4 Fem ½ volta dreta, Rock Peu dret davant-tornar sobre Peu esquerre-½ volta dreta, Rock Peu dret davant-tornar sobre Peu esquerre
5-8 Fem ½ volta dreta, Peu dret davant-Flick Peu esquerre darrere-Stomp Peu esquerre davant (Punta esquerra endins)-Pausa

Nois i Noies cara a cara

1-4 Swivel Punta esquerra a l’esquerra-Swivel Taló esquerre a l’esquerra-Swivel Taló esquerre à dreta-Swivel Punta esquerra cap a la dreta
5-8 Swivel Punta esquerra a l’esquerra-Swivel Taló esquerre a l’esquerra-Swivel Taló esquerre cap a la dreta-Swivel Punta esquerra cap al centre
1-4 Peu dret davant diagonal dreta-Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret-Peu esquerre darrere diagonal esquerra-Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
5-8 Touch Punta dreta davant-posar Taló dret a terra-Touch Punta esquerra davant-posar Taló esquerre a terra

FINAL AL FINAL DEL TAG

Nois i Noies cara a cara; s’agafen les mans dreta
Ballar de la Secció-10 a la Secció 20
Ballar de la Secció-13 a la Secció-21
Ballar la Secció-20 i Secció-21
I acabar amb aquests 24 temps:

1-4 Swivel Punta dreta cap a la dreta-Swivel Taló dret cap a la dreta-Swivel Punta dreta cap a la dreta-Swivel Taló dret cap a la dreta
5-8 Rock Peu dret cap a la dreta-tornar sobre Peu esquerre-½ volta dreta, Peu dret al costat del Peu esquerre-Pausa

1-4 Swivel Punta dreta cap a la dreta-Swivel Taló dret cap a la dreta-Swivel Punta dreta cap a la dreta-Swivel Taló dret cap a la dreta
5-8 Rock Peu dret cap a la dreta-tornar sobre Peu esquerre-½ volta dreta, Peu dret al costat del Peu esquerre-Pausa

1-4
H:
Touch Taló dret davant-Hook Peu dret davant canya esquerra-Touch Taló dret davant-Flick Peu dret darrere
F: Swivel Punta dreta cap a la dreta-Swivel Taló dret cap a la dreta-Swivel Punta dreta cap a la dreta-Swivel Taló dret cap a la dreta

5-8
H:
Pas llarg Peu dret davant-Flick Peu esquerre darrere-Stomp Peu esquerre davant-Pausa
F: Pausa-Flick Peu esquerre darrere-Stomp Peu esquerre davant-Pausa
Vídeos

Font: Nashmerville


Source: outofcontrolcountry
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...