Replay # 16è lloc al III Concurs de El Barn d'en Greg - 2011

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del fullFrançais Français

Temps: 90 - Parets: 2
Autor/a: M & D (agutmarta@hotmail.com) - David Villellas, Marta Agut

Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang

Música del ball:
Jessie Farrell - Sunny days


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 KICK, HOOK, KICK, ¼ TURN, KICK, STOMP, FLICK, STOMP
1-2 Kick Peu esquerre davant – Hook Peu esquerre davant canya dreta
3-4 Kick Peu esquerre davant – ¼ volta esquerra, Touch Punta esquerra al costat del Peu dret
5-6 Kick Peu esquerre davant – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret
7-8 Flick Peu esquerre a l’esquerra – Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-2 KICK, HOOK, KICK, ¼ TURN, KICK, KICK BALL CHANGE, STEP FWD, PIVOT ½ TURN
1-2 Kick Peu dret davant – Hook Peu dret davant canya esquerra
3-4 Kick Peu dret davant – ¼ volta dreta, Touch Punta dreta al costat del Peu esquerre
5 & 6 Kick Peu dret davant – Peu dret al costat del Peu esquerre – Peu esquerre al costat del Peu dret
7-8 Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra (Pes del cos sobre Peu esquerre)

SECCIÓ-3 TRIPLE STEP ½ TURN, TOE SIDE, TOE CROSS BACK, UNWIND ¾ TURN, HOOK, TOE BACK
1 & 2 Fem ½ volta esquerra, Triple Step Peu dret-Peu esquerre-Peu dret
3-4 Touch Punta esquerra a l’esquerra – Punta esquerra creua darrere Taló dret
5-6 Desenrotllar ¾ volta esquerra en 2 temps (acabar Pes del cos sobre Peu esquerre)
7-8 Hook Peu dret darrere – Touch Punta dreta darrere Peu esquerre

SECCIÓ-4 HOOK, TOE BACK, HEEL STRUT ½ TURN, SHUFFLE SIDE ¼ TURN, ROCK BACK
1-2 Hook Peu dret darrere – Touch Punta dreta darrere Peu esquerre
3-4 Fem ½ volta dreta, Touch Taló dret davant – Posar Punta dreta a terra
5 & 6 Fem ¼ volta dreta, Pas chassés Peu esquerre-Peu dret-Peu esquerre a l’esquerra
7-8 Rock Peu dret creua darrere Peu esquerre – tornar sobre Peu esquerre

SECCIÓ-5 KICK, HOOK, KICK, FLICK, KICK, HOOK, KICK ¼ TURN, STEP FWD
1-2 Kick Peu dret davant diagonal dreta – Hook Peu dret davant canya esquerra
3-4 Kick Peu dret davant diagonal dreta – Flick Peu dret darrere
5-6 Kick Peu dret davant – Hook Peu dret davant canya esquerra
7-8 Fem ¼ volta dreta, Kick Peu dret davant – Peu dret davant

SECCIÓ-6 TRIPLE STEP ½ TURN, 1+ ½ TURN, ¼ TURN, STEP SIDE, CROSS
1 & 2 Fem ½ volta dreta, Triple step Peu esquerre-Peu dret-Peu esquerre
3-4 Fem ½ volta dreta, Peu dret davant – ½ volta dreta, Peu esquerre darrere
5-6 Fem ½ volta dreta, Peu dret davant – ¼ volta dreta, Peu esquerre al costat del Peu dret
7-8 Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua darrere Peu dret

SECCIÓ-7 ROCK BACK JUMP, STEP FWD, PIVOT ½ TURN, ROCK SIDE CROSS, HOLD
1-2 (saltant) Rock Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant – tornar sobre Peu esquerre davant
3-4 Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra (Pes del cos sobre Peu esquerre)
5-6 Rock Peu dret cap a la dreta – tornar sobre Peu esquerre
7-8 Peu dret creua davant Peu esquerre – Pausa

SECCIÓ-8 ROCK SIDE CROSS, HOLD, ROCKING CHAIR DIAG
1-2 Rock Peu esquerre a l’esquerra – tornar sobre Peu dret
3-4 Peu esquerre creua davant Peu dret – Pausa
5-6 Rock Peu dret davant diagonal dreta – tornar sobre Peu esquerre
7-8 Rock Peu dret darrere diagonal esquerra – tornar sobre Peu esquerre

SECCIÓ-9 KICK, FLICK ¼ TURN, STEP FWD, HOOK, BACK, KICK, SLOW COASTER STEP, HOLD
1-2 Fem 1/8 volta esquerra, Kick Peu dret davant – ¼ volta esquerra, Flick Peu dret darrere
3-4 Peu dret davant – Hook Peu esquerre darrere genoll dret
5-6 Peu esquerre darrere – Kick Peu dret davant
7-10 Peu dret darrere – Peu esquerre al costat del Peu dret – Peu dret davant – Pausa

SECCIÓ-10 STEP-LOCK-STEP FWD, HOLD, PIVOT ¼ TURN, STOMPS
1-4 Peu esquerre davant – Lock Peu dret darrere Peu esquerre – Peu esquerre davant – Pausa
5-6 Peu dret davant – Girar ¼ volta esquerra (Pes del cos sobre Peu esquerre)
7-8 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Stomp up Peu esquerre al costat del Peu dret

TAG 6ª PARET, ballar les Seccions 1 & 2 i afegir
1-4 Fem ¼ volta esquerra, Peu dret cap a la dreta – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret – Rock Peu esquerre creua darrere Peu dret – tornar sobre Peu dret
5-8 Touch Punta esquerra a l’esquerra – posar Taló esquerre a terra – Rock Peu dret creua darrere Peu esquerre – tornar sobre Peu esquerre
1-4 Touch Punta dreta cap a la dreta – posar Taló dret a terra – Rock Peu esquerre creua darrere Peu dret – tornar sobre Peu dret
5-8 Fem ½ volta dreta, Touch Punta esquerra darrere – posar Taló esquerre a terra – Rock Peu dret darrere – tornar sobre Peu esquerre
1-4 Fem ½ volta esquerra, Touch Punta dreta darrere – posar Taló dret a terra – Rock Peu esquerre darrere – tornar sobre Peu dret
5-8 Fem ½ volta dreta, Touch Punta esquerra darrere – posar Taló esquerre a terra – Rock Peu dret darrere – tornar sobre Peu esquerre
1-2 Fem ½ volta esquerra, Touch Punta dreta darrere – posar Taló dret a terra
3-4 Fem ½ volta esquerra, Touch Punta esquerra davant – posar Taló esquerre a terra
5-6 Fem ¼ volta esquerra, Touch Punta dreta davant – posar Taló dret a terra
1-4 Touch Taló esquerre davant – Peu esquerre al costat del Peu dret – Touch Taló dret davant – Peu dret al costat del Peu esquerre


Vídeos

Font: Nashmerville
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...