Comin' on # 1r lloc al III Concurs de El Barn d'en Greg - 2011

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: 96 - Parets: 2
Autor/a: Sweets (marinabonamusa@gmail.com, rebecamolinas@hotmail.com) - Montse "Sweet" Chafino, Gemma Dorrego, Rebeca Molinas, Marina Bonamusa

Font: The Southern Gang

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Jason Meadows - I feel a sin comin' on


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 ROCK FOWARD, ROCK ½ TURN, COASTER STEP, HOLD
1 – 4 Rock Peu dret davant – tornar sobre Peu esquerre – ½ volta dreta, Rock Peu dret – tornar sobre Peu esquerre
5 – 8 Peu dret darrere – Peu esquerre al costat del Peu dret – Peu dret davant – Pausa

SECCIÓ-2 ROCK FOWARD, ROCK ½ TURN, COASTER STEP, HOLD
1 – 2 Rock Peu esquerre davant – tornar sobre Peu dret – ½ volta esquerra, Rock Peu esquerre – tornar sobre Peu dret
5 – 8 Peu esquerre darrere – Peu dret al costat del Peu esquerre – Peu esquerre davant – Pausa

SECCIÓ-3 FULL TURN TWICE
1 – 4 ½ volta esquerra, Peu dret darrere – Pausa – ½ volta esquerra, Peu esquerre davant – Pausa
5 – 8 ½ volta esquerra, Peu dret darrere – Pausa – ½ volta esquerra, Peu esquerre davant – Pausa

SECCIÓ-4 CROSS & HOOK, KICK, KICK ¼ TURN, CROSS & HOOK, KICK ¼ TURN, FLICK, STOMP, TOE SIDE
1 – 2 (saltant) Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere – tornar sobre Peu esquerre i Kick Peu dret davant
3 – 4 (saltant) ¼ volta esquerra, tornar sobre Peu dret i Kick Peu esquerre davant – Peu esquerre creua davant i Hook Peu dret darrere
5 – 6 (saltant) ¼ volta esquerra, tornar sobre Peu dret i Kick Peu esquerre davant – tornar sobre Peu esquerre davant i Flick Peu dret darrere
7 – 8 Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre – Touch Punta dreta cap a la dreta

SECCIÓ-5 ROLLING VINE RIGHT, TOE SIDE
1 – 4 ¼ volta dreta, Peu dret davant – Pausa – ½ volta dreta, Peu esquerre darrere – Pausa
5 – 8 ¼ volta dreta, Peu dret cap a la dreta – Pausa – Touch Punta esquerra a l’esquerra (genoll esquerra a l’interior) – Pausa

SECCIÓ-6 ROLLING VINE LEFT, TOE BACK TWICE
1 – 4 ¼ volta esquerra, Peu esquerre davant – Pausa – ½ volta esquerra, Peu dret darrere – Pausa
5 – 8 ¼ volta esquerra, Peu esquerre a l’esquerra – Pausa – Touch Punta dreta darrere Taló esquerre x2

SECCIÓ-7 JUMPING SIDE & KICK, CROSS & HOOK (x 3)
1 – 2 (saltant sobre la dreta) Jump Peu dret cap a la dreta i kick Peu esquerre davant – Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere
3 – 4 (saltant sobre la dreta) Jump Peu dret cap a la dreta i kick Peu esquerre davant – Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere
5 – 6 (saltant sobre la dreta) Jump Peu dret cap a la dreta i kick Peu esquerre davant – Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere
7 – 8 (saltant sobre la dreta) Jump Peu dret cap a la dreta i kick Peu esquerre davant – tornar sobre Peu esquerre i Kick Peu dret davant

SECCIÓ-8 KICK ¼ TURN, KICK, CROSS & HOOK, KICK ¼ TURN, KICK, FLICK, SCUFF, SCOOT & HITCH
1 – 2 (saltant) ¼ volta esquerra, tornar sobre Peu dret i Kick Peu esquerre davant – tornar sobre Peu esquerre i Kick Peu dret davant
3 – 4 (saltant) Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere – ¼ volta esquerra, tornar sobre Peu esquerre i Kick Peu dret davant
5 – 6 (saltant) tornar sobre Peu esquerre i Kick Peu esquerre davant – tornar sobre Peu esquerre davant i Flick Peu dret darrere
7 – 8 Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre – Salt sobre Peu esquerre avançant i Hitch genoll dret

SECCIÓ-9 STOMP, SWIVELS ½ TURN, ¼ TURN, ROCK SIDE, ½ TURN, HOLD
1 – 4 Stomp Peu dret davant – Swivels Talons cap a la dreta – ½ volta dreta, Swivel Talons a l’esquerra – ¼ volta dreta sobre Peu dret
5 – 8 Rock Peu esquerre a l’esquerra – tornar sobre Peu dret – ½ volta esquerra, Peu esquerre a l’esquerra (mantenir Pes del cos sobre Peu dret) – Pausa

SECCIÓ-10 COASTER STEP, HOLD, HEEL, HEEL
1 – 4 Peu esquerre darrere – Peu dret al costat del Peu esquerre – Peu esquerre davant – Pausa
5 – 8 (saltant) Touch Taló dret davant – Pausa – Touch Taló esquerre davant – Pausa

SECCIÓ-11 SCUFF, HITCH, ¼ TURN, STOMP, HOLD, SCUFF, HITCH, STOMP, HOLD
& 1 – 2 tornar sobre Peu esquerre – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre – Hitch genoll dret
3 – 4 ¼ volta dreta, Stomp Peu dret cap a la dreta – Pausa
5 – 8 Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret – Hitch genoll esquerre – Stomp Peu esquerre a l’esquerra – Pausa

SECCIÓ-12 BODY ROLL, FLICK, STOMP
1 – 6 Girar maluc de dreta a l’esquerra (sobre 6 temps)
7 – 8 Flick Peu dret darrere – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre


TAG
AL FINAL DE LA 1era PARET, afegir

1 – 4 Kick Peu dret davant-Peu dret al costat del Peu esquerre-Peu esquerre al costat del Peu dret-Pausa
5 – 8 1/2 volta esquerra, Peu dret darrere-Pausa-1/2 volta esquerra, Peu esquerre davant-Pausa
1 – 4 1/2 volta esquerra, Peu dret darrere-Pausa-1/2 volta esquerra, Peu esquerre davant-Pausa
5 – 8 Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre-Pausa-Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre-Pausa

RESTART A LA 4ª PARET
Ballar fins al final de la Secció-8 i tornar a començar

TAG A LA 6ª PARET
Ballar fins al temps-4 de la Secció-11 i afegir
5 – 8 (saltant) Touch Taló esquerre davant – Pausa – Touch Taló dret davant – Pausa
1 – 4 Peu esquerre davant – Flick Peu dret darrere – Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Pausa
I tornar a començar el ballVídeos

Font: Nashmerville
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...