Heart’s flower # 4rt lloc al X Concurs del Nashville Country Club - 2008

Temps: 72 - Parets: 2
Autor/a: NAHMAN

Font: NAHMAN - Nashville Country Club

Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Ashton Shepherd - Bigger the heart


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Es comença la coreografia a l’inici de la lletra de la cançó.

1-4 Creu surenya girant ¼ a l’esquerra
1.- Amb un salt obrim les cames
2.- Amb un altre salt creuem la dreta per davant de l’esquerra
3.- Girem ¼ a l’esquerra
4.- Ja ens hem descreuat i fem un hold

5-8 Jazz box amb la dreta al lloc
5.- Creuar el peu dret per davant del peu esquerra
6.- Pas endarrera amb el peu esquerra
7.- Pas a la dreta amb el peu dret
8.- Ajuntem el peu esquerra al costat del dret

9-12 Creu surenya girant ½ a l’esquerra
9.- Amb un salt obrim les cames
10.- Amb un altre salt creuem la dreta per davant de l’esquerra
11.- Girem ½ volta a l’esquerra
12.- Ja ens hem descreuat i fem un hold

13-16 Jazz box amb la dreta al lloc
13.- Creuar el peu dret per davant del peu esquerra
14.- Pas endarrera amb el peu esquerra
15.- Pas a la dreta amb el peu dret
16.- Ajuntem el peu esquerra al costat del dret

17-20 Bàsic a l’esquerra
En aquest moment ens creuem amb la parella, esquena amb esquena
17.- Pas a l’esquerra amb el peu esquerra
18.- Creuem el peu dret per darrera del peu esquerra
19.- Pas a l’esquerra amb el peu esquerra
20.- Ajuntem el peu dret al costat de l’esquerra

21-24 Rocks i stomps amb l’esquerra al lloc
21.- Rock endavant amb la dreta
22.- Stomp amb l’esquerra al lloc
23.- Rock enrera amb la dreta
24.- Stomp amb l’esquerra al lloc

25-26 Suffle endavant amb la dreta girant ½ volta a l’esquerra
25.- Peu dret davant, començant el gir de ½ volta a l’esquerra
&26.- Peu esquerra enrera per finalitzar la ½ volta a l’esquerra

27-30 Coaster step amb l’esquerra i hook
27.- Recolzem el peu esquerra a terra
28.- Pas peu dret enrera
29.- Pas peu esquerra endavant
30.- Hook amb la dreta per darrera de l’esquerra

31-38 ¾ de volta a la dreta sobre nosaltres mateixos mitjançant una sèrie de salts (la flor)
31.- Abaixem la cama dreta enrera, aixecant l’esquerra estirada per davant
32.- Abaixem l’esquerra i aixequem la dreta pel darrera amb un hook
33.- Tornem a abaixar la dreta aixecant al mateix temps l’esquerra estirada per davant
34.- Abaixem l’esquerra i aixequem la dreta pel darrera amb un hook
35.- Stomp amb la dreta per davant de l’esquerra
36.- Hold
37.- Obrim taló dret, el pes sobre l’esquerra
38.- Tanquem el taló dret

39-40 Tot el pes sobre la dreta i hook per darrera amb l’esquerra
39.- Carreguem tot el pes sobre la dreta
40.- Hook amb l’esquerra per darrera de la dreta

41-46 ½ volta a la dreta sobre nosaltres mateixos mitjançant una sèrie de salts (desfem la flor)
41.- Abaixem la cama esquerra i aixequem la dreta per davant, estirada
42.- Abaixem la dreta i aixequem l’esquerra pel darrera fent un hook
43.- Tornem a abaixar l’esquerra i aixequem la dreta estirada per davant
44.- Abaixem la dreta i aixequem l’esquerra, estirada per davant
45.- Deixem el pes sobre l’esquerra al mateix temps que arronsem la dreta
46.- Stomp amb la dreta al costat de l’esquerra

47-48 Swivel amb la dreta, de 2 temps
47.- Obrim la punta dreta a la dreta
48.- Obrim taló dret a la dreta

49-50 ½ volta amb la dreta en 2 temps
49.- Amb el pes sobre la mateixa cama dreta, fem ½ volta cap a l’esquerra, aixecant la cama esquerra
50.- Stomp al costat del peu dret (els peus lleugerament separats)

51-54 Diagonal enlairada
51.- Marcar taló dret per davant de l’esquerra amb la cama ben estirada
52.- Diagonal enrera i cap a la dreta, sense tocar el terra
53.- Tornar a marcar el taló dret per davant de l’esquerra
54.- Hook amb la dreta per davant de l’esquerra

55-62 Voltes
55-56.- Pas endavant amb la dreta, mentre ens agafem de les mans dretes
57-58.- El qui mira la paret inicial, acaba de donar la volta sencera cap a la seva esquerra, i l’altre l’ajuda a donar la volta amb el braç
59-60-61.- El segon fa la seva volta cap a la seva dreta, mentre que el primer l’acompanya amb el braç
62.- Hold

63-66 Rock step enrera amb la dreta
63-64.- Rock-step enrera amb la dreta, estirant la cama esquerra a l’aire
65.- Stomp amb la dreta
66.- Hold

67-72 Ens deixem les mans i fem una volta cap a la dreta i enrera, acabant amb stomp amb la dreta
67-68.- Punta enrera amb la dreta, mentre girem ½ volta cap a la dreta
69-70.- Punta endavant amb l’esquerra, mentre acabem de fer la volta sencera
71.- Stomp amb la dreta
72.- Hold


Vídeos

Font: Linedance.cat
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...