Foolish heart # 5è lloc al X Concurs del Nashville Country Club - 2008

Français

Temps: 80 - Parets: 2
Autor/a: David Villellas (Outofcontrol) - Grup D.Shadows

Font: David Villellas (Outofcontrol) - Nashville Country Club

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Zac Brown - Mary


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Nota: el ball el descriurem en 3 apartats: A, B i C

Apartat A
Taló, taló, punta ½ volta, shuffle amb ¼, rock step

1-2.- Taló dret davant, taló esquerre davant (aquests passos es fan saltant)
3-4.- Punta dreta darrere, girem ½ volta cap a la dreta deixant el pes a la dreta
5-6.- Shuffle endavant amb l’esquerra i girant ¼ a la dreta
7-8.- Rock-step amb la dreta per darrere de l’esquerra

Puntada creuem, pas ¼ pas ½ volta, shuffle, davant, darrera
9-10.- Puntada amb la dreta, i creuem l’esquerra per davant de la dreta (kick-ball cross)
11-12.- Pas amb la dreta cap a la dreta fent ¼ cap a l’esquerra, pas amb l’esquerra fent ½ volta cap a l’esquerra
13-14.- Shuffle endavant amb la dreta
15-16.- Amb els dos peus al mateix temps, saltar endavant i endarrere

Taló, taló, punta ½ volta, shuffle amb ¼, rock step
17-18.- Taló esquerre davant, taló dret davant (aquests passos es fan saltant)
19-20.- Punta esquerra darrere, girem ½ volta cap a l’esquerra deixant el pes a l’esquerra.
21-22.- Shuffle endavant amb la dreta i girant ¼ a l’esquerra
23-24.- Rock-step amb l’esquerra per darrere de la dreta

Puntada creuem, pas ¼, pas ½ volta, shuffle, davant, darrera
25-26.- Puntada amb l’esquerra, i creuem la dreta per davant de la cama esquerra (kick-ball cross)
27-28.- Pas amb l’esquerra cap a l’esquerra fent ¼ cap a la dreta, pas amb la dreta fent ½ volta cap a la dreta
29-30.- Shuffle endavant amb l’esquerra
31-32.- Amb els dos peus al mateix temps, saltar endavant i endarrere


Apartat B
Taló, taló, punta, punta, taló, taló, punta, punta

1-2.- Taló dret davant, taló esquerre davant
3-4.- Saltant enrere sobre la cama esquerra, marcarem dues puntes amb la dreta per darrere de l’esquerra
5-6.- Taló esquerre davant, taló dret davant
7-8.- Saltant enrere sobre la cama dreta, marcarem dues puntes amb l’esquerra per darrere de la dreta

Taló, taló, taló canya taló, taló canya taló, scuff, stomp
9-10.- Marcarem taló dret davant, taló esquerre davant
11-12.- Marcarem taló dret davant, l’apujarem a la canya esquerra i tot seguit el tornarem a marcar a davant
13-14.- Marcarem taló esquerre davant, l’apujarem a la canya dreta i tot seguit el tornarem a marcar a davant
15-16.- Deixarem el pes a sobre la cama esquerrra i farem scuff i stomp amb la dreta


Apartat C
Taló, punta, puntada, creuem, taló, punta, puntada, creuem

1-2.- Taló dret per davant de l’esquerre i punta dreta cap a la dreta
3-4.- Puntada davant amb la dreta i creuem la dreta per davant de l’esquerra
5-6.- Taló esquerre davant de la dreta i punta esquerra cap a l’esquerra
7-8.- Puntada davant amb l’esquerra i creuem l’esquerra per davant de la dreta

Shuffle amb ¼, davant ½ volta, shuffle, davant i volta ¼
9-10.- Shuffle amb la dreta girant ¼ cap a la dreta
11-12.- Pas endavant amb la cama esquerra, ½ volta cap a la dreta
13-14.- Shuffle endavant amb l’esquerra
15-16.- Pas endavant amb la dreta i volta i ¼ cap a l’esquerra

Taló, punta, puntada, creuem, taló, punta, puntada, creuem
17-18.- Taló dret per davant de l’esquerre i punta dreta cap a la dreta
19-20.- Puntada davant amb la dreta i creuem la dreta per davant de l’esquerra
21-22.- Taló esquerre davant del dret i punta esquerra cap a l’esquerra
23-24.- Puntada davant amb l’esquerra i creuem l’esquerra per davant de la dreta

Shuffle amb ¼, davant ½ volta, shuffle, davant i ¾ de volta
25-26.- Shuffle amb la dreta girant ¼ cap a la dreta
27-28.- Pas davant amb la cama esquerra, ½ volta cap a la dreta
29-30.- Shuffle endavant amb l’esquerra
31-32.- Pas endavant amb la dreta i ¾ de volta cap a l’esquerra


Nota: el ball té un pont de 4 temps (farem 4 stomps)

Ordre dels apartats: B, A, B, C, A, B, C, A, Pont, B, C, A, B, C (la cançó es talla, fem una pausa i el ball es torna a rependre), acabem com comencem amb el B.


Vídeos

Font: outofcontrolcountry
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...